Eksport

Denne siden finnes ikke på ditt språk og vises derfor på engelsk.
Trade Finance

Det er noen flere ting å huske på i forbindelse med eksport enn i forbindelse med handel innenlands. For eksempel må du ta hensyn til forskjeller i kultur, språk,regelverk og klima, samt lengre avstand mellom deg og kjøper og lengre transportvei for varene, samt mange andre ting.