Amortering, skuldkvot och belåningsgrad - vi förklarar

Ingela Gabrielsson

2018-02-19 12:54

De nya amorteringsreglerna är krångliga men fördelen är att med den nya amorteringstakten sjunker din skuld snabbare och det gör också dina räntekostnader. Det blir viktigt att förstå de nya reglerna för att vi ska kunna planera vår boendeekonomi och slippa obehagliga överraskningar. Här vill jag med olika exempel visa hur reglerna fungerar och vilka effekter de kan få. I exemplet nedan visas hur din amortering påverkar din räntekostnad, med en boränta på 1,5 % och efter en höjning till 3 % efter 3 år. Genom att du amorterar kan du möta en räntehöjning bättre. Om du lånar till en skuldkvot över 4,5 med en belåning över 70 % ska du amortera 3 % per år ner till 70 % och därefter 2 % ner till 50 % och sedan 1 % per år. Observera att du måste kontakta banken för ny bedömning av skuldkvot och belåningsgrad när du nått en ny amorteringsnivå.

  Aktuell skuld år
2018
Ränta 1,5%
kr/mån
Aktuell skuld år
2019
Ränta 1,5%
kr/mån
Aktuell skuld år 2020 Ränta 3%*
kr/mån
Utan amortering 3 000 000 3 750 3 000 000 3 750 3 000 000 7 500
Med amortering 3% 3 000 000 3 750 2 910 000 3 640 2 820 000 7 050

*inte alla bolånekunder kommer att omfattas av den nya amorteringsnivån på 3%. 

Efter fem år med 3 % amortering har din skuld sjunkit till 2 640 000 kronor och din räntekostnad vid 3 % ränta är då 6 600 kronor per månad.

Centrala begrepp som båda spelar avgörande roll för hur mycket du måste amortera per år på bolån: 

Skuldkvot:Dela ditt bolån med din/hushållets årliga bruttoinkomst (inkomst före skatt) och du får fram skuldkvoten. Om den är större än 4,5 omfattas du av de nya amorteringsreglerna.

Belåningsgrad: Genom att dela ditt bolån med värdet på din bostad får du fram din belåningsgrad.

- Exempel skuldkvot över 4,5:

Stina och Arne har en gemensam bruttoinkomst på 720 000 kronor per år och har ett bolån på 3 500 000 kronor. Deras skuldkvot blir 3 500 000/720 000 = 4,86 och då gäller de nya amorteringsreglerna.

- Exempel belåningsgrad över 70 %

Stina och Arnes bostad är värd 4 700 000 kronor. Deras belåningsgrad blir 3 500 000/ 4 700 000 = 74 %

Eftersom Stina och Arne omfattas av de nya amorteringsreglerna och har en belåningsgrad över 70 % ska de amortera med 3 % per år, det vill säga 3 500 000 kr * 3 % = 105 000 kronor eller 8 750 kronor per månad.

- Exempel skuldkvot under 4,5 med belåningsgrad över 70 %

Singeln August har en bruttolön på 372 000 kr per år. För att hålla sig under skuldkvoten på 4,5 kan han låna max 372 000 *4,5 = 1 674 000 kronor. 

August köper en bostad för 1 900 000 kr och lånar 1 615 000 kronor. Hans skuldkvot blir 1 615 000/372 000 = 4,3. 

August kan amortera enligt de gamla reglerna med 2 % per år ner till 70 % belåningsgrad med 1 615 000 * 2 % = 32 300 kronor per år eller 2 690 kronor per månad.

Tabell över årlig amortering före respektive efter nya regler från 1 mars 2018 med belåningsgrad över 70%: 

Lånebelopp som ska amorteras Amortering 2% före 1 mars, kr/mån Amortering 3% efter 1 mars, kr/mån Så mycket mer blir det att amortera per månad
1 000 000 1 666 kr 2 500 kr 834 kr
2 000 000 3 333 kr 5 000 kr 1 667 kr
3 000 000 5 000 kr 7 500 kr 2 500 kr
4 000 000 6 666 kr 10 000 kr 3 334 kr
5 000 000 8 333 kr 12 500 kr 4 167 kr

Sammanfattning

Det är din bruttoinkomst, ditt bolån och värdet på din bostad som avgör storleken på din amortering. Och naturligtvis om din ekonomi i övrigt medger ett bolån.  Och kom ihåg att räkna in din boränta i din bokalkyl.  Be banken om hjälp med att räkna på din ekonomi före och efter ett bostadsköp och be samtidigt om ett lånelöfte.

Du kan också läsa mer här på nordea.se 

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Privatekonomi