Verdipapirtjenester

Securities services

Nordea er Nordens ledende leverandør av verdipapirtjenester. Vi tilbyr depottjenester av høyeste kvalitet enten du handler i nordiske, baltiske eller globale verdipapirer. 
 
Din eneste virkelig nordiske leverandør med lokal ekspertise  
Vi har tilstedeværelsen, engasjementet og kunnskapen som trengs for å hjelpe deg med å lykkes med din virksomhet både nå og etterhvert som utviklingen i det nordiske verdipapirmarkedet fortsetter. Med vår posisjon i markedet spiller vi en viktig rolle i utformingen av ny infrastruktur i Norden, og vi gjør vårt beste for å gjøre denne endringsprosessen så enkel som mulig for kundene våre. Vi er ekstremt opptatt av depotvirksomheten og av å etablere gode, langsiktige relasjoner med kundene. Våre gode resultater, vår ekspertise og vårt sterke kundefokus gjør at vi skiller oss ut.