Nordean juridinen rakenne

Nordean juridista rakennetta muutettiin rajat ylittävien fuusioiden kautta tammikuussa 2017. Nordea Pankki Suomi Oyj, Nordea Bank Danmark A/S ja Nordea Bank Norge ASA muutettiin fuusioiden kautta Suomessa, Tanskassa ja Norjassa toimivista tytärpankeista ruotsalaisen emoyhtiön Nordea Bank AB:n (publ) sivuliikkeiksi.

Juridisen rakenteen yksinkertaistaminen on osa Nordean meneillään olevaa laajempaa muutosta. Selkeämpi juridinen rakenne myös kuvastaa paremmin nykyistä, pohjoismaista toimintatapaamme. Yksinkertaistettu juridinen rakenne auttaa meitä työskentelemään ketterämmin ja tehokkaammin sekä hyödyntämään suuren koon tuomia etuja entistä paremmin. Lisäksi se vahvistaa hallintoamme. Muutoksen tavoitteena on, että kanssamme olisi yhä helpompi asioida ja että asiakkaat voisivat vaivattomammin hyödyntää yhden Nordean osaamista.

Nordean osakkeenomistajat hyväksyivät fuusiosuunnitelmat varsinaisessa yhtiökokouksessa maaliskuussa 2016. Varsinaisen yhtiökokouksen jälkeen saatiin kaikki tarvittavat Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Norjan viranomaisten hyväksynnät, luvat ja suostumukset vuoden 2016 aikana.

Lue juridisen rakenteen yksinkertaistamista käsittelevät aiemmat lehdistötiedotteet:

Juridinen rakenne: