Anders Stenkrona

2022-12-01 12:29

Är det kört eller har det vänt?

Det finns gott om riktigt duktiga och pålästa analytiker som påpekar allt som kan gå fel och att det nu verkligen är kört.
Anders Stenkrona sparexpert

Det är kört!

Matpriserna och inflationen kom först, lagom till att Covid-19 begränsningarna började luckras upp. Efter det märkte vi hur bränslepriserna ökade markant. Sen kom kriget i Ukraina vilket fick till följd att gaspriser med tillhörande elpriser började skena till nya höjder. Till råga på allt har vi dessutom fått erfara räntehöjningar under de senaste månaderna.

I kombination med den tillhörande börsturbulensen är det lätt att ta till orden; nu är det kört. Det finns gott om riktigt duktiga och pålästa analytiker som påpekar allt som kan gå fel och att det nu verkligen är kört.

Hur många gånger under din tid som investerare har du fått höra att det är kört. Jag började arbeta i finansmarknaden strax innan millennieskiftet och har hört det uttrycket fem gånger under min karriär. Första gången när IT-bubblan brast, andra gången under finanskrisen 2008, tredje gången under PIIGS ländernas kreditkris, fjärde gången när hela världen drabbades av pandemin och nu är det femte gången, hittills. Varje gång har budskapet varit lika tydligt som övertygande. Nu är det verkligen kört!

Men varje gång har real ekonomin så väl som aktiemarknaden lyckats hämta sig. Vändningen har oftast skett när allt har känts som dystrast. Att investera på botten har därför varit emotionellt svårt.

Den som tajmar måste ha rätt minst två gånger

Med facit på hand är det frestande att önska att man hade gått ur marknaden på toppen. Du kanske till och med lyckades sälja dina investeringar innan marknaden hann falla allt för mycket. Problemet med tajming är att du även måste tajma rätt när du ska återinvestera. Du måste alltså ha rätt två gånger, minst.

Om du sålde dina investeringar för att det kändes osäkert på marknaden så är sannolikheten stor att du återinvesterar först när marknaden känns säker igen. Den känslan brukar infinna sig när marknaden har återhämtat sig med besked, vilket tenderar att vara när marknaden är på en högre nivå än när du sålde. Det är allt för vanligt att sälja när nedgången är ett faktum och återinvestera till ett högre värde, när återhämtningen känns bekräftad.

Det är speciellt två saker som gör tajming svår; Vi styrs av känslor och vår förmåga att se mönster.

Känslor

När vi står inför risken att förlora våra egna pengar så tenderar våra känslor att amplifieras.

När aktiemarknaden går upp så känns det hoppfullt, spännande och nästan euforiskt. När börsen är stark kan det kännas som att den bara kan gå upp. Du riskerar att missa uppgången om du inte är med. Det gör det emotionellt svårt att sälja när börsen är på topp.

När aktiemarknaden vänder neråt kan förnekelse och rädsla först infinna sig följt av panik, kapitulation och avslutningsvis en form av depression. Det finns ingen botten. Det är kört! I det här läget är det emotionellt svårt att investera.

Emotionellt sett är vi gjorda för att köpa dyrt och sälja billigt.

Mönster

Det räcker med att se två prickar bredvid varandra så frestas vi att snabbt dra en rak linje och se ett mönster. Att se mönster har varit en vinnande strategi genom hela mänsklighetens utveckling. Det har hjälpt oss att spåra djur, känna igen frön eller snabbt kunna konstatera hotfulla mönster i vår omgivning.

Men när vi investerar tävlar vi mot hundratusentals andra som alla ser exakt samma saker. Du tävlar mot den smartaste, mest välinformerade och mest handlingskraftiga versionen av dig själv. Allt du ser har alla andra redan sett.

Därför är det svårt att hitta mönster som kan förutspå marknadsrörelser. Det är lätt att se dem i efterhand men svårare att konstatera vilket typ av mönster som växer fram i realtid.

Realistiska förväntningar minskar stress

Hur bra dina investeringar upplevs ha gått beror bland annat på vilken referenspunkt du har, vad du jämför dina investeringar med och dina förväntningar.

Om din referenspunkt är årsskiftet 2021/2022 så upplever du sannolikt att du gjort en förlust. Men om du är lite mer långsiktig och har en referenspunkt flera år tillbaka så inser du att du har fått en god genomsnittlig årsavkastning de senaste tre åren, även när du räknar med årets nedgång. Det är lätt att vara långsiktig när marknaden går bra men det är betydligt svårare att tänka långsiktigt under nedgång.  

Nedgångar på marknaden bör ligga i förväntansbilden. Även om det långsiktiga genomsnittsavkastningen för ett brett och väldiversifierat aktieindex är tio procent per år så är det sällan det blir tio procent för ett givet år. Genomsnittet omges av osäkerhet. Standardavvikelsen brukar ligga runt 20 procent, vilket innebär att det är helt inom förväntningarna att en årsavkastning för ett brett index hamnar mellan minus tio och +20 procent på årsbasis. Data från 1929 till idag visar att 75 procent av alla ett årsavkastningar har varit positiva, vilket innebär att 25 procent har varit negativa. 

På fem år har oddsen förbättrats. 90 procent av alla fem årsavkastningar har varit positiva och 95 procent av alla tio årsavkastningar har varit positiva. Risken för negativ avkastning finns fortfarande men den långsiktige investeraren har oddsen på sin sida.

Med realistiska förväntningar och en långsiktig inställning ökar sannolikheten att du klarar av att hålla din långsiktiga strategi och få den genomsnittliga långsiktiga avkastningen, även när alla runt omkring dig säger att det är kört.

 

Privatekonomi
Sparande och pension
Insikter