Nordeas juridiske struktur

Nordea endret i januar 2017 sin juridiske struktur ved å gjøre datterbankene Nordea Bank Danmark A/S, Nordea Bank Finland Plc og Nordea Bank Norge ASA om til filialer av den svenske morbanken Nordea Bank AB (publ) gjennom fusjoner på tvers av landegrensene.

Forenklingen av den juridiske strukturen er et ledd i de store endringene som nå pågår i Nordea. En enklere juridisk struktur gjenspeiler i større grad den nordiske måten vi jobber på i dag. En enklere juridisk struktur støtter opp om arbeidet med å øke bankens fleksibilitet, effektivitet og stordriftsfordeler og gir også bedre eierstyring. Målet med fusjonene er å gjøre det enda enklere for kundene å bruke oss som bank og å kunne utnytte hele vår kompetanse på tvers av landene. Vi skal bli én bank.

Nordeas aksjonærer godkjente fusjonsplanene på generalforsamlingen i mars 2016. Etter generalforsamlingen ble det i løpet av 2016 innhentet nødvendige godkjennelser, tillatelser og samtykker fra alle aktuelle myndigheter i Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Les tidligere pressemeldinger om forenklingen av vår juridiske struktur:

Juridisk struktur: