2022-07-14 09:55

Direkt från vår morgonsoffa - Niclas Adalberth om impact från Båstad till Kigali

Under Nordea Open i Båstad direktsänder Nordea från morgonsoffan på Hotel Skansen, där du kan lyssna på intressanta dialoger med spännande gäster på temat hållbarhet. Den 13 juli stod Impact från Båstad till Kigali, på agendan.
Bastad-impact-day.png
Niclas Adalberth, Norrsken, Charlotte Becker, Cinis Fertilizer, Nordeas chef för företagsaffären, Peter Dalmalm samt moderator Charlotte Laike från Nordea.

Onsdagens gäster i soffan var Niclas Adalberth, medgrundare till betaltjänstföretaget Klarna och till Norrsken, Charlotte Becker, IR- och marknadschef, Cinis Fertilizer samt Nordeas chef för företagsaffären, Peter Dalmalm, för ett samtal kring hur vi accelererar resan mot hållbarhet.  

Samtalet tog avstamp i Norrskens senaste etablering av en entreprenörshub i Rwandas huvudstad Kigali, Östafrika och Cinis Fertilizers kamp för att minska utsläpp av växthusgaser inom jordbruket.   

Entreprenörshub för impactbolag 

2016 var Niclas Adalberth med och lanserade Norrsken Foundation - en entreprenörshub i Stockholm för så kallade impactbolag. Norrsken har nu tagit steget ut i världen och öppnade i december 2021 en entreprenörshub i Kigali, Afrika. I januari lanserades dessutom Norrsken22 – en fond som investerar just i Afrika.  

Niclas utgångspunkt när han startade Norrsken var att pengar inte gjorde honom lyckligare. Han ville istället använda dem i ett impactbolag och sätta ljuset på att bidra till ett impact unicorn, dvs ett bolag som påverkar världen positivt. 

”Vi vet nu att många företag historiskt sett har orsakat problemen vi ser idag, med utsläpp och lidande i många former. Därför behövs impactbolag, som i sin affärsmodell inte bara har intäkter och vinst som mål, utan även att göra världen bättre.” Niclas Adalberth om hur vi ska accelerera vägen till hållbarhet. 

Peter Dalmalm menar att det idag inte finns något bolag som inte är impactbolag, eller kommer att bli ett; alla vill vara på impactscenen på något sätt. 

Vi kan inte lösa världens problem om vi inte börjar i Afrika 

Varför då Afrika och Kigali? 

Niclas Adalberth berättar att det är svårt att negligera Afrika när man pratar om impactbolag. Kontinenten kommer att gå från dagens 1,25 miljarder invånare, till 4 miljarder innan århundradet är slut. Andelen som är under 25 år är dessutom hög och de flesta har en mobiltelefon, så det finns en enorm potential. Får vi inte till en hållbar utveckling i Afrika, spelar det ingen roll vad vi gör här i Sverige. Såväl biståndsorganisationer som regeringschefer säger: ”We want trade, not aid.” Vi måste komplettera bistånd med affärsmöjligheter, för att generera hållbar tillväxt så att de kan bygga upp en skattebas och skapa arbetstillfällen.  

Vidare ser han Rwanda som ett av de länderna med starkast tillväxt och en enorm potential: 

”Nordea är en fantastisk supporter och viktig partner till Norrsken och har möjliggjort vår expansion till Rwanda. Nu hoppas vi kunna starta fler hubbar.” 

Kunderna väntar på hållbara alternativ 

Jordbrukssektorn beräknas stå för mer än 20 procent av världens utsläpp. Där vill Cinis Fertilizer vara med och påverka. De utvecklar fossilfritt och cirkulärt konstgödsel genom att använda restprodukter från t ex elbatterier, vilket använder hälften så mycket energi som dagens produktions­metoder och resulterar i fossilfritt mineralgödsel med ett koldioxidavtryck nära noll.  

De har säkrat fyra produktionsanläggningar för tillverkningen, och redan innan de är på plats har Cinis Fertilizer sålt framtida produktion från dessa, samt säkrat alla inköpsvaror som anläggningarna behöver. Med det upplägget så kommer det att finnas kapital för att driva företaget. Kunderna finns där och väntar på ett hållbart initiativ. 

”Vi behöver konstgödsel om vi ska kunna mätta världens befolkning. Vi vill vara först ut med ett fossilfritt konstgödsel. och därmed möjliggöra ett hållbart jordbruk och på så sätt även säkra livsmedelsförsörjningen framåt”, säger Charlotte Becker. 

Charlotte reflekterar över att en utmaning är de förutfattade meningarna om industrin, som historiskt har inneburit utsläpp och miljöförstöring. Men ny industri kan vara både grön och hållbar. 

Alla vill vara på spelplanen för impact 

Alla har en viktig roll i att skapa impact: såväl investerare, entreprenörer som konsumenter kan vara med och påverka. 

Peter Dalmalm lyfte att som bank kan Nordea vara med på många olika sätt på företagens impactresa: Vi kan vara med från början för dessa startups och stötta i många olika varianter beroende på var de befinner sig i processen.  

För de så kallade ”bruna bolagen” i Nordeas portfölj, ställer Nordea krav på omställning, ger råd, sätter gemensamt en plan och flöjer upp.  

”Vi ser en stark välvilja att ställa om. Det finns mycket ljus framöver för en bättre värld, och alla vill vara på den spelplanen”, avslutade Peter Dalmalm i ett för dagen soligt Båstad, utan några större moln på himlen. 

När du vill förverkliga din idé

Niclas Adalberths och Charlotte Beckers råd kring hur man ska tänka om man har en idé och vill verkställa den: 

Charlotte: Härda ut, hitta en plats där det finns andra som jobbar med liknande utmaningar, t ex Norrsken. Sök dig till rätt miljö och var långsiktig, 

Niclas: Jag är helt säker på att den största impacten man kan göra generellt är det man jobbar med; det skapar personlig lycka och är en väldigt bra affärsmöjlighet. Entreprenörskap är en berg- och dalbana och det enda vi vet av historien är att marknaden kommer att gå upp igen. Härda ut dalen vi är inne i och tänk långsiktigt. 

Nordeas Startup & Growth enhet
Events