Nettsteder

Web sites

Vil du vite mer, snakke med eller møte oss? Besøk et av våre lokale eller forretningsrelaterte nettsteder.

Nordeas lokale nettsteder: 
Østerrike 
Danmark   
Finland 
Frankrike 
Tyskland 
Italia   
Luxembourg 
Nederland 
Norge  
Polen
Russland  
Spania  
Sverige  
PlusGirot  
PlusGirot, Sverige  
Sveits  
Storbritannia

nordeamarkets.com/da (Nordea Markets, Danmark)
nordeamarkets.com/sv (Nordea Markets, Sverige) 
nordeamarkets.com/fi (Nordea Markets, Finland) 
nordeamarkets.com/nb (Nordea Markets, Norge)   
   
nordeafinance.com (Nordea Finance)  
nordeafinans.dk (Nordea Finance, Danmark)            
nordeafinans.no (Nordea Finans, Norge)  
nordeafinans.se (Nordea Finans, Sverige)

nordeainvest.dk (Nordea Invest, Danmark) 
nordeafondmagasinet.se (Nordea Fonder, Sverige)

nordealiv.no (Nordea Liv, Norge)

nordeadirect.no (Nordea Direct, Norge)

tukirahoitus.fi (Tukirahoitus Oy, Finland)

danbolig.dk (Danbolig, Danmark)

firstcard.se (First Card, Sverige)

Tidligere Nordea-virksomhet i de baltiske landene:
Luminor er Nordeas foretrukne partner i de baltiske lande:
Luminor.lv
Luminor.ee
Luminor.lt