Essity – intressant aktie efter tid av motvind

Martin Björsell

2022-11-22 09:00

I en svagare konjunktur ser jag hygienbolaget Essity som en intressant aktie. Essity är dock i grunden ett relativt konjunkturokänsligt bolag med försäljning av förbrukningsartiklar som mjukpapper och inkontinensskydd. På längre sikt drivs efterfrågan av strukturella trender som en ökande befolkning och högre medellivslängd som ökar efterfrågan på produkter inom hygien och hälsa generellt.

Essity kommer från en tid av motvindar såväl operationellt som på börsen. Likt många andra påverkades Essity negativt av restriktionerna i spåren av pandemin då vi slutade resa och besöka restauranger. När samhället sedan öppnade upp har också efterfrågan återhämtat sig fint och jag räknar med att den organiska tillväxten kommer att fortsätta.

Därefter har man istället fått tampas med kostnadsmotvindar. Utöver höga priser på bolagets viktigaste insatsvaror, massa och returpapper, har högre energipriser och fraktkostnader adderat till kostandsinflationen vilket hållit tillbaka marginalutvecklingen. 

Blickar vi framåt menar jag att dessa motvindar är väl kända och samtidigt ser en del av dem ut att mojna där de höga massapriserna börjat visa tecken på att normaliseras i spåren av en svagare konjunktur och borde fortsätta ned. Bolaget jobbar dessutom med effektivitetsförbättringar och energibesparingsåtgärder som borde mildra effekterna.

Samtidigt väntas de prisökningar som bolaget genomför att gradvis kompensera för de högre kostnaderna och ge stöd till vinstutvecklingen och för nästa år räknar jag med en rörelseresultattillväxt på runt 50 %.

Lägg därtill bolagets starka balansräkning som möjliggör en förvärvsdriven tillväxt inom hälsovårdssegmentet - så har vi en intressant aktie även i ett scenario där konjunkturen eventuellt bromsar in under nästa år. 

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsanalytiker på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter