2023-07-14 15:26

Direkt från Båstad – Hjärtat och den långsiktiga lönsamheten gör hållbarhetsarbetet till en självklarhet för byggbolagets tillväxtresa

Under torsdagen stod Nordeas och våra kunders gemensamma arbete mot ett mer hållbart samhälle med de sociala frågorna i fokus. Ett stort antal kunder hade samlats för att lyssna till Nordeas specialist inom hållbarhetsfrågor, Niklas Rydberg, i samtal med Carin Stoeckmann, vd för Byggmästar’n i Skåne. Företaget har gjort en otrolig tillväxtresa, samtidigt som man har fokuserat på hållbarhetsfrågor.
Picture of a woman speaking
Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne.

”Game - set - change” är Nordeas ledord för Nordea Open och sätter scenen för en arena för både tennis och samtal. Det är bara tillsammans med andra som vi kan driva förändring och lösa våra samhällsutmaningar. Likt förra året står hållbar tillväxt på agendan och Nordea vill vara delaktiga i omställningen till ett mer hållbart samhälle. Här skapar vi en mötesplats där näringsliv, representanter för viktiga samhällsfunktioner, intresseorganisationer och privatpersoner möts och samtalar.

Byggmästar’n i Skåne är ett stort familjeföretag som Carins Stoeckmanns far startade 1993, och som Carin tog över 2005 tillsammans med sina bröder som delägare. De har vuxit från några få anställda till 300, och från 200 mkr till 1,7 miljarder i omsättning.

Hur har då Byggmästar’n arbetat med hållbarhet och går det att koppla till lönsamhet?

”Det finns två skäl till att vi jobbar med hållbarhet: den långsiktiga lönsamheten och att hjärtat säger att vi ska jobba med det. Det gäller inte bara den sociala dimensionen, utan långsiktigt så är det en självklarhet då vår omvärld kräver detta: kundernas ökade krav på en hållbarhetsagenda, samt nya regelverk och standarder. Är vi inte med i matchen så kommer vi bara backa. Så jag vill hellre vara där och sniffa på vad som händer runt hörnet. Det blir en konkurrensfördel som jag kan koppla till lönsamhet med sund konkurrens”, sa Carin Stoeckman.

Vad är det som har bidragit till företagets imponerande tillväxt?  

”Samtidigt som vi vuxit har vi behövt jobba med de sociala aspekterna och hållbarhetsfrågorna. Vi behöver ha en säker arbetsplats. Men det handlar också om jämställdhet, och där har vi rätt mycket kvar att göra, men det är en jätteviktig fråga att jobba med. Då har vi fler att rekrytera bland. Men det är också viktigt ur ett mångfaldsperspektiv.”

Carin berättar att den största utmaningen är på hantverkarsidan, för väldigt få kvinnor söker till yrkesprogrammen, och det är i den änden som arbetet måste börja.

Vikten av de sociala aspekterna inom byggsektorn

Intresset för de sociala frågorna ökar alltmer bland företagen, drivet av ett rapporteringsinitiativ (CSRD) som för de stora bolagen träder i kraft 2024.

Har miljöarbetet fått stå tillbaka i dessa utmanande tider?

”Nej, vi står inte still utan fortsätter i samma takt. De sociala bitarna och arbetet med sund konkurrens kommer absolut inte att stanna upp, liksom den gröna omställningen som är en otroligt viktig fråga. Vi vill ha schyssta aktörer och underleverantörer på byggena med bra villkor, hög säkerhet och kvalitet. Vi vill inte ha entreprenörer eller göra affärer med dem som genar i kurvorna.”

Carin berättar att hon är på sina kunder att de måste bry sig om den sociala frågan och kontrollera sina arbetsplatser och leverantörer. Här märker de att framförallt de offentliga kunderna börjar vara med på tåget. Kraven kommer också alltmer in i upphandlingar, så att genom att ha hållbarhetsarbetet på plats finns en stor konkurrensfördel.

”Vi vill göra våra kunder och underentreprenörer medvetna om detta. Om vi har kunder som bryr sig så blir det också lättare att konkurrera.”

Kunderna visar sig beredda att betala mer för att det ska vara en sund konkurrens, och Carin ser en koppling till att företagets hållbarhetsarbete ger ett starkare varumärke, attraherar bra personal och att de stannar länge. På det sättet bidrar det till lönsamheten.

”Jag har inte bråttom utan jag vill att lönsamhet hela tiden ska följa med i en tillväxt, istället för tvärtom. Jag känner mig trygg i det och behöver inte tävla i vem som är störst. Vi är ett tjänsteproducerande företag och allting handlar om medarbetarna. De är så otroligt viktiga.

Bankerna och byggbranschen i gemensamt initiativ

Nordea och övriga banker har tillsammans med Byggbranschen gått ihop i ett gemensamt initiativ för att säkerställa att vi kan integrera de sociala aspekterna när vi ger ut krediter för byggnationer. Det innebär att vi som bank kommer att titta mer på de sociala aspekterna för att säkerställa att den sunda konkurrensen finns inom byggsektorn. Vi är i startgroparna men har utbildat vår personal och ser fram emot att tillsammans med byggsektorn ställa fler av de sociala frågorna till byggföretagen.

Här kan du läsa mer om Nordeas gröna företagslån. 

Entreprenörskap
Hållbarhet