Tjenester for store bedrifter og finansinstitusjoner

Large corporate and financial institution customer

Å bli kunde hos Nordea er enkelt. Skriv eller ring din lokale kundeservice, eller besøk ditt nasjonale nettstedet for å se hvilke fordeler du kan få som en Nordea kunde. Informasjonen er på det lokale språket.

Asset Management

See our asset management services

Bank to bank business  

See our bank-to-bank business services

Cash Management

See our cash management services

Nordea Finance

See our asset-, sales- and receivable finance services

Nordea Markets

See our services and solutions

English | Danish | Swedish | Finnish | Norwegian

International Subsidiary Banking

See our International Subsidiary Banking services

Securities services

See our securities services

Trade Finance

See our trade finance services