Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

Corporate Netbank support

 
 

On this page you will find information about technical requirements, and instructions on the various ways to logon to Corporate Netbank. 

Contents

How to log on

Technical requirements

Download software

Administration af Corporate Netbank (DK)

FAQ

 

How to log on to Corporate Netbank

These instructions are intended to help you log on to Corporate Netbank. If you need further assistance or have questions regarding the functionalities in Corporate Netbank, please refer to the Help function in Corporate Netbank or call our Support.

You can choose different ways to log on by using different tabs on the Corporate Netbank logon page. Read more about the different methods by expanding the below tabs:

Nordea ID is an authentication method for many of our online channels. Here you find information on how to take it into use, log on, confirm and verify a payment with the Nordea ID app.

Take into use

To get started with Nordea ID app in Corporate Netbank you need:

 • A mobile device (iOS12 or later version or Android iOS)
 • Authorisation given in the Corporate Netbank Administration by your Corporate Netbank administrator to use the Nordea ID app
 • Administrator to register your mobile phone number and e-mail address in Corporate Netbank Administration for you to receive an activation code via SMS and a temporary PIN code via email
 • Administrator to inform you about your logon ID. The logon ID is needed for you to log on to Corporate Netbank with Nordea ID app
 • Please note: If you are a Corporate Netbank Administrator, you receive both the temporary PIN code and the logon ID in a letter from Nordea

Once you have received the activation code SMS and the temporary PIN code in an email/letter, you can activate Nordea ID app for Corporate Netbank.

 • Download Nordea ID app to your mobile phone or tablet from App Store or Play store 
 • Open the Nordea ID app on the device you want to use for logon  
 • Click on ‘Let´s start’ and create name for the user. If you already have Nordea ID app activated for other use, open the app and click “Users”, then, “Add new user”, and create name for the new user
 • Select country, choose the language in which you prefer to use the app
  • Finnish users - Select customer type ‘Corporate Netbank customer’
  • Norwegian users - Select customer type ‘Nordea business customer’
 • Enter the activation code you have received on your mobile phone 
 • Enter the temporary PIN code you have received in e-mail. If you are an administrator, enter the temporary PIN code you have received in a letter 
 • Choose your own personal PIN. In the future, you need to use the personal PIN when logging on to Corporate Netbank and when confirming with the Nordea ID app.

The Nordea ID app is now ready for use as a logon method to Corporate Netbank.

The benefits

 • User friendly - use your phone or tablet to log on, confirm and verify payments  
 • Same high security as card and card reader 
 • Choose your own PIN when activating 
 • Don’t worry about expiring cards or cards that break 
 • Access Corporate Netbank on the move without card and card reader

 

Log on

You can log on to Corporate Netbank with the Nordea ID app, both when your phone has internet connection and when it hasn’t. If your phone does not have internet connection, then click on the link ‘Is your app offline?’ at the bottom of the Mobile logon box on the logon page.

Online

 • Key in your logon ID in the Logon ID field 

 • Click Logon 

 • Open the Nordea ID app and key in your PIN

You will now be logged on to Corporate Netbank. 

Offline

This option can be used if your phone does not have connection to the internet. The app will detect this automatically. You need to switch at the bottom of the mobile logon box on the logon page. If you regain your internet connection while working in Corporate Netbank you can always switch back during the session.

 • Enter your logon ID in the Logon ID field 

 • Open the Nordea ID app and choose ‘Log in – LOGIN’ and key in your PIN 

 • Key in the response code given by the Nordea ID app on the Corporate Netbank logon page 

 • Click Logon

You will now be logged on to Corporate Netbank.

Confirm 

You can confirm in Corporate Netbank with the Nordea ID app, both when your phone has internet connection and when it hasn’t. Confirmation and logging on works similarly – you just need the app and your PIN.

Online

Be sure that you are logged on to Corporate Netbank with the Nordea ID app

 • Choose what you want to confirm 

 • Click Confirm 

 • Open the Nordea ID app on your device (if you have more than one user on your device, make sure that you have selected the correct user) 

 • The app shows information on what you are about to confirm. Confirm by keying in your PIN

Offline

 • Choose what you want to confirm 

 • Open the Nordea ID app and choose 'Confirm action – SIGN' 

 • In the app, key in the challenge code 

 • In the app, key in your PIN 

 • On the Corporate Netbank page, key in the response code 

 • Click Confirm 

Verify a payment

You can verify payments in Corporate Netbank with the Nordea ID app, both when your phone has internet connection and when it hasn’t.

Online

 • Choose the payment you want to verify 

 • Click Verify 

 • Open the Nordea ID app on your device 

 • The app shows information on what you are about to verify. Ensure that the details are correct 

 • If the details are correct, click on 'Continue to confirm' 

 • Key in your PIN

The payment is now verified.

Offline

 • Choose the payment you want to verify 

 • Open the Nordea ID app and choose 'Confirm action – SIGN' 

 • Key in the challenge code in the app 

 • Key in your PIN 

 • In Corporate Netbank, key in the response code 

 • Click Verify

The payment is now verified. 

  

If you need further information then please don’t hesitate to contact our customer support.

Nordea ID er vores nye identifikationsmetode, som bruges i mange af vores netbanker. Her finder du information om hvordan du tager appen i brug, logger på, godkender og bekræfter en betaling med Nordea ID-appen.

Begynd at bruge Nordea ID appen

For at tage Nordea ID-appen i brug til at logge på Corporate Netbank har du brug for:

 • En mobil enhed (iOS 10 eller nyere version, Android 6 eller nyere version)
 • At din Corporate Netbank administrator giver dig adgang i Corporate Netbank administration til at bruge Nordea ID-appen
 • At administrator registrerer dit mobiltelefonnummer og din e-mail adresse i Corporate Netbank administration, så du kan modtage en aktiveringskode via SMS og en midlertidig pinkode via e-mail
 • At administrator informerer dig om dit logon ID. Du skal bruge logon ID for at logge på Corporate Netbank med Nordea ID-appen
 • Vær opmærksom på at hvis du er Corporate Netbank Administrator vil du modtage både den midlertidige pinkode og logon ID i et brev fra Nordea.

Når du har modtaget SMS´en med aktiveringskode og e-mail/brev med den midlertidige pinkode, kan du starte med at aktivere Nordea ID-appen til Corporate Netbank.

 • Download Nordea ID-appen på din mobiltelefon eller tablet fra App Store
 • Åbn Nordea ID-appen på den enhed du vil bruge til at logge på
 • Klik på ‘Start’ og tilføj navn på brugeren. Hvis du allerede har Nordea ID-appen aktiveret for andet brug, så åbn appen og klik på ”Brugere”, derefter ”Tilføj ny bruger” og tilføj navn for den nye bruger
 • Vælg land og vælg det sprog du foretrækker at bruge appen på
 • Indtast den aktiveringskode du har modtaget på din mobiltelefon
 • Indtast den pinkode du har modtaget på e-mail. Hvis du er administrator, skal du indtaste den midlertidige pinkode, du har modtaget i brev. 
 • Vælg din egen personlige pinkode. Du skal bruge din personlige pinkode, når du logger på Corporate Netbank, og når du godkender betalinger med Nordea ID-appen.

 Nordea ID-appen er nu klar til brug som identifikationsmetode til Corporate Netbank.

Fordele

 • Brugervenlig løsning - du behøver kun din telefon eller tablet for at logge på, bekræfte og godkende betalinger
 • Løsningen har samme høje sikkerhed som kort og kortlæser
 • Du vælger din egen personlige pinkode
 • Du behøver ikke bekymre dig om kort, der udløber eller går i stykker
 • Få adgang til Corporate Netbank på farten uden kort og kortlæser

 

Log på

Du kan logge på Corporate Netbank med din Nordea ID-app, uanset om din telefon har forbindelse til internettet eller ej. Hvis din telefon ikke har forbindelse til internettet, så klik på linket ”Er din app offline?” nederst i Mobil logon boksen.

Online

 • Indtast dit logon ID i Logon ID  

 • Klik Log på 

 • I Nordea ID-appen, indtast din pinkode.

Du bliver nu logget på.

Offline

Denne mulighed kan bruges, når din mobiltelefon ikke har internetforbindelse. App’en vil opdage det automatisk. Tryk på "Er din app offline" nederst i mobil logon boksen. Hvis du får internetforbindelsen tilbage, mens du arbejder i Corporate Netbank, kan du altid skifte tilbage.

 • Indtast dit logon ID i Logon ID  

 • Åbn Nordea ID-appen og vælg "Log in - LOGIN" 

 • I Nordea ID-appen, indtast din pinkode 

 • På Corporate Netbank log på siden, indtast svarkoden, som du fik i Nordea ID-appen 

 • Klik Log på.

Du bliver nu logget på.

Godkend

Du kan godkende i Corporate Netbank med Nordea ID-appen, uanset om din mobiltelefon har forbindelse til internettet eller ej. Godkendelse og logon virker på samme måde – du skal blot bruge appen og din pinkode.

Online

Tjek at du er logget på Corporate Netbank med Nordea ID-appen.

 • Vælg det, du ønsker at godkende 

 • Klik Godkend 

 • Åbn Nordea ID-appen på din mobile enhed (hvis du har oprettet flere brugere på din mobile enhed, så tjek at du har valgt den rigtige bruger) 

 • Appen viser information om, hvad du er ved at godkende. Godkend ved at indtaste din pinkode.

Offline

 • Vælg det, du ønsker at godkende 

 • Åbn Nordea ID-appen og vælg ”Verificer handling – SIGN” 

 • I appen, indtast kontrolkoden 

 • Indtast din pinkode 

 • I Corporate Netbank, indtast svarkoden 

 • Klik Godkend. 

Bekræft betalinger

Du kan bekræfte betalinger i Corporate Netbank med Nordea ID-appen, uanset om din mobiltelefon har forbindelse til internettet eller ej.

Online

 • Vælg den betaling, du vil bekræfte 

 • Klik Bekræft 

 • Åbn Nordea ID appen 

 • Tjek at detaljerne i Nordea ID appen er korrekte 

 • Hvis detaljerne er korrekte, klik ”Fortsæt for at verificere” 

 • Indtast din pinkode.

Betalingen er nu bekræftet.

Offline

 • Vælg den betaling, du vil bekræfte 

 • Åbn Nordea ID appen og vælg ”Verificer handling – SIGN” 

 • Indtast kontrolkoden i appen 

 • Indtast din pinkode 

 • I Corporate Netbank, indtast svarkoden 

 • Klik Bekræft

Betalingen er nu bekræftet. 

 

Hvis du har spørgsmål så kontakt vores support. De sidder klar til at hjælpe dig. 

Nordea ID er innloggingsmetode for mange av våre online kanaler. På denne siden finner du informasjon om hvordan du kommer i gang, logger inn, godkjenner og verifiserer en betaling med Nordea ID app.

Kom i gang

For å komme i gang med Nordea ID app i Corporate Netbank, trenger du:

 • En mobil enhet (iOS 10 eller nyere eller Android 6 eller nyere) 
 • Autorisasjon til å bruke Nordea ID app, gitt i Corporate Netbank Administrasjon av din administrator 
 • At din administrator har registrert ditt mobilnummer og din epost-adresse i Corporate Netbank Administrasjon, for mottak av aktiverings-kode via sms og en midlertidig PIN-kode via epost
 • At administrator informerer deg om din Logon ID, som benyttes for å logge på Corporate Netbank med Nordea ID app
 • Merk: Hvis du er Corporate Netbank Administrator, mottar du Logon ID og midlertidig PIN-kode i et brev fra Nordea

Når du har mottatt din Logon ID fra din administrator, aktiveringskoden på sms og midlertidig PIN-kode på epost kan du begynne å bruke Nordea ID app for Corporate Netbank.

 • Last ned Nordea ID app til din mobiltelefon eller nettbrett fra App Store eller Play Butikk 
 • Start Nordea ID app på din mobile enhet 
 • Klikk på «Begynn» og lag ved ås skrive inn det navnet du vil ha på denne brukeren. Hvis du allerede har tatt I bruk Nordea ID app for andre formål, åpner du appen og trykker på «Brukere» og «Legg til ny bruker» og lag et navn for den nye brukeren.
 • Velg Land, velg språket du ønsker å benytte i Nordea ID app og så for norske brukere: Velg kundetype «Bedriftskunde i Nordea».
 • Skriv inn aktiveringskoden du har mottatt på din mobiltelefon
 • Skriv inn den midlertidige PIN-koden du har mottatt på e-post
  Hvis du er en administrator, skriver du den midlertidige PIN-koden du har mottatt i et brev
 • Velg din egen personlige PIN-kode. Heretter bruker du din personlige PIN-kode når du skal logge på Corporate Netbank og når du skal godkjenne med Nordea ID app

Nordea ID app er nå klar til bruk som innloggingsmetode for Corporate Netbank. 

Fordelene

 • Brukervennlig - bruk telefonen din eller nettbrett for å logge inn, godkjenne og verifisere betalinger 
 • Like sikkert som innlogging med kort og kortleser 
 • Velg din egen pinkode 
 • Du trenger ikke bekymre deg for utløpte kort, eller kort som blir ødelagt 

 

Logg inn

Du kan logge på Corporate Netbank med Nordea ID appen selv om din mobil ikke er tilknyttet internett! Da klikker du bare på linken nederst: «Er appen offline?»

Online

 • Skriv inn din logon ID i feltet "Logon ID" 

 • Velg ’Logg inn’ 

 • Åpne Nordea ID appen og skriv inn PIN-koden.

Du er nå logget inn i Corporate Netbank.

Offline

Dersom du ikke har tilgang til internett, vil Nordea ID appen automatisk plukke opp dette. Du må da bytte til «Er appen offline?» på innloggingssiden. Dersom du skulle få nettilgang mens du arbeider i Corporate Netbank, kan du når som helst bytte tilbake.

 • Skriv inn din Logon ID i feltet ‘Logon ID’  

 • Åpne Nordea ID appen, velg ‘ Logg inn - LOGIN’ og skriv inn din PIN-kode. 

 • Legg inn PIN koden i Nordea ID appen 

 • I Corporate Netbank i feltet ’Svarkode’ skriver du så svarkoden som du fikk i Nordea ID appen. 

 • Velg ’Logg inn’.

Godkjenne

Du kan godkjenne i Corporate Netbank med Nordea ID appen, uavhengig om din telefon er tilknyttet internett eller ikke. Godkjennelse og pålogging fungerer ganske likt – du trenger Nordea ID appen og PIN-koden din.

Online

Kontroller at du er logget på Corporate Netbank med Nordea ID appen.

 • Velg det du ønsker å godkjenne 

 • Velg «Godkjenn» 

 • Åpne Nordea ID appen på din mobile enhet (hvis du har tilknyttet flere brukere på din mobile enhet, sjekk at du har valgt riktig bruker) 

 • Appen viser informasjon om hva du er i ferd med å godkjenne. Godkjenn ved å skrive inn PIN-koden.

Offline

 • Velg det du ønsker å godkjenne 

 • Åpne Nordea ID appen og velg «Godkjenn – SIGN» 

 • I appen skriver du inn kontrollkoden 

 • Skriv inn PIN koden 

 • I Corporate Netbank skriver du inn svarkoden 

 • Velg «Godkjenn» 

Verifisere

Du kan også verifisere betalinger med Nordea ID appen, uavhengig om din telefon er tilknyttet internett eller ikke.

Online

 • Velg betalingen du vil verifisere 

 • Velg «Verifiser» 

 • Åpne Nordea ID appen 

 • Nordea ID appen viser informasjon om hva du er i ferd med å verifisere. Kontroller at informasjonen er riktig 

 • Om alt er ok velg «Verifiser» 

 • Skriv inn PIN-koden

Betalingen er nå verifisert.

Offline

 • Velg betalingen du vil verifisere 

 • Åpne Nordea ID appen og velg «Godkjenn handling – SIGN» 

 • Skriv inn kontrollkoden i appen 

 • Skriv inn PIN-koden 

 • I Corporate Netbank skriver du inn svarkoden 

 • Velg «Verifiser»

Betalingen er nå verifisert. 

  

Dersom du trenger ytterligere hjelp og informasjon er du velkommen til å ta kontakt med kundesupport.

Nordea ID-sovellus on tunnistautumismenetelmä useisiin online-kanaviimme. Täältä löydät tietoa eduista, ohjeet käyttöönottoon ja miten kirjautua sisään Yrityksen verkkopankkiin sekä, vahvistaa ja varmentaa maksuja Nordea ID- sovelluksella.

Käyttöönotto

Nordea ID-sovellusta varten tarvitset

 • Älypuhelimen (iOS 10 tai uudempi, Android 6 tai uudempi) 
 • Yrityksen verkkopankin hallinnointipalvelussa annetun valtuutuksen käyttää Nordea ID-sovellusta yrityksen verkkopankin pääkäyttäjältä
 • Matkapuhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen pääkäyttäjän tallentamana Yrityksen Verkkopankin hallinnointipalveluun aktivointikoodin ja väliaikaisen PIN-koodin vastaanottamiseksi 
 • Pääkäyttäjän sinulle ilmoittaman sisäänkirjautumistunnuksesi. Sisäänkirjautumistunnuksen tarvitset, kun kirjaudut Yrityksen verkkopankkiin Nordea ID-sovelluksella
 • Huom: Jos olet Yrityksen verkkopankin pääkäyttäjä niin saat sekä sisäänkirjautumistunnuksen, että väliaikaisen PIN-koodin Nordealta kirjeessä

Kun olet vastaanottanut aktivointikoodin tekstiviestillä sekä väliaikaisen PIN-koodin sähköpostitse/kirjeessä, voit ottaa Nordea ID-sovelluksen käyttöösi Yrityksen verkkopankkia varten.

 • Lataa Nordea ID-sovellus App Storesta tai Play Kaupasta mobiililaitteellesi 
 • Avaa Nordea ID-sovellus mobiililaitteella, jota haluat käyttää sisäänkirjautumiseen 
 • Paina ‘Aloitetaan’ ja luo käyttäjänimi. Jos sinulla on Tunnuslukusovellus jo muualla käytössä niin avaa sovellus, valitse ‘käyttäjät’, sitten ‘lisää uusi käyttäjä’ ja luo käyttäjänimi uudelle käyttäjälle
 • Valitse maa ja kieli, jolla haluat sovellusta käyttää sekä valitse asiakastyyppi 'Corporate Netbank -asiakas' 
 • Syötä aktivointikoodi, jonka olet saanut matkapuhelimeesi 
 • Syötä väliaikainen PIN-koodisi, jonka olet saanut sähköpostilla tai, jos olet pääkäyttäjä, syötä väliaikainen PIN-koodi, jonka olet saanut kirjeitse 
 • Valitse oma henkilökohtainen PIN-koodisi. Tulevaisuudessa sinun tulee käyttää henkilökohtaista PIN-koodia tunnistautuessasi Yrityksen Verkkopankkiin sekä  vahvistaessasi Nordea ID-sovelluksella

Nordea ID-sovellus on nyt valmiina käyttöön kirjautuessasi Yrityksen verkkopankkiin.

Edut

 • Helppokäyttöinen - käytä matkapuhelintasi tai tablettiasi tunnistautumiseen,  maksujen vahvistamiseen ja varmentamiseen 
 • Yhtä turvallinen kuin kortti ja kortinlukija  
 • Aktivoidessasi palvelun voit valita oman PIN-koodin 

 

Sisäänkirjautuminen

Voit kirjautua Yrityksen verkkopankkiin Nordea ID-sovelluksella, sekä online-tilassa (mobiilidata käytettävissä) että offline-tilassa. Jos puhelimessasi ei ole mobiilidatayhteyttä (offline-tila), klikkaa Mobiili sisäänkirjautuminen -laatikon alalaidassa olevaa linkkiä.

Online-tilassa

 • Syötä sisäänkirjautumistunnuksesi Sisäänkirjautumistunnus-kenttään  

 • Klikkaa ‘Sisäänkirjautuminen’ 

 • Anna PIN-koodisi Nordea ID–sovelluksessa

Olet nyt kirjautunut Yrityksen verkkopankkiin.

Offline-tilassa

Käytä tätä vaihtoehtoa, jos sinulla ei ole mobiilidatayhteyttä. Sovellus tunnistaa sen automaattisesti. Käytä silloin sisäänkirjautumis- painikkeen alla olevaa linkkiä. Jos saat online-yhteyden takaisin, kun olet Yrityksen verkkopankissa, voit aina vaihtaa sovelluksen takaisin online- tilaan.

 • Syötä sisäänkirjautumistunnuksesi Sisäänkirjautumistunnus-kenttään (löydät sisäänkirjautumistunnuksesi Yrityksen verkkopankin Oma profiilini sivulta). 

 • Avaa Nordea ID-sovellus ja valitse ’Kirjaudu sisään - LOGIN’. 

 • Anna PIN-koodisi. 

 • Syötä Nordea ID-sovelluksen antama vahvistustunnus Yrityksen verkkopankin sisäänkirjautumissivulle. 

 • Napauta "Sisäänkirjautuminen"

Olet nyt kirjautunut Yrityksen verkkopankkiin.  

Vahvista

Voit vahvistaa maksuja Yrityksen verkkopankissa Nordea ID-sovelluksella sekä online- että offline-tilassa. Vahvistus ja kirjautuminen toimii samalla tavalla – tarvitset vain Nordea ID-sovelluksen ja PIN-koodisi.

Online -tilassa

Varmista, että olet kirjautunut sisään Yrityksen verkkopankkiin Nordea ID-sovelluksella.

 • Valitse, mitä haluat vahvistaa. 

 • Klikkaa Vahvista. 

 • Avaa Nordea ID-sovellus mobiililaitteessasi. (Jos sinulla on useampi käyttäjä laitteessasi, varmistathan että valitset oikean käyttäjän.). 

 • Sovellus näyttää tiedot, joita olet vahvistamassa. Vahvista antamalla PIN-koodisi.

Offline -tilassa

 • Valitse, mitä haluat vahvistaa. 

 • Avaa Nordea ID-sovellus ja valitse ’Vahvista tapahtuma - SIGN’. 

 • Anna tarkistustunnus sovellukseen. 

 • Anna PIN-koodisi. 

 • Syötä vahvistustunnus Yrityksen verkkopankkiin. 

 • Klikkaa Vahvista. 

Varmenna maksuja

Voit varmentaa maksuja Yrityksen verkkopankissa Nordea ID-sovelluksella sekä online- että offline-tilassa.

Online-tilassa

 • Valitse maksu, jonka haluat varmentaa. 

 • Klikkaa Varmenna. 

 • Avaa Nordea ID-sovellus mobiililaitteessasi. 

 • Sovellus näyttää varmennettavan maksun tiedot. Tarkista, että tiedot ovat oikein. 

 • Mikäli maksun tiedot ovat oikein, napauta ’Jatka vahvistamaan’. 

 • Anna PIN-koodisi.

Maksu on varmennettu.

Offline-tilassa

 • Valitse maksu, jonka haluat varmentaa. 

 • Avaa Nordea ID-sovellus ja valitse ’Vahvista tapahtuma - SIGN’. 

 • Anna tarkistustunnus sovellukseen. 

 • Anna PIN-koodisi. 

 • Syötä vahvistustunnus Yrityksen verkkopankkiin. 

 • Klikkaa ’Varmenna’.

Maksu on varmennettu. 

  

Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Maksuliikeneuvontaan. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Nordea ID är en inloggningsmetod för flera av våra digitala kanaler. Här hittar du information om hur du kommer igång, loggar in, bekräftar och verifierar en betalning med Nordea ID.

Kom igång

För att använda Nordea ID i Corporate Netbank måste du ha:

 • En mobil enhet (iOS 10 eller senare, Android 6 eller senare)
 • Fått behörighet i Corporate Netbank Administration av din Corporate Netbank administratör att få använda Nordea ID.
 • Administratören behöver registrera ditt mobilnummer och email adress i Corporate Netbank Administration så att du kan motta en aktiveringskod via sms samt tillfällig PIN-kod via email
 • Administratören behöver informera dig om ditt inloggnings-ID. Inloggnings-ID behövs för att logga in i Corporate Netbank med Nordea ID.
 • Vänligen uppmärksamma: Om du är administratör i Corporate Netbank Administration kommer du få både ditt inloggnings-ID samt tillfälliga PIN-kod i ett brev från Nordea.

När du mottagit ett sms med aktiveringskod samt den tillfälliga PIN-koden via email/brev kan du aktivera Nordea ID för Corporate Netbank.

 • Laddat ner appen Nordea ID på din mobila enhet från App Store eller Play Store
 • Öppna Nordea ID-appen från den enhet som du vill använda för inloggning
 • Välj ‘Börja’ och lägg till namn för användaren. Om du redan har Nordea ID aktiverad, öppna appen och välj ‘Användare’ och sedan ‘Lägg till ny användare’ och skapa ett namn för den nya användaren.
 • Välj land och det språk som du föredrar ska användas i appen och
  • För finska användare - välj kund typ ‘Företagskund Corporate Netbank’
 • Skriv in den aktiveringskod du har mottagit på din mobiltelefon
 • Skriv in den tillfälliga PIN-kod du har mottagit i ett email. Om du är administratör skriv in den tillfälliga PIN-kod du mottagit i ett brev.
 • Välj din egna personliga PIN-kod. Det är denna personliga PIN-kod du använder framöver när du loggar in i Corporate Netbank och konfirmerar med Nordea ID.

  

Logga in

Du kan använda Nordea ID-appen även då din mobiltelefon inte är ansluten till internet. Om din mobiltelefon inte har tillgång till internet, klicka på länken ”är din app offline?” längst ner i rutan för mobil inloggning.

Online

 • Skriv ditt Inloggnings-ID i fältet för Inloggnings-ID 

 • Klicka på ‘Logga in’ 

 • Öppna Nordea ID-appen och ange din PIN-kod.

Du är nu inloggad i Corporate Netbank.

Offline

Om du inte har tillgång till Internet kommer appen att känna av det automatiskt. Du behöver då byta till ”är appen din offline?” på inloggningssidan. Om du återfår Internetanslutning medan du arbetar i Corporate Netbank kan du alltid byta tillbaka.

 • Skriv ditt Inloggnings-ID i fältet för Inloggnings-ID.  

 • Öppna Nordea ID-appen och välj Logga in – LOGIN 

 • Ange din PIN-kod i appen 

 • På inloggningssidan för Corporate Netbank, skriv in svarskoden som du fick i Nordea ID-appen. 

 • Klicka på Logga in. 

Du är nu inloggad i Corporate Netbank.

Bekräfta

Du kan bekräfta i Corporate Netbank med Nordea ID-appen, oavsett om din telefon har tillgång till internet eller inte. Att logga in och bekräfta fungerar likadant – du behöver bara din app och din PIN-kod.

Online

Se till att du är inloggad i Corporate Netbank med Nordea ID-appen.

 • Välj det som du vill bekräfta 

 • Klicka på 'Bekräfta' 

 • Öppna appen Nordea ID på din mobila enhet. (Om du har mer än en användare på din mobile enhet, se till att du har valt rätt användare) 

 • Appen visar information om det du är på väg att bekräfta. Bekräfta genom att ange din PIN-kod.

Offline

 • Välj det som du vill bekräfta 

 • Öppna appen Nordea ID och välj 'Bekräfta – SIGN’ 

 • I appen, ange kontrollkoden 

 • Ange din PIN-kod 

 • I Corporate Netbank, skriv in svarskoden 

 • Klicka på 'Bekräfta'. 

Verifiera en betalning

Du kan verifiera betalningar i Corporate Netbank med Nordea ID-appen, oavsett om din telefon har tillgång till internet eller inte.

Online

 • Välj den betalning som du vill verifiera 

 • Klicka på 'Verifiera' 

 • Öppna appen Nordea ID

 • Se till att detaljerna i Nordea ID-appen är korrekta 

 • Om detaljerna är korrekta, klicka på ‘Fortsätt till bekräftelse' 

 • Ange din PIN-kod

Betalningen är nu verifierad.

Offline

 • Välj den betalning som du vill verifiera 

 • Öppna appen Nordea ID och välj 'Bekräfta – SIGN' 

 • Ange kontrollkoden i appen 

 • Ange din PIN 

 • I Corporate Netbank, skriv in svarskoden 

 • Klicka på 'Verifiera' 

Betalningen är nu verifierad.

  

För mer information - välkommen att kontakta vår Support.

Swedish Mobile BankID is a new user friendly authentication method for logging in to Corporate Netbank - use your mobile phone or tablet to log on, confirm and verify payments.

Take into use

To get started with Swedish Mobile BankID you need:

 • Authorisation given in the Corporate Netbank Administration by your Corporate Netbank administrator to use the Swedish Mobile BankID in Corporate Netbank
 • A mobile device (iOS 10 or later version or Android 6 or later version) 
 • To download BankID app from App store or Google Play
 • To take the method into use

 Log on

You can logon to Corporate Netbank with the Swedish Mobile BankID by using QR code or BankID on card.

 1. Click Logon in BankID section on logon page - second page with option QR code or Use BankID on card (card reader with cable) will open
 2. If card reader with cable is displayed, click Use Mobile BankID - QR code will be displayed
 3. Open Mobile BankID app on your phone or tablet
 4. Tap the QR code icon on the BankID app. This opens camera for the code scanning
 5. Point camera at the QR code. Make sure to fit the entire code into the scanner window
 6. Enter your security code
 7. If Bank ID app have several users, read the QR code, click on the name that appears and select the user in the drop-down list who wants to logon, enter PIN-code and confirm

You will now be logged on to Corporate Netbank.

Svensk Mobil BankID er en ny brugervenlig identifikationsmetode, som kan bruges til at logge på Corporate Netbank. Du behøver kun din telefon eller tablet for at logge på, bekræfte og godkende betalinger.

Begynd at bruge Svensk Mobil BankID

For at tage Svensk Mobil BankID i brug har du brug for:

 • At din Corporate Netbank administrator giver dig adgang til at bruge Svensk Mobil BankID i Corporate Netbank
 • En mobil enhed (iOS 10 eller nyere version, Android 6 eller nyere version) 
 • At downloade Bank ID-appen fra App store eller Google Play
 • At tage metoden i brug

Log på

Du kan logge på Corporate Netbank med Svensk Mobil BankID ved at bruge OR-kode eller BankID kort.

 1. Klik Log på i BankID sektionen på log på-siden. En side med mulighederne QR-kode eller Brug BankID på kort (kortlæser med kable) åbnes
 2. Hvis kortlæser med kable er vist, så klik brug Mobil BankID og QR-kode vil blive vist
 3. Åben Mobil BankID-appen på din telefon eller tablet
 4. Tryk på QR-kode ikonet i BankID-appen. Dette åbner kameraet til scanning af koden
 5. Ret kameraet mod QR-koden. Sørg for at tilpasse hele koden til scannervinduet
 6. Indtast din sikkerhedskode
 7. Hvis BankID-appen har flere bruger, skal du læse QR-koden, klikke på det navn, der vises og vælge den bruger i rullemenuen, der ønsker at logge på, indtaste pinkode og godkende

Du er nu logget på Corporate Netbank.

 

Svensk Mobil BankID er en ny brukervennlig identifiseringsmetode, som kan brukes til å logge på Corporate Netbank. Du trenger kun en telefon eller nettbrett for å logge på, verifisere og godkjenne betalinger.

Ta i bruk Svensk Mobil BankID

For å ta i bruk Svensk Mobil BankID, må du:

 • få tilgang til å bruke Svensk Mobil BankID i Corporate Netbank av din administrator
 • ha en mobil enhet (iOs 10 eller nyere versjon, Android 6 eller nyere versjon)
 • laste ned BankID-appen fra App Store eller Google Play
 • ta i bruk metoden

Logg på

Du kan logge på Corporate Netbank med Svensk Mobil BankID ved å bruke QR-kode eller BankID på kort.

 1. Klikk Logg inn i BankID seksjonen på innloggingssiden. En ny side med mulighetene QR-kode eller BankID på kort (kortleser med kabel) åpnes.
 2. Hvis kortleser med kabel er vist, så klikk bruk Mobil BankID og QR-kode vil bli vist.
 3. Åpne Mobil BankID-appen på din telefon eller ditt nettbrett.
 4. Trykk på QR-kode ikonet i BankID-appen. Dette åpner kameraet til scanning av koden.
 5. Rett kameraet mot QR-koden. Sørg for å tilpasse hele koden til scannervinduet.
 6. Skriv inn sikkerhetskode
 7. Hvis BankID-appen har flere brukere, skal du lese QR-koden, klikke på navnet som vises og velge den brukeren i nedtrekksmenyen som ønsker å logge på, skrive inn PIN-kode og godkjenne.

Du vil nå bli logget på Corporate Netbank.

Ruotsalainen Mobiili BankID

Ruotsalainen Mobiili BankID on uusi käyttäjäystävällinen tunnistautumismenetelmä Yrityksen verkkopankkiin kirjautumiseen – käytä mobiilipuhelintasi tai tablettia sisäänkirjautumiseen, sekä maksujen vahvistamiseen ja varmentamiseen.

Käyttöönotto

Ruotsalaista Mobiili BankID:n käyttöönottoa  varten tarvitset:

 • Pääkäyttäjältä hallinnointipalvelussa annetun valtuutuksen käyttää Ruotsalaista Mobiili BankID:ta Yrityksen verkkopankissa
 • Mobiililaitteen (iOS 10 tai uudempi, Android 6 tai uudempi)
 • Lataa BankID -sovellus App Storesta tai Play Kaupasta
 • Ota tunnistautumismenetelmä käyttöön

Sisäänkirjautuminen

Voit kirjautua Yrityksen verkkopankkiin Ruotsalaisella Mobiili BankID:lla, käyttäen QR koodia tai BankID korttia.

 1. Klikkaa sisäänkirjautuminen BankiID:lla sisäänkirjautumissivulla – toiselle sivulle avautuu valinta käytetäänkö QR -koodia vai BankID korttia (kortinlukija kaapelilla)
 2. Jos näytöllä näkyy kortinlukija kaapelilla, klikkaa käytä Mobiili BankID:ta – QR koodi näytetään
 3. Avaa Mobiili BankID -sovellus mobiilipuhelimellasi tai tabletillasi.
 4. Paina QR koodi ikonia BankID -sovelluksessa. Tämä avaa kameran koodin lukemista varten
 5. Osoita kameralla QR koodia. Varmista, että koko koodi mahtuu skannausikkunaan
 6. Syötä turvakoodi
 7. Jos BankID -sovelluksella on useita käyttäjiä, lue QR koodi, klikkaa näytölle ilmestyvää nimeä ja valitse alasvetovalikosta käyttäjä jolla haluat kirjautua, syötä PIN-koodia ja vahvista

Olet nyt kirjautunut Yrityksen verkkopankkiin.

Mobilt BankID är en användarvänlig autentiseringslösning – använd din mobila enhet för att logga in, konfirmera samt verifiera betalningar i Corporate Netbank.

Kom igång

För att använda Mobilt BankID behöver du

 • Fått behörighet i Corporate Netbank Administration av din Corporate Netbank administratör att få använda Mobilt BankID i Corporate Netbank
 • En mobil enhet (iOS 10 eller senare, Android 6 eller senare)
 • Ladda ner appen BankID på din mobila enhet från App Store eller Google Play
 • Aktivera Mobilt BankID

Logga in

Du kan logga in i Corporate Netbank med Mobilt BankID antigen genom att använda QR-kod eller BankID på kort.

 1. Klicka på ’Logga in’ i BankID fliken på inloggningssidan – nästa sida med möjlighet att välja QR kod eller BankID på kort (kortläsare med sladd) öppnas
 2. Om kortläsare med sladd visas, klicka på Använd Mobilt BankID – QR-kod visas
 3. Öppna appen BankID på din mobila enhet
 4. Välj Scanna QR-kod ikonen i appen för att öppna kameran för scanning
 5. Rikta kameran mot QR-koden. Se till så att hela QR-koden får plats i kamerans fält
 6. Ange din säkerhetskod
 7. Om BankID appen används av flera personer, scanna QR-koden, klicka på namnet som visas och välj användare i listan som vill logga in, ange säkerhetskod och bekräfta.

Du är nu inloggad i Corporate Netbank.

 

Logon with card reader without cable

To use card reader without cable customer needs to have following items, all provided from Nordea:

 • a chip card (Nordea eID or e-legitimation) 

 • and a valid PIN for the card 

 • a card reader 

 

How to logon with card reader without cable

 • Enter the last 8 digits printed on your card into the Card number field above. 

 • Turn on the card reader by inserting the card in the reader without the cable being connected. The chip on the card should be headed down and facing you. If the card is already inserted and the display is turned off, press OK to re-activate the reader. 

 • Select function appears on the card reader window. Press Login on the card reader. 

 • Enter the challenge code and press OK

 • When Card PIN: is shown on the card reader window, enter your PIN code and press OK

 • Take the 9-digit response code from the card reader and enter it into the Response code field above. 

 • Click the Logon button above. 

 

How to confirm with card reader without cable

Follow instructions on the screen:

 • Insert the card in the card reader, or press OK if the card is already inserted. 

 • Select function is displayed on your card reader. Press Sign

 • Enter the challenge code on your card reader and press OK

 • Card PIN: is displayed on your card reader. Enter your PIN code and press OK

 • A response code is displayed on your card reader. Enter this code in the input field above and click Confirm

 

Instructions for verification

Before confirming the payment an additional verification might be required for some payments. This is to ensure the validity of the receiver's account stated in the payment.

How to verify:

 • Insert the card in the card reader, or press OK if the card is already inserted. 

 • Select function is displayed on your card reader. Press Sign

 • Enter the challenge code on your card reader and press OK

 • New beneficiary - OK? is displayed on your card reader. Press OK

 • Enter the last 6 digits (exclude any letters) of the beneficiary's account number from the invoice and press OK.  If the beneficiary account number contains less than six digits, enter all. 

 • Card PIN: is displayed on your card reader. Enter your PIN code and press OK

 • A response code is displayed on your card reader. Enter this code in the input field above and click Verify

Log på med kortlæser uden kabel

For at logge på med kortlæser uden kabel skal du have følgende fra Nordea:

 • Et logon kort (Nordea eID eller e-legitimation) 

 • En pinkode til kortet 

 • En kortlæser

 

Log på med kortlæser uden kabel

 • Indtast de sidste 8 cifre af kortnummeret i Kortnummer feltet ovenfor. 

 • Tænd kortlæseren ved at sætte kortet ind i kortlæseren uden at kablet er sat i. Chippen på kortet skal sættes ned i kortlæseren og vende op mod dig, når du gør det. Hvis kortet allerede er sat i, og kortlæserskærmen er slukket, så tryk OK for at genaktivere læseren.

 • Vælg funktion vises på kortlæserskærmen. Tryk Login på kortlæseren. 

 • Indtast kontrolkoden og tryk OK

 • Når PINkode: vises på kortlæserskærmen, indtast din pinkode og tryk OK

 • Tag den 9-cifrede svarkode fra kortlæseren og indtast den i Svarkode feltet ovenfor. 

 • Klik på Log på knappen ovenfor. 

 • Corporate Netbanks forside vises på din skærm. 

 

Bekræft med kortlæser uden kabel

 • Sæt kortet i kortlæseren, eller tryk OK, hvis kortet allerede sidder i. 

 • Vælg funktion vises på kortlæseren. Tryk Sign

 • Indtast kontrolkoden på kortlæseren og tryk OK

 • PINkode: vises på kortlæseren. Indtast din pinkode og tryk OK

 • En kontrolkode vises på din kortlæser. Indtast denne kode i feltet ovenfor og klik Godkend

 

Instruktioner til at bekræfte

Før godkendelse af betalingen kan ekstra bekræftelse være nødvendig på nogle betalinger. Dette er for at sikre, at modtagers kontonummer på betalingen er korrekt.

Sådan bekræfter du:

 • Sæt kortet i kortlæseren, eller tryk OK, hvis kortet allerede sidder i. 

 • Vælg funktion vises på kortlæseren. Tryk Sign

 • Indtast kontrolkoden på kortlæseren og tryk OK

 • Ny beløbsmodtager - OK? vises på kortlæseren. Tryk OK

 • Kontonummer: vises på kortlæseren. Indtast de sidste 6 tal (eventuelle bogstaver udelades) af modtagers kontonummer fra fakturaen og tryk OK. Hvis modtagers kontonummer består af færre end seks tal, indtastes alle tal.

 • PINkode: vises på kortlæseren. Indtast din pinkode og tryk OK

 • En svarkode vises på kortlæseren. Indtast denne kode i feltet ovenfor og klik Bekræft

 

Værd at vide

Hvis du har logget af og ønsker at logge på igen med det samme, skal du åbne et nyt browservindue. Det gælder også, hvis du får en time-out. 

Logg inn med Nordea kortleser uten kabel

For å bruke kortleseren uten kabel behøves følgende levert av Nordea:

 • Et chip-kort (Nordea eID eller e-legitimation) 

 • En PIN-kode for kortet 

 • En kortleser.

 

Hvordan logge inn med kortleser uten kabel

 • Tast inn de siste 8 sifrene oppgitt på kortet i feltet Kortnummer som vist ovenfor. 

 • Skru på kortleseren ved å sette inn kortet. Kabelen skal ikke være koblet til. Kortets chip skal være vendt nedover slik at denne delen går inn i leseren og forsiden av kortet skal være vendt mot deg. Dersom kortet allerede er satt in og skjermen er skrudd av, trykk OK for å reaktivere leseren. 

 • Velg funksjon fremkommer på kortleseren. 

 • Trykk Login på kortleseren. 

 • Tast inn kontrollkode oppgitt i skjermbildet og trykk OK på kortleseren. 

 • Når KortPin vises på kortleseren, tast inn din PIN-kode og trykk OK

 • Kortleseren svarer med en 9-sifret kode. Denne skal tastes inn i Svarkode i Corporate Nettbank. (Se illustrasjon over). 

 • Klikk på Logg inn i nettbanken. 

 

Hvordan bekrefte med kortleser uten kabel

 • Sett inn kortet i kortleseren eller trykk OK om kortet allerede er satt inn. 

 • Velg funksjon vises i kortleseren. Trykk Sign

 • Tast inn kontrollkoden på kortleseren og trykk OK

 • KortPIN vises i kortleseren. Tast inn PIN-koden din og trykk OK

 • En svarskode vises på kortleseren. Tast inn denne koden på websiden og trykk Bekreft

 

Veiledning for verifisering

Før godkjenning av betalingen kan en ekstra bekreftelse være nødvendig på enkelte betalinger. Dette er for å sikre at mottakers kontonummer på betalingen er korrekt.

Slik verifiserer du:

 • Sett inn kortet i kortleseren eller trykk OK hvis kortet allerede er satt inn. 

 • Velg funksjon vises på kortleseren. Trykk Sign

 • Legg inn kontrollkoden på kortleseren og trykk OK

 • Ny betalingsmottaker - OK? vises på kortleseren. Trykk OK

 • Legg inn de 6 siste sifrene (ingen bokstaver) i betalingsmottakers kontonummer og trykk OK. Hvis mottakers kontonummer består av færre enn seks tall, legg inn alle.

 • KortPIN: vises på kortleseren. Legg inn PIN-koden og trykk OK

 • En svarkode vises på kortleseren. Legg inn koden i feltet over og klikk Verifisér.

Sisäänkirjautuminen langattomalla kortinlukijalla

Langattoman kortinlukijan käyttämistä varten käyttäjä tarvitsee seuraavat Nordean toimittamat välineet:

 • Nordea eID tai e-legitimation kortin 

 • voimassa olevan PIN-koodin korttia varten 

 • kortinlukijan. 

 

 

Näin kirjaudut Yrityksen verkkopankkiin langattomalla kortinlukijalla

 • Syötä 8 viimeistä numeroa Nordea eID -korttiisi painetusta numerosarjasta yläpuolella olevaan Kortin numero -kenttään. 

 • Aseta kortti kortinlukijaan sirupuoli ylöspäin. Jos kortti on jo asetettu lukijaan eikä näyttö ole vielä aktiivinen, napauta OK-painiketta. Tarvittaessa poista kortti ja toista kohta 2 uudelleen.

 • Kun kortinlukijan näytössä lukee Valitse toiminto, paina kortinlukijan Login-painiketta. 

 • Syötä sisäänkirjautumissivulla näkyvä 6-merkkinen tarkistustunnus kortinlukijaan ja paina OK

 • Kun kortinlukijan näytössä lukee Kortin PIN:, syötä siihen PIN-koodisi ja paina OK

 • Syötä kortinlukijan antama 9-merkkinen vahvistustunnus sisäänkirjautumissivulla olevaan Vahvistustunnus-kenttään.

 • Napauta yllä olevaa Sisäänkirjautuminen-painiketta. 

 

Näin vahvistat tapahtuman langattomalla kortinlukijalla

 • Aseta kortti kortinlukijaan tai napauta kortinlukijan OK-painiketta. 

 • Napauta kortinlukijan Sign-painiketta. 

 • Syötä verkkopankin sivulla näytetty tarkistustunnus kortinlukijaan ja paina OK

 • Syötä kortin PIN-koodi ja paina OK

 • Syötä kortinlukijalta saamasi vahvistustunnus Yrityksen verkkopankin pyytämään kohtaan. 

 • Napauta Vahvista –painiketta.

 

Varmennusohjeet

Ennen maksun vahvistamista saattaa Yrityksen verkkopankki kysyä maksun varmennusta yksittäisissä tapauksissa. Tällä halutaan varmistaa maksulla ilmoitetun saajatilin oikeellisuus.

Kuinka varmennat:

 • Aseta kortti kortinlukijaan tai paina OK, jos kortti on jo asetettu lukijaan. 

 • Kortinlukijan näyttöön ilmestyy teksti Valitse toiminto. Paina Sign

 • Syötä tarkistustunnus kortinlukijaan ja paina OK

 • Kortinlukijan näytössä lukee Uusi saaja - OK?. Paina OK

 • Syötä saajan tilinumeron 6 viimeistä numeroa (ei kirjaimia) laskusta ja paina OK. Jos saajan tilinumero sisältää vähemmän kuin 6 numeroa, syötä kaikki. 

 • Kortinlukijan näytössä lukee Kortin PIN. Syötä PIN-koodi ja paina OK

 • Kortinlukija näyttää vahvistustunnuksen. Syötä tämä tunnus yläpuolella olevaan kenttään ja paina Varmenna.

Logga in med Kortläsare utan sladd

För att kunna använda Kortläsare utan sladd behöver användaren följande saker, allt tillhandahållet av Nordea:

 • Ett kort (med e-legitimation eller Nordea eID) 

 • En PIN-kod för kortet 

 • En kortläsare.

 

Instruktioner för inloggning med Kortläsare utan sladd

 • Ange de 8 sista siffrorna på ditt kort i fältet Kortnummer ovan. 

 • Starta kortläsaren genom att sätta in kortet i läsaren utan att använda sladden. Chipet ska vara vänt nedåt och mot dig. Om kortet redan sitter i och displayen är avstängd trycker du på OK för att aktivera kortläsaren. 

 • Texten Välj funktion visas i kortläsarens fönster. Tryck på knappen Login på kortläsaren. 

 • Ange kontrollkoden och tryck på OK

 • Texten KortPIN: visas i kortläsarens fönster. Knappa in din PIN-kod och tryck på OK

 • Ange den niosiffriga svarskoden från kortläsaren i fältet Svarskod ovan. 

 • Klicka på knappen Logga in ovan. 

 

Bekräfta med Kortläsare utan sladd

 • Starta kortläsaren genom att sätta in ditt kort, eller tryck OK om kortet redan sitter i. 

 • Texten Välj funktion visas i kortläsarens fönster. Tryck på knappen SIGN

 • Knappa in kontrollkoden i kortläsaren, tryck OK

 • När Texten KortPIN visas i kortläsarens fönster ska du knappa in din PIN kod. Tryck OK

 • Ange den niosiffriga svarskoden som kortläsaren skapat i fältet märkt Svarskod ovan och tryck på Signera

 

Instruktioner för verifiering

För korrekt behandling av era betalningar behövs ibland att mottagarkontot verifieras innan betalning kan bekräftas. Syftet är att säkerställa att mottagarkontot är korrekt i betalningen.

Så här verifierar du:

 • Sätt in ditt kort i kortläsaren, eller tryck på OK om kortet redan sitter i. 

 • Texten Välj funktion visas i kortläsarens fönster. Tryck på knappen Sign

 • Knappa in svarskoden på kortläsaren och tryck på OK

 • Texten Nytt mottagarkonto - OK? visas i kortläsarens fönster. Tryck på OK

 • Ange de 6 sista siffrorna (hoppa över eventuella bokstäver) i mottagarens kontonummer från fakturan och tryck på OK. Om mottagarkontot innehåller mindre än sex siffror, ange alla siffrorna. 

 • Texten KortPIN: visas i kortläsarens fönster. Ange din PIN-kod och tryck på OK

 • En svarskod visas i kortläsarens fönster. Ange koden i fältet Svarskod ovan och klicka på Verifiera.

Logon with card reader with cable

To use card reader with cable customer needs to have following items, all provided from Nordea:

 • a chip card (Nordea eID or e-legitimation) 

 • and a valid PIN for the card 

 • a card reader 

 • USB cable 

 • security software and drivers for card reader 

 

Downloading and installing security software

Before you log on for the first time you need to install a driver for the card reader and the BankID Security Application on your computer.

Download software here 

 1. Connect the card reader with the USB cable to your computer and insert the card in the card reader. 

 1. The card reader will read the card’s chip. The following line --------- will appear on your card readers display to indicate that the chip is being read.  Please wait and continue after the line has disappeared. 

 1. Click the tab Cardreader with cable and click the Logon button on the Corporate Netbank logon page (Login and sign button on the card reader are not used). 

 1. A dialog box presents your certificate – click verify my identity.  To verify – enter the pin for your card.

 2. The text CardPIN will appear on the card reader display. Enter your PIN and press the OK button. 

 3. The correct PIN will be confirmed with the following text on your card reader display: PIN OK. 

 4. The front page for Corporate Netbank will open on you computer screen. 

  

How to confirm with card reade with cable

When you want to make a confirmation:

 1. Press the Confirm button on the Corporate Netbank page.

 2. The BankID dialogue appears.   

 3. Press the Sign button. 

 4. Enter your PIN on the card reader.

 5. The confirmation page in Corporate Netbank appears. 

 6. The BankID dialogue appears with a request for your PIN. 

  

Other useful information

Please be aware of when you have logged out and directly want to log on again, you must open a new browser window. The same applies if you time out.

Log på med kortlæser med kabel

For at logge på med kortlæser med kabel skal du have følgende fra Nordea:

 • Et logon kort (Nordea eID eller e-legitimation) 

 • En pinkode til kortet 

 • En kortlæser 

 • Et USB-kabel 

 • Sikkerhedsprogram og driver til kortlæser.

 

Installation af sikkerhedsprogram

Inden du logger på første gang, skal du installere sikkerhedsprogrammet og en driver til kortlæseren på din pc. Du skal også have et kort, en kortlæser og en pinkode, som du får af Nordea.

Hent program her

 1. Forbind kortlæseren med USB-kablet til din pc, og sæt kortet i kortlæseren.

 2. Kortlæseren læser kortets chip. Følgende linje --------- vises på din kortlæser. Det betyder, at chippen er ved at blive læst. Vent, til linjen er væk, før du fortsætter.

 3. Klik på fanen Kortlæser med kabel og klik på knappen Log på på Corporate Netbanks logon-side (knapperne Login og Sign på kortlæseren bruges ikke).

 4. BankID dialogboksen vises – klik verify my identity. For at bekræfte indtaster du pinkoden for kortet.

 5. Teksten PINkode vises på kortlæserens skærm. Indtast din pinkode og klik på OK.

 6. Hvis pinkoden er korrekt, bekræftes det med den følgende tekst på din kortlæserskærm: Pinkode OK. 

 7. Corporate Netbanks forside vises på din skærm. 

  

Sådan godkender du med kortlæser med kabel

 1. Klik på knappen Bekræft på Corporate Netbank-skærmen. 

 2. BankID-dialogboksen vises. 

 3. Klik på Sign. 

 4. BankID-dialogboksen vises, og du bliver bedt om din pinkode.   

 5. Indtast din pinkode på kortlæseren. 

 6. Rapportsiden i Corporate Netbank vises. 

 

Værd at vide

Hvis du har logget af og ønsker at logge på igen med det samme, skal du åbne et nyt browservindue. Det gælder også, hvis du får en time-out. 

Logg inn med Nordea kortleser med kabel

For å bruke kortleseren med kabel behøves følgende levert av Nordea: 

 • Et chip-kort (Nordea eID eller e-legitimation) 

 • En PIN-kode for kortet 

 • En kortleser 

 • USB-kabel 

 • Sikkerhetsprogram og driver for kortleseren. 

 

Nedlasting og installasjon av Sikkerhetsprogram

Før du logger deg på for første gang, må du installere driveren til kortleseren og sikkerhetsprogrammet på PC-en. 

Last ned programvaren her

 

 1. Koble til kortleseren til USB-porten på PC-en og sett inn kortet i kortleseren.

 2. Kortleseren vil lese kortets chip. Følgende melding --------- kommer opp på skjermen til kortleseren. Dette betyr at chipen leses. Vent og fortsett når meldingen har forsvunnet.

 3. Velg Kortleser med kabel på Corporate Netbanks innloggingsside og velg Logon-knappen. (Login- og Sign-knappene på kortleseren skal ikke brukes).

 4. Dialogboksen viser ditt sertifikat – klikk verify my identity. For å verifisere - tast inn din pinkode.

 5. Teksten KortPIN vises på skjermen til kortleseren. Legg inn PIN-koden og klikk OK.

 6. Riktig PIN-kode må bekreftes med følgende tekst på skjermen til kortleseren: KortPIN OK.

 7. Corporate Netbanks forside kommer opp på skjermen. 

  

Hvordan bekrefte med kortleseren med kabel

 1. Klikk Bekreft i Corporate Netbanks skjermbilde.

 2. Sikkerhetsprogram-vinduet kommer opp.

 3. Velg Sign

 4. Sikkerhetsprogrammet ber om PIN-koden 

 5. Legg inn PIN-koden på kortleseren.

 6. Rapportsiden i Corporate Netbank kommer opp. 

  

Annen nyttig informasjon

Merk at når du har logget deg ut og vil logge deg inn igjen, må du åpne et nytt nettleservindu. Det samme gjelder dersom du har tatt en pause.

Sisäänkirjautuminen langallisella kortinlukijalla

Langallisen kortinlukijan käyttämistä varten käyttäjä tarvitsee seuraavat Nordean toimittamat välineet:

 • Nordea eID tai e-legitimation -kortti 

 • voimassa oleva PIN-koodi kortin käyttöä varten 

 • kortinlukijan 

 • USB-kaapelin 

 • turvallisuusohjelmiston ja kortinlukijan ajurit.

 

Turvallisuusohjelmiston lataaminen ja asentaminen  

Ennen kuin kirjaudut sisään ensimmäisen kerran, sinun pitää asentaa tietokoneellesi kortinlukijan ajuri ja turvallisuusohjelmisto.

Lataa ohjelma

  

 1. Yhdistäkortinlukija USB-kaapelilla tietokoneeseesi ja laita kortti kortinlukijaan.

 2. Kortinlukija lukee kortissa olevan sirun. Seuraava viiva --------- ilmestyy kortinlukijan näytölle osoittamaan, että lukija lukee sirua. Odota ja jatka vasta kun viiva on hävinnyt.

 3. Napauta Kortinlukija -välilehteä ja sitten Sisäänkirjautuminen-painiketta Yrityksen verkkopankin sisäänkirjautumissivulla. (Kortinlukijan sisäänkirjautumispainikkeita ei käytetä).

 4. Varmenteesi tulee näkyviin viestiruudussa - napauta – verify my identity. Varmennus - syötä korttisi PIN-koodi.

 5. Teksti KortinPIN tulee näkyviin kortinlukijan näytölle. Syötä PIN-koodisi ja napauta OK-painiketta.

 6. Oikea PIN-koodi vahvistetaan seuraavalla tekstillä kortinlukijasi näytöllä: PIN OK.

 7. Yrityksen verkkopankkipalvelun etusivu avautuu. 

 

Näin vahvistat langallisella kortinlukijalla

Kun haluat vahvistaa:

 1. Napauta Vahvista-painiketta yrityksen verkkopankin sivulla.

 2. BankID-viestiruutu tulee näkyviin.

 3. Napauta Allekirjoita -painiketta.

 4. BankID-viestiruutu tulee taas näkyviin ja pyytää PIN-koodiasi.

 5. Syötä PIN-koodisi kortinlukijaan. 

 6. Yrityksen verkkopankin raporttisivu tulee näytölle. 

 

Hyödyllistä tietoa

Kun olet kirjautunut ulos ja haluat kirjautua sisään uudelleen, sinun pitää avata uusi selainikkuna. Sama koskee sisäänkirjautumista automaattisen istunnon aikakatkaisun jälkeen. 

Logga in med Kortläsare med sladd

För att använda en kortläsare med sladd behövs följande tillbehör av Nordea:

 • ett kort (med e-legitimation eller Nordea eID) 

 • en PIN-kod för kortet 

 • en kortläsare 

 • en USB-sladd 

 • säkerhetsprogram samt drivrutin för kortläsaren.

Nedladdning samt installation av säkerhetsprogramvaror 

Innan du loggar in för första gången behöver du installera säkerhetsprogrammet och en drivrutin för kortläsaren på din dator. Dessutom behöver du ett kort, en kortläsare och en PIN-kod som du får av Nordea.

Ladda ner programvaran här

 

 1. Anslut kortläsaren till din dator med hjälp av USB-sladden och sätt i kortet i kortläsaren.

 2. Kortläsaren läser chipet på kortet. En streckad linje visas i kortläsarfönstret (---------) när chipet läses. Vänta tills linjen är borta innan du fortsätter.

 3. Klicka på knappenfliken Kortläsare med sladd och på knappen Logga in på Corporate Netbanks inloggningssida (knapparna för inloggning och signering på kortläsaren används inte).

 4. Dialogrutan för BankID visas – klicka på verify my identity. Ange PIN-koden för ditt kort.

 5. Texten KortPIN visas i kortläsarfönstret. Ange din PIN-kod och tryck på OK.

 6. Om du slagit in rätt PIN-kod visas följande text i kortläsarens fönster: PIN OK.

 7. Nu öppnas startsidan för Corporate Netbank på skärmen. 

  

Bekräfta med Kortläsare med sladd

När du vill bekräfta:

 1. Klicka på knappen Bekräfta på Corporate Netbank-sidan.

 2. BankID-dialogrutan öppnas.

 3. Klicka på Signera.

 4. BankID-dialogrutan öppnas och ber om din PIN-kod.

 5. Ange din PIN-kod i kortläsaren. 

 6. En bekräftelse visas i Corporate Netbank.

  

Bra att veta

När du har loggat ut och vill logga in igen måste du öppna ett nytt fönster i webbläsaren. Detsamma gäller om du har gjort ett uppehåll och varit inaktiv mer än 60 minuter.

Technical requirements

Here you can find information about the technical requirements for Corporate Netbank. Please select your preferred language in the tabs below.

For correct operation of Corporate Netbank we recommend that the below requirements are met. For security reasons we recommend to always use the latest versions.

Operating Systems in the versions that are still supported by the suppliers listed below. Other operating systems, beta versions and unsupported versions might work, but they are not supported by Corporate Netbank. 

 • Microsoft/Windows
  Information about Windows versions that are supported, please see this link: Information about supported versions 

 • Apple/Mac OS
  Information about which OS versions that are supported, please contact Apple support. 

 

Browsers in the versions that are still supported by the suppliers listed below. Other browsers, beta versions and unsupported versions might work, but they are not supported by Corporate Netbank.  

 • Internet Explorer 

 • Mozilla Firefox 

 • Google Chrome 

 • Safari (only for Mac OS)

Encrytion; Browsers must use at least SSL3/128 bit encryption. 

Cookies; Use of cookies in browsers must be enabled. 

Requirements for specific features; Some features in Corporate Netbank have additional requirements. These are: 

Logon using card reader with cable; Requires installing driver for the card reader and security software. They can be downloaded from here. In addition, ActiveX and JavaScript must be enabled in the browser. 

Further information; Support for some Citrix configurations - read more in Approved Citrix configurations.

For den korrekte brug af Corporate Netbank anbefaler vi, at nedenstående krav er opfyldt. 
Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi altid at bruge de nyeste versioner.

 

Operativsystem

Nedenstående operativsystemer i versioner, der stadig er understøttet af leverandøren: 

 • Microsoft/Windows
  For information omkring understøttede Windows versioner se dette link: Information about supported versions 

 • Apple/Mac OS
  For information omkring understøttede OS versioner, kontakt Apple Support. 

 

Vi er opmærksomme på, at andre operativsystemer, beta versioner og forældede versioner måske virker, men de er ikke understøttet af Corporate Netbank. 

 

Browser

Nedenstående browsere i versioner, der stadig er understøttet af leverandøren: 

 • Internet Explorer 
 • Mozilla Firefox 
 • Google Chrome 
 • Safari (Kun for Mac OS) 

 

Vi er opmærksomme på, at andre browsere, beta versioner og forældede versioner måske virker, men de er ikke understøttet af Corporate Netbank. 

 

Kryptering 

Browsere skal som minimum understøtte SSL3/128 bit kryptering. 

 

Cookies 

Cookies skal være aktiveret i browseren. 

 

Krav til særlige funktioner

Nogle funktioner i Corporate Netbank har særlige krav:

Log på med kortlæser med kabel 

Kræver installation af driver til kortlæseren og sikkerhedssoftware. Dette kan downloades fra Corporate Netbanks logon-side Hent program. Endvidere skal ActiveX og JavaScript aktiveres I browseren. 

 

Mere information 

Understøttlse af nogle Citrix konfigurationer - læs mere i Approved Citrix configurations (på engelsk).

For å sikre korrekt drift av Corporate Netbank anbefaler vi  at kravene nedenfor følges. 
Av sikkerhetsmessige årsaker anbefaler vi alltid bruk av programvarens siste versjon.

Operativsystem

Operativsystemer med versjoner som fortsatt er støttet av leverandørene som er listet opp under: 

 • Microsoft/Windows
  For informasjon om hvilke versjoner av Windows som støttes, vennligst følg denne lenken: Information about supported versions 

 • Apple/MAC OS 
  Kontakt Apple Support for mer informasjon.

Andre operativsystemer, beta-versjoner og utdaterte versjoner kan virke, men de er ikke støttet av Corporate Netbank. 

 

Nettleser

Nettlesere med versjoner som fortsatt er støttet av leverandørene som er listet opp under: 

 • Internet Explorer 

 • Mozilla Firefox 

 • Google Chrome 

 • Safari (kun for Mac OS) 

 

Andre nettlesere, beta-versjoner og utdaterte versjoner kan virke, men de er ikke støttet av Corporate Netbank. 

 

Kryptering

Nettlesere må minimum benytte SSL3/128 bit kryptering. 

 

Informasjonskapsler

Bruk av informasjonskapsler må være aktivert. 

 

Krav til spesifikke funksjoner

Noen funksjoner i Corporate Netbank har ekstra krav. Det gjelder: 

 

Pålogging med kabel

Krever installasjon av en driver til kortleseren og et sikkerhetsprogram. De kan lastes ned fra innloggingssiden til Corporate Netbank  Last ned programvare. I tillegg må ActiveX og JavaScript være aktivert i nettleseren 

 

Mer informasjon

Det er støtte for noen Citrix-konfigurasjoner - les mere i Approved Citrix configurations (på engelsk).

Yrityksen verkkopankin oikean toiminnan varmistamiseksi suosittelemme, että alla olevia vaatimuksia noudatetaan.

Turvallisuussyistä suosittelemme käyttämään aina viimeisiä versioita. 

 

Käyttöjärjestelmä

Käyttöjärjestelmäversiot, joita alla listatut toimittajat yhä tukevat: 

 • Microsoft/Windows
  Tietoa Windows versioista joita toimittaja yhä tukevat saat linkistä: Information about supported versions  

 • Apple/Mac OS
  Ota yhteyttä Apple-tukeen saadaksesi tietoa tuetuista OS-versioista.

Muut käyttöjärjestelmät, beta-versiot sekä toimittajien tukemattomat versiot saattavat toimia, mutta yrityksen verkkopankki ei tue niitä. 

 

Selaimet

Selaimet toimittajien yhä tukemissa käyttöjärjestelmäversioissa:

 • Internet Explorer 

 • Mozilla Firefox 

 • Google Chrome 

 • Safari (vain Mac OS) 

Muut selaimet, beta-versiot sekä toimittajien tukemattomat versiot saattavat toimia, mutta yrityksen verkkopankki ei tue niitä.

 

Salaus

Selaimen pitää käyttää vähintään SSL3/128 bittistä salausta. 

 

Evästeet (Cookies)

Evästeiden käyttö selaimissa pitää olla sallittu.

 

Lisävaatimukset

Joillekin yrityksen verkkopankin toiminnoille on lisävaatimuksia. Näitä ovat:

Sisäänkirjautuminen langallisella kortinlukijalla

Kortinlukijan ajuri ja Nordea NCR1/BankID-turvallisuusohjelmisto on oltava asennettuna. Ne voi ladata yrityksen verkkopankin sisäänkirjautumissivulta kohdasta Lataa ohjelmisto. Lisäksi ActiveX ja JavaScript pitää olla selaimessa sallittu. 

Lisätietoja 

Tuki Citrix-kokoonpanoille - lue lisää Approved Citrix configurations (englanniksi).

För att Corporate Netbank ska fungera korrekt rekommenderar vi att följande krav uppfylls. 

Vi rekommenderar också att du, för säkerhets skull, alltid använder senaste versionerna. 

 

Operativsystem 

Vissa operativsystem har versioner som fortfarande stöds av leverantörerna. 

 • Microsoft/Windows 
  För information om vilka Windows-versioner som stöds, se länk: Information about supported versions 

 • Apple/Mac OS 
  För information om vilken OS-version som stöds, kontakta Apple Support.

Andra operativsystem, betaversioner och icke-supporterade versioner kan fungera, men de stöds inte av Corporate Netbank. 

 

Webbläsare

Dessa webbläsare har versioner som stöds av leverantörerna.

 • Internet Explorer 

 • Mozilla Firefox 

 • Google Chrome 

 • Safari (endast för Mac OS)

Andra webbläsare, betaversioner och icke-supporterade versioner kan fungera, men de stöds inte av Corporate Netbank. 

 

Kryptering

Webbläsarna måste använda minst SSL3/128 bit kryptering. 

 

Cookies

Webbläsarna måste tillåta användning av cookies. 

 

Särskilda funktioner

En del funktioner i Corporate Netbank ställer ytterligare krav på tekniken. De är: 

 

Logga in med Kortläsare med sladd

Kräver installering av drivrutin för kortläsare och säkerhetsprogrammet. Programvaran kan laddas ner här. Vidare måste webbläsaren kunna köra ActiveX och JavaScript.

 

Ytterligare information

Stöd för de vanligaste Citrix-konfigureringarna - Läs mer i Approved Citrix configurations (engelska).

Download software

Here you can find information on how to install the drivers required for using card reader with cable. To download driver for card reader Argos Mini II please see “Drivers for Argos Mini II”.

 

Please select your preferred language in the tabs below.

How to get started with Nordea card and card reader 

In order to use Nordea eID you need a Nordea card and card reader. When using Nordea card without cable it is not needed to install the Nordea card reader drivers or security software to your PC. Only when using card reader with USB-cable you are required to install the components. 

If you do not have a card and card reader please contact your local administrator or Nordea. e-legitimation users need a valid e-legitimation card.

Installing BankID Security Application and the Nordea card reader driver (only needed when using with cable solution). 

 • Verify that your computer meets the technical requirements. 

 • A person with administrator rights should make the installation on the PC or Mac. 

 • Download and install the BankID Security Application and then the driver for the Nordea card reader.

Windows 
 

Mac 

If you need any further assistance please contact your local support

Kom godt i gang med Nordea eID

Du skal have et Nordea logon kort og en kortlæser for at bruge Nordea eID. Når du bruger kort og kortlæser uden kabel er det ikke nødvendigt at installere driver eller sikkerhedsprogram på din pc. Kortlæser med kabel kræver dog installation. Har du ikke et logon kort og en kortlæser, så kontakt din administrator eller Nordea. 

Installér BankID sikkerhedsprogram og driver til Nordea kortlæser (kun nødvendigt hvis du bruger kortlæser med kabel). 

 • Tjek, om din pc overholder de tekniske krav. 

 • En person med administrationsrettigheder skal udføre installationen på pc'en eller Mac. 

 • Du skal hente og installere sikkerhedsprogrammet BankID Security Application og Nordea-kortlæserens driver. 

Windows 

Mac

 

Har du brug for mere hjælp, så kontakt din lokale support.

Hvordan komme i gang med Nordea eID

Du trenger et påloggingskort fra Nordea og en kortleser for å bruke Nordea eID. Når du bruker Nordea eID uten tilkobling til pc, er det ikke nødvendig å installere driver eller sikkerhetsprogramvare på din pc. Det er kun når du bruker Nordea eID med tilkobling til pc at installasjon av programvare er nødvendig. Dersom du ikke har elektronisk kodekort og kortleser, vennligst kontakt din administrator eller kontakperson i Nordea.

 

Installere BankID Sikkerhets programvare og Nordea kortleser-driver (kun nødvendig dersom Nordea eID med tilknyttning til pc brukes).

 • Bekrefte at PC-en oppfyller de tekniske kravene. 

 • Installering på PC eller Mac må gjøres av person med administratorrettigheter. 

 • Last ned og installér sikkerhetsprogrammet og deretter driveren for Nordeas kortleser. 

Windows:

Mac:

 

Hvis du trenger ytterligere assistanse, kontakt din lokale Support.

Nordea eID-tunnistautumismenetelmän käyttöönotto


Tarvitset tunnistautumiseen Nordea eID-kortin ja kortinlukijan. Käytettäessä langatonta kortinlukijaa, ei kortinlukijan ajureita tai erityistä turvallisuusohjelmistoa tarvitse asentaa tietokoneelle. Vain mikäli käytät kortinlukijaa yhdessä USB-kaapelin kanssa, tulee sinun asentaa edellä mainitut komponentit. Jos sinulla ei ole sisäänkirjautumiskorttia ja kortinlukijaa, ota yhteyttä yrityksesi pääkäyttäjään tai Nordeaan.

 

BankID-turvallisuusohjelmiston ja Nordea kortinlukijan ajurien asentaminen (tarvitaan vain jos käytetään USB-kaapelilla kytkettyä kortinlukijaa).

 • Tarkista, että tietokoneesi täyttää tekniset vaatimukset. 

 • Henkilö, jolla on pääkäyttäjän oikeudet, tekee asennukset tietokoneelle (PC tai Mac). 

 • Lataa ja asenna BankID-turvallisuusohjelmisto ja ajuri Nordean kortinlukijalle.

 

Windows:

 

Mac:

 

Jos tarvitset apua, ota yhteys maksuliikeneuvonta.

Så kommer du igång med kort och kortläsare

Du behöver ett kort och en kortläsare för att använda Nordea eID. När du använder kort och kortläsare utan sladd behöver du inte installera drivrutiner eller säkerhetsprogram på din dator. Installation behövs endast om du använder kortläsare med sladd. Har du inte kort och kortläsare, kontakta din lokala administratör eller Nordea. e-legitimationanvändare behöver ett giltigt e-legitimationskort. 

 

Installera BankID säkerhetsprogram och drivrutinen för Nordeas kortläsare (endast om du ska använda kortläsare med sladd). 

 • Kontrollera att din dator uppfyller de tekniska kraven. 

 • En person med administratörsrättigheter ska utföra installationen på pc:n eller Mac:en. 

 • Du ska ladda ned och installera säkerhetsprogrammet BankID säkerhetsprogram och drivrutinen för kortläsaren. 

Windows: 

 

Mac: 

 

Om du behöver veta mer, kontakta support i ditt land.

 

Drivers for Argos Mini II 

Here you can find information on how to install the drivers for Argos Mini II.

There are two different kinds of Argos Mini II. You can see which card reader you have on the label on the backside. 

 

Label – new card reader

Driver for the new card reader

Note! The driver is already installed in Windows Vista and later versions of Windows. Windows XP: Download (exe, 2 MB) 

 

Label – old card reader

Driver for the older card reader

Windows: Download (exe, 3 MB)

 

Administration af Corporate Netbank (DK)

Her finder du formularer, der kan bruges til ændringer i Corporate Netbank.

Formularerne udfyldes og klik på Send. Hvis nødvendigt sender vi en kontrakt til underskrift af virksomhedens underskriftsberettigede. Der vil være en ekspeditionstid på 2-5 dage. 

Når vi har modtaget kontrakten i underskrevet stand, oprettes ændringen inden for tre arbejdsdage efter modtagelse.

Har du spørgsmål til formularerne, er du velkommen til at kontakte Corporate Netbank Support på telefon 70 33 65 00.

Frequently asked questions

Here you can find answers to some of the most common questions about our Corporate Netbank login. Choose your preferred language:

English

Try both to find your preferred way to access Corporate Netbank. Using card reader without cable is easy as you do not need to install any additional software to your PC. A card reader with cable enables you to access and confirm transactions smoothly by simply using your logon card’s PIN code.
If you have an administrator in your company for the Corporate Netbank agreement, the administrator can order the Nordea eID for you. If you do not have an administrator, please contact Nordea.
Try to restart your computer and reinstall the card reader software and/or BankID Security Application. If you are using a 64-bit browser, change it to 32 bits. If this does not help, contact your local administrator or Support. Another option is to use the card reader without cable and you do not need to install any additional software.
Your contact person in Nordea/a Nordea branch or your company’s administrator orders a new PIN code via Corporate Netbank’s Administration service. You do not need to order a new card.
The PIN code usually comes a few days before the card reader and the Nordea eID card package. Wait a few days to get a notice from the post office to pick up the registered letter. You can also contact the local post office yourself and inquire about the eID package or you can contact Nordea Support. They can track the delivery and give you a tracking number. If you do not get the card reader and the Nordea eID card package after all, please order a new Nordea eID card and a card reader.
The card reader and the Nordea eID card come in the same package. The card is attached to the package in a separate envelope. If you have not noticed the envelope and the package has been thrown away, you need to order a new Nordea eID card. Please contact your administrator or Nordea representative so they can make the order for you.
The access will be blocked for one hour if the card number or response code has been entered incorrectly several times. The block will not affect the logon with cable function, so if needed you can logon using 'Card reader with cable'.
There are two possibilities depending on how new the Nordea eID card is. If the expiration date is 2017/01 or later, you have received a PUK (PIN Unblock) code which you can use to release the block. The PUK code can be found from the letters attached to your Nordea eID card. If you have a card that is expiring before the above mentioned date or you do not know the PUK code, you need to order a new Nordea eID card.
Nordea cannot remove the block. You must order a new card.
Contact your company’s IT department for the installation. You can also use a card reader without cable. It does not require the installation of a card reader’s driver or a Bank ID application.
The card reader requires two CR 2032 3 V lithium batteries. They are situated under a cover at the back of the card reader. You can change them by opening the cover with a small crosshead screwdriver. The batteries will last from 3 to 5 years.

Danish

Prøv begge metoder for at finde din foretrukne måde at få adgang til Corporate Netbank. Det er let at bruge kortlæser uden kabel, da du ikke behøver at installere yderligere software på din pc. En kortlæser med kabel giver dig nem adgang, og du kan godkende transaktioner blot ved at bruge logon-kortets pinkode.
Har din virksomhed en administrator som tager sig af Corporate Netbank-aftalen, kan administratoren bestille Nordea eID til dig. Har du ikke en administrator, skal du kontakte Nordea.
Prøv at genstarte din computer og geninstaller software til kortlæseren og/eller sikkerhedsprogrammet til BankID. Hvis du bruger en 64-bit browser, skal du ændre den til 32 bit. Hjælper det ikke, skal du kontakte din lokale administrator eller Support. Du kan også bruge kortlæseren uden kabel. Så behøver du ikke installere ekstra software.
Din kontaktperson i Nordea/en Nordea-filial eller din virksomheds administrator bestiller en ny pinkode via Corporate Netbank Administration. Du behøver ikke at bestille et nyt kort.
Pinkoden kommer normalt et par dage før pakken med kortlæseren og Nordea eID-kortet. Vent et par dage på besked fra posthuset om afhentning af det anbefalede brev. Du kan også kontakte det lokale posthus og spørge efter eID-pakken eller kontakte Nordea Support. De kan spore pakken og give dig et tracking-nummer.

Hvis du alligevel ikke modtager pakken med kortlæseren og Nordea eID-kortet, skal du bestille et nyt Nordea eID-kort og en kortlæser.
Kortlæseren og Nordea eID-kortet leveres i samme pakke. Kortet er vedhæftet pakken i en separat kuvert. Hvis du ikke bemærkede kuverten, og pakken er blevet smidt væk, skal du bestille et nyt Nordea eID-kort. Kontakt din administrator eller Nordea-rådgiver, så de kan afgive ordren for dig.
Adgangen spærres i en time, hvis ugyldigt kortnummer eller svarkode indtastes flere gange. Spærringen påvirker kun logon uden kabel, så du kan logge på med Kortlæser med kabel.
Du har to muligheder, afhængigt af hvor nyt Nordea eID-kortet er. Hvis det udløber 2017/01 eller senere, har du modtaget en PUK-kode, som du kan bruge til at ophæve spærringen. PUK-koden står i det brev, du modtager sammen med dit Nordea eID-kort. Udløber dit kort før ovennævnte dato, eller har du ikke PUK-koden, skal du bestille et nyt Nordea eID-kort.
Nordea kan ikke ophæve spærringen. Du skal bestille et nyt kort.
Kontakt IT-afdelingen i din virksomhed om installationen. Du kan også bruge en kortlæser uden kabel. Den kræver ikke installation af en driver til kortlæser eller Bank ID-programmet.
Kortlæseren bruger to CR 2032 3 V-lithium batterier. Batterierne sidder under dækslet bag på kortlæseren. Du kan udskifte dem ved at åbne dækslet med en lille stjerneskruetrækker. Batterierne holder fra 3-5 år.

Norwegian

Prøv begge deler og finn ut hva du foretrekker. Det er enkelt å bruke kortleseren uten USB, og du behøver ikke installere programvare. Kortleser med kabel gjør at du får tilgang til og kan bekrefte transaksjoner på en enkel måte bare ved å bruke PIN-koden til påloggingskortet.
Hvis bedriften har en administrator for Corporate Netbank-avtalen, kan vedkommende bestille Nordea eID for deg. Hvis dere ikke har en administrator, må du kontakte Nordea.
Forsøk å restarte PC-en og installere programvaren til kortleseren og/eller sikkerhetsprogrammet. Hvis du bruker en 64-biters nettleser, bytter du til en 32-biters. Hvis dette ikke hjelper, kontakter du din administrator eller Support. En annen mulighet er å bruke kortleser uten kabel. Da behøver du ikke installere programvare.
Kontaktpersonen din i Nordea/på Nordeas kontor eller bedriftens administrator bestiller ny PIN-kode via Corporate Netbank-administrasjon. Du behøver ikke bestille nytt kort.
PIN-koden kommer normalt noen dager før pakken med kortleseren og Nordea eID-kortet. Etter et par dager får du melding om rekommandert sending.
Du kan også kontakte Posten og spørre om eID-pakken, eller du kan kontakte Nordea Support. De kan spore leveransen og gi deg et sporingsnummer. Hvis du ikke mottar pakken med kortleseren og Nordea eID-kortet, bestiller du et nytt Nordea eID-kort og ny kortleser.
Kortleseren og Nordea eID-kortet kommer i samme pakke. Kortet ligger i en egen konvolutt i pakken. Hvis du kastet pakken uten å se konvolutten, må du bestille nytt Nordea eID-kort.
Kontakt administrator eller kontaktpersonen din i Nordea slik at de kan bestille for deg.
Tilgangen sperres en time hvis du taster feil kortnummer eller svarkode flere ganger. Sperringen gjelder ikke pålogging med kabel, så kan du logge deg på ved hjelp av kortleser med kabel.
Det er to muligheter, avhengig av hvor nytt Nordea eID-kortet er. Hvis utløpsdatoen er 2017/01 eller senere, har du fått en PUK-kode (PIN-åpner) som du kan bruke til å låse opp sperringen.
PUK-koden står i brevene som kom med Nordea eID-kortet. Hvis kortet ditt utløper før datoen over, eller du ikke har PUK-koden, må du bestille nytt Nordea eID-kort.
Nordea kan ikke fjerne sperringen. Du må bestille nytt kort.
Du ber bedriftens IT-avdeling om å installere. Du kan også bruke en kortleser uten kabel. Det krever ikke installering av kortleser-driver eller Sikkerhetsprogram.
Kortleseren krever to CR 2032 3 V lithium-batterier. De er plassert under et deksel på baksiden av kortleseren. For å bytte batterier må du åpne dekslet med en liten stjerneskrutrekker. Batteriene varer fra 3 til 5 år.

Suomi

Voit kokeilla molempia sisäänkirjautumistapoja. Langattoman kortinlukijan käyttäminen on helppoa, koska sinun ei tarvitse asentaa ohjelmistoja tai ajureita tietokoneeseen. Kortinlukijan käyttäminen USB-kaapelilla mahdollistaa sisäänkirjautumisen ja maksujen vahvistamisen helposti pelkkää PIN-koodia käyttäen.
Yrityksen verkkopankin pääkäyttäjä yrityksessäsi voi tilata sinulle Nordea eID:n. Jos yrityksessänne ei ole pääkäyttäjää, ota yhteys yhteyshenkilöösi Nordeassa.
Käynnistä tietokone uudelleen ja asenna kortinlukijan ajuri sekä BankID turvallisuusohjelmisto. Jos käytät 64-bittistä selainta, vaihda se 32-bittiseen mikäli mahdollista. Jos nämä toimenpiteet eivät auta, ota yhteyttä Yrityksen verkkopankin pääkäyttäjään tai Yritysten Maksuliikeneuvontaan. Toinen vaihtoehto on käyttää kortinlukijaa langattomana. Tällöin sinun ei tarvitse asentaa ajuria eikä ohjelmistoja.
Yhteyshenkilösi Nordeassa/konttori tai verkkopankin pääkäyttäjä yrityksessäsi tilaa uuden PIN-koodin Yrityksen verkkopankin hallinnointi -palvelusta. Uutta korttia ei tarvitse tilata.
PIN-koodi tulee yleensä muutaman päivän aikaisemmin kuin lähetys, joka sisältää Nordea eID-kortin sekä kortinlukijan. Odota muutama päivä saapumisilmoitusta, jolla voit hakea kirjatun Nordea eID-lähetyksen postitoimipaikasta. Voit myös ottaa suoraan yhteyttä postitoimipaikkaan ja tiedustella Nordea eID-paketin saapumista tai voit myös ottaa yhteyttä Nordean Yritysten Maksuliikeneuvontaan. Heillä on mahdollisuus jäljittää lähetys ja antaa sinulle Nordea eID-paketin seurantatunnus. Jos sinulle ei tule lainkaan kortinlukijaa ja Nordea eID-korttia, niin ole ystävällinen ja tilaa uusi kortinlukija ja Nordea eID-kortti.
Kortinlukija ja Nordea eID-kortti tulevat samassa lähetyksessä. Kortti on erillisen kirjekuoren sisällä pakkauksen päällä. Jos et ole huomannut kirjettä ja se on jo heitetty pois, niin sinun pitää tilata uusi Nordea eID-kortti. Ole ystävällinen ja ota yhteyttä yrityksesi pääkäyttäjään tai Nordeaan. He voivat tilata sinulle uuden Nordea eID-kortin.
Pääsy Yrityksen verkkopankkiin on lukittu tunniksi jos kortin numero tai Tarkistustunnus on annettu virheellisesti useita kertoja. Tämä lukitus ei vaikuta jos käytät kortinlukijaa kaapelilla. Voit siis kirjautua sisään käyttämällä kortinlukijaa kaapelilla.
Sinulla on kaksi toimintatapaa riippuen siitä, miten uusi Nordea eID-korttisi on. Jos vanhenemispäivä on 2017/01 tai myöhäisempi, niin olet saanut PUK-koodin jolla saat poistettua PIN-koodin lukittumisen. PUK-koodi on painettu Nordea eID-kortin mukana tulleeseen kirjeeseen. Jos korttisi vanhenemispäivä on ennen 2017/01 tai et tiedä PUK-koodia sinun pitää tilata uusi Nordea eID-kortti.
Nordea ei voi poistaa käytön estoa. Tässä tilanteessa täytyy tilata uusi kortti.
Ota yhteyttä yrityksesi IT-osastoon asennuksen suorittamiseksi. Voit myös käyttää langatonta kortinlukijaa, joka ei vaadi kortinlukijan ajurin eikä Bank ID-sovelluksen asentamista.
Kortinlukijaan tarvitaan kaksi CR 2032 3 V litiumparistoa. Ne ovat kannen alla kortinlukijan takaosassa. Voit vaihtaa ne itse pienellä ristipääruuvimeisselillä. Paristot kestävät 3-5 vuotta.

Swedish

Testa båda sätten för att komma underfund med vad som passar dig bäst. Att använda kortläsare utan sladd är enkelt eftersom du inte behöver installera någon ytterligare programvara på datorn. En kortläsare med sladd gör att du enkelt kommer åt och kan bekräfta transaktioner genom att bara använda inloggningskortets pinkod.
Om ditt företag har en administratör som har hand om Corporate Netbank-avtalet kan han eller hon beställa Nordea eID-kortet åt dig. Om ni inte har någon administratör kontaktar du Nordea.
Försök att starta om datorn och installera om programvaran för kortläsaren och/eller säkerhetsprogrammet för BankID. Om du kör en 64-bitars webbläsare ändrar du den till 32 bitar. Om det inte hjälper kontaktar du din lokala administratör eller Helpdesk. Ett annat alternativ är att använda kortläsaren utan sladd. Då behöver du inte installera någon ytterligare programvara.
Be din Nordeakontakt, ditt lokala Nordeakontor eller ditt företags administratör att beställa en ny pinkod via Corporate Netbanks administrationstjänst. Du behöver inte beställa ett nytt kort.
Pinkoden kommer normalt några dagar före paketet med kortläsaren och Nordea eID-kortet. Vänta några dagar tills du får avin från posten och kan hämta ut din rekommenderade försändelse.
Du kan också kontakta det lokala postkontoret och fråga efter försändelsen eller kontakta Nordeas Helpdesk. De kan spåra försändelsen och ge dig ett kollinummer.

Om du trots allt inte får något paket med kortläsare och Nordea eID-kort beställer du en ny uppsättning.
Kortläsaren och Nordea eID-kortet skickas i samma försändelse. Kortet ligger i ett separat kuvert i paketet. Om du inte såg kuvertet och har kastat paketet måste du beställa ett nytt Nordea eID-kort. Vänd dig till din administratör eller Nordeakontakt så gör de beställningen åt dig.
Åtkomsten spärras i en timme om fel kortnummer eller svarskod har angetts flera gånger. Spärren påverkar bara inloggningen utan sladd, så om du vill kan du logga in via "Kortläsare med sladd".
Det finns två möjligheter, beroende på hur nytt Nordea eID-kortet är. Om giltighetstiden går ut 2017/01 eller senare så har du fått en PUK-kod som du kan använda för att häva spärren. PUK-koden hittar du i det brev som följde med Nordea eID-kortet.

Om kortets giltighetstid går ut före datumet ovan eller om du inte hittar PUK-koden måste du beställa ett nytt Nordea eID-kort.
Nordea kan inte häva spärren. Du måste beställa ett nytt kort.
Kontakta IT-avdelningen på ditt företag för installation. Eller så använder du kortläsare utan sladd. Då behövs ingen installation av drivrutiner för kortläsaren eller BankID-programmet.
Kortläsaren behöver två litiumbatterier av typen CR 2032 3 V. De sitter under ett lock på kortläsarens undersida. Du byter ut dem genom att öppna locket med en liten stjärnmejsel. Batterierna håller i tre till fem år.