Tjenester for personkunder

Private customer

Å bli kunde hos Nordea er enkelt. Skriv eller ring din lokale kundeservice, eller besøk ditt nasjonale nettstedet for å se hvilke fordeler du kan få som en Nordea kunde. Informasjonen er på det lokale språket. 

Other countries DK FI NO SE Other countries

Russia - Read more on Nordea.ru   (in Russian)

DK

Personal Customer

Everyday banking | Loans | Saving and investment | Pension and insurance | Customer programs | New customer | Markets | Life and pensions

Read more on Nordea.dk (in Danish)

Private banking customer   

Your needs | Our solutions | About private banking | Contact

Read more on Nordeaprivatebanking.dk (in Danish)

FI

Personal Customer

Everyday Banking | Loans | Saving | Pension & Insurance | Customer Benefits | Become Member | Markets

Read more on Nordea.fi  (in Finnish)

NO

Personal Customer

Everyday Banking | Loans | Saving & Investment | Pension | Insurance | Customer Program | Become Customer | Markets

Read more on Nordea.no  (in Norwegian)

Read more on Nordeadirect.no (in Norwegian)

  • Telephone: +47 232 06070

Private banking customer

Your needs | Our services | About private banking | Contact us

Read more on Nordeaprivatebanking.no (in Norwegian)

SE

Personal Customer

Everyday Banking | Loans | Saving | Pension | Insurance | Customer Program | Contact | Markets

Read more on Nordea.se (in Swedish)

  • Telephone: +46 771-22 44 88

Private banking customer

Your needs | Our services | Our customers experiences | About private banking | Contact us

Read more on Nordeaprivatebanking.se (in Swedish)

  • Telephone: +46 0771-455 455