Tjenester for personkunder

Private customer

Å bli kunde hos Nordea er enkelt. Skriv eller ring din lokale kundeservice, eller besøk ditt nasjonale nettstedet for å se hvilke fordeler du kan få som en Nordea kunde. Informasjonen er på det lokale språket. 

  Other countries DK FI NO SE Other countries

  Russia - Read more on Nordea.ru   (in Russian)

  Estonia - Read more on Nordea.ee  (in Estonian)

  Latvia - Read more on Nordea.lv (in Latvian)

  Lithuania - Read more on Nordea.lt  (in Lithuanian)

  DK

  Personal Customer

  Everyday banking | Loans | Saving and investment | Pension and insurance | Customer programs | New customer | Markets | Life and pensions

  Read more on Nordea.dk  (in Danish)

  Private banking customer   

  Your needs | Our solutions | About private banking | Contact

  Read more on Nordeaprivatebanking.dk (in Danish)

  FI

  Personal Customer

  Everyday Banking | Loans | Saving | Pension & Insurance | Customer Benefits | Become Member | Markets

  Read more on Nordea.fi  (in Finnish)

  NO

  Personal Customer

  Everyday Banking | Loans | Saving & Investment | Pension | Insurance | Customer Program | Become Customer | Markets

  Read more on Nordea.no  (in Norwegian)

  Private banking customer

  Your needs | Our services | About private banking | Contact us

  Read more on Nordeaprivatebanking.no (in Norwegian)

  SE

  Personal Customer

  Everyday Banking | Loans | Saving | Pension | Insurance | Customer Program | Contact | Markets

  Read more on Nordea.se (in Swedish)

  • Telephone: +46 0771-22 44 88

  Private banking customer

  Your needs | Our services | Our customers experiences | About private banking | Contact us

  Read more on Nordeaprivatebanking.se (in Swedish)

  • Telephone: +46 0771-455 455