AB Volvo – det rullar på

Martin Björsell

2023-03-15 08:00

Trots att Volvoaktien utvecklats bra tycker jag att AB Volvo är fortsatt intressant. Efter ett lite svagare fjärde kvartal räknar jag med att rörelsemarginalen återhämtar sig redan under det första kvartalet med stöd av minskad kostnadsmotvind och gradvisa förbättringar i leverantörskedjan samtidigt som prisökningarna börjar synas. 

Samtidigt tycks efterfrågesituationen vara fortsatt god, vilket syns i den förbättrade orderingången under inledningen på året. Kunderna drar fortsatt nytta av hög transportaktivitet, vilket i kombination med behovet av att förnya åldrande flottor leder till en god efterfrågan på AB Volvos produkter (lastvagnar och anläggningsmaskiner).  

En relativt ny spännande dimension är bolagets starka position inom elektrifiering där omställningen från dieseldrivna till elektriska lastvagnar innebär en stor tillväxtmöjlighet för AB Volvo. Den snabba utvecklingen drivs av myndighetsreglingar, kundefterfrågan samt av utvecklingen inom teknologin för batterier och bränsleceller. Givet att Volvo ligger i framkant på detta område tror jag att de kommer att fortsätta att ta marknadsandelar. Samtidigt kan elektrifieringen komma att göra affären mer motståndskraftig då intäktsandelen från service väntas stiga, vilket i sin tur kan motivera en högre värdering av aktien på sikt. 

Jag vill även lyfta fram bolagets starka finansiella situation. De avslutade 2022 med en nettokassa som möjliggör fortsatta investeringar för tillväxt och utdelningar till aktieägarna. I år väntas AB Volvo dela ut 14 kronor per aktie (7 kronor i ordinarie utdelning och 7 kronor i extrautdelning) vilket vid rådande aktiekurs motsvarar en direktavkastning runt 6,5 procent och den starka balansräkningen borgar för fortsatt goda utdelningar framöver. 

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter