2023-06-27 13:16

Fem tips: Så skyddar du ditt företag mot bedrägerier

Vilka digital hot finns mot dig och ditt företag och hur kan du som företagare skydda dig? Här ger Nordea och SSF Stöldskyddsföreningen tips för hur du kan skydda ditt företag mot bedrägerier.
Fraud experts
Paul Pintér, rådgivningsexpert digitala brott hos SSF, och Amalia Krantz, Nordeas bedrägeriexpert.

I juni höll Nordea, tillsammans med SSF Stöldskyddsföreningen, ett webbinarium om hur du skyddar ditt företag mot bedrägerier.

Paul Pintér, rådgivningsexpert digitala brott hos SSF, har en lång erfarenhet av just digitala brott från Stöldskyddsföreningen och innan det hos polismyndigheten. Tillsammans med Nordeas bedrägeriexpert Amalia Krantz berättade de om digitala brott och bedrägerier samt vad företag behöver se upp med och vara förberedda på.

”Bedragarna använder liknande sätt både mot privatpersoner och företagare. Det är ofta den enskilda individen de är ute efter att bedra och lura genom social manipulation, inleder Amalia Krantz.

Social manipulation innebär att bedragarna förmår någon att göra någonting de inte borde, och såklart i bedragarnas vinning. Det utövas på samtliga - äldre och unga, och både privatpersoner och medarbetare på företag. Och detta är inte minst en av nycklarna när de kommer till att lura företag online.

Bedragarna använder liknande sätt både mot privatpersoner och företagare. Det är ofta den enskilda individen de är ute efter att bedra och lura genom social manipulation.

Amalia Krantz, bedrägeriexpert Nordea.

Nordeas och SSF:s fem tips till företagare:

 1. Klicka inte på okända länkar eller ge ut information eller koder
  Ett återkommande råd för nästan samtliga bedrägeriformer är att inte klicka på okända länkar. Det är ett vanligt trick från bedragarnas sida och genom falska hemsidor vill de att användare ska ge ut personlig information eller använda sitt BankID. Gör aldrig detta. Var sunt kritiskt när du får mejl, sms eller telefonsamtal från någon okänd.
   

 2. Aktivt säkerhetstänk med tydliga rutiner och policyer
  Tydliga rutiner är en nyckel för att företaget ska fungera och det är viktigt att prata om bedrägerier samt hur vi kan skydda oss. Det behövs policyer samt möjlighet att kontrollera udda uppdrag direkt med ledningen innan de sker. Det behövs också en tydlig incidenthantering om något skulle gå fel.

  Gå också igenom hur ni tar emot betalningsuppdrag och hur ni agerar om ni till exempel får en utbetalning där fakturans avsändare stämmer, men kontonumret är nytt. Medarbetare behöver vara medvetna om rutinerna samt våga ifrågasätta när magkänslan säger ifrån.
   

 3. Ta hjälp av tekniken
  Allt behöver inte alltid gå så fort. Ibland kan det vara bra att lägga ut lite tekniska farthinder. Ha till exempel inte tillgång till mer än du behöver. Kan ert företag till exempel sätta upp regler för ”två i förening” när ni signerar överföringar och betalningar samt ser över era beloppsgränser. Kontrollera också vem eller vilka som har tillgång till era konton och ta bort gamla behörigheter. När det gäller BankID kan du även slå på en extra säkerhet som ID-kontroll där man behöver scanna sitt pass eller svenska ID-kort.
   

 4. Var sunt misstänksam
  Ofta är bedragarnas mål att vi ska frångå våra rutiner. Därför är det viktigt att behålla lugnet när något verkar udda. Våga ifrågasätta och kontrollera, särskilt ju mer någon försöker stressa dig. Håll hårdare i rutinerna.
   

 5. Anmäl till polisen
  Alla bedrägeribrott samt försök ska alltid anmälas till polisen.

I webbinariumet berättar de också mer om bedrägerityperna: SMS-bedrägeri och ID-kapning, fakturabedrägeri, vd-bedrägeri (BEC – Business Email Compromise), utpressningsvirus och överbelastningsattacker (DDoS).

We wanted to show you a video but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Insikter
Entreprenörskap
Säkerhet och bedrägeri