Amortering, skuldkvot och belåningsgrad - vi förklarar

Ingela Gabrielsson

2018-02-19 12:54

De nya amorteringsreglerna är krångliga men fördelen är att med den nya amorteringstakten sjunker din skuld snabbare och det gör också dina räntekostnader. Det blir viktigt att förstå de nya reglerna för att vi ska kunna planera vår boendeekonomi och slippa obehagliga överraskningar.

Här visas med olika exempel hur reglerna fungerar och vilka effekter de kan få. I exemplet nedan visas hur din amortering påverkar din räntekostnad, med en boränta på 1,5 procent och efter en höjning till 3 procent efter tre år. Genom att du amorterar kan du möta en räntehöjning bättre. Om du lånar till en skuldkvot över 4,5 med en belåning över 70 procent ska du amortera 3 procent per år ner till 70 procent och därefter 2 procent ner till 50 procent och sedan 1 procent per år. Observera att du måste kontakta banken för ny bedömning av skuldkvot och belåningsgrad när du nått en ny amorteringsnivå.

  Aktuell skuld år
2018
Ränta 1,5%
kr/mån
Aktuell skuld år
2019
Ränta 1,5%
kr/mån
Aktuell skuld år 2020 Ränta 3%*
kr/mån
Utan amortering 3 000 000 3 750 3 000 000 3 750 3 000 000 7 500
Med amortering 3% 3 000 000 3 750 2 910 000 3 640 2 820 000 7 050

*inte alla bolånekunder kommer att omfattas av den nya amorteringsnivån på 3 procent. 

Efter fem år med 3 procent amortering har din skuld sjunkit till 2 640 000 kronor och din räntekostnad vid 3 procent ränta är då 6 600 kronor per månad.

Centrala begrepp som båda spelar avgörande roll för hur mycket du måste amortera per år på bolån: 

Belåningsgrad: Genom att dela ditt bolån med värdet på din bostad får du fram din belåningsgrad.

Skuldkvot: Dela ditt bolån med din eller hushållets årliga bruttoinkomst (inkomst före skatt) och du får fram skuldkvoten. Om den är större än 4,5 omfattas du av de nya amorteringsreglerna.

- Exempel skuldkvot över 4,5:

Stina och Arne har en gemensam bruttoinkomst på 720 000 kronor per år och har ett bolån på 3 500 000 kronor. Deras skuldkvot blir 3 500 000/720 000 = 4,86 och då gäller de nya amorteringsreglerna.

- Exempel belåningsgrad över 70 procent:

Stina och Arnes bostad är värd 4 700 000 kronor. Deras belåningsgrad blir 3 500 000/ 4 700 000 = 74 procent

Eftersom Stina och Arne omfattas av de nya amorteringsreglerna och har en belåningsgrad över 70 procent ska de amortera med 3 procent per år, det vill säga 3 500 000 kr * 3 procent = 105 000 kronor eller 8 750 kronor per månad.

- Exempel skuldkvot under 4,5 med belåningsgrad över 70 procent:

Singeln August har en bruttolön på 372 000 kr per år. För att hålla sig under skuldkvoten på 4,5 kan han låna max 372 000 *4,5 = 1 674 000 kronor. 

August köper en bostad för 1 900 000 kr och lånar 1 615 000 kronor. Hans skuldkvot blir 1 615 000/372 000 = 4,3. 

August kan amortera enligt de gamla reglerna med 2 procent per år ner till 70 procent belåningsgrad med 1 615 000 * 2 % = 32 300 kronor per år eller 2 690 kronor per månad.

Tabell över årlig amortering före respektive efter nya regler från 1 mars 2018 med belåningsgrad över 70 procent: 

Lånebelopp som ska amorteras Amortering 2% före 1 mars, kr/mån Amortering 3% efter 1 mars, kr/mån Så mycket mer blir det att amortera per månad
1 000 000 1 666 kr 2 500 kr 834 kr
2 000 000 3 333 kr 5 000 kr 1 667 kr
3 000 000 5 000 kr 7 500 kr 2 500 kr
4 000 000 6 666 kr 10 000 kr 3 334 kr
5 000 000 8 333 kr 12 500 kr 4 167 kr

Sammanfattning

Det är din bruttoinkomst, ditt bolån och värdet på din bostad som avgör storleken på din amortering. Och naturligtvis om din ekonomi i övrigt medger ett bolån. Och kom ihåg att räkna in din boränta i din bokalkyl.  Be banken om hjälp med att räkna på din ekonomi före och efter ett bostadsköp och be samtidigt om ett lånelöfte.

Du kan också läsa mer här på nordea.se.

Tips för en mer hälsosam privatekonomi

En hälsosam privatekonomi handlar om att skapa balans, och varje ny fas i livet påverkar din ekonomi. Här har vi samlat tips för att du ska kunna skapa en sund privatekonomi du mår bra av.

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Nordea håller också kundträffar i digital coachning för att hjälpa alla som vill komma igång med digitala banktjänster. På nordea.se kan du läsa mer.

News Topic

Insikter
Privatekonomi