2024-04-22 10:46

Från lokala till globala livräddare på fem år – så växte Safe Life till ett miljardbolag

Svenska Safe Life har en lika enkel som viktig affärsidé. På bara fem år har företaget, som säljer och hyr ut hjärtstartare, vuxit till en internationell koncern med 24 dotterbolag i nio länder och en omsättning på 1,6 miljarder kronor. "Nordea lade grunden för hela vår resa", säger medgrundaren Alexander Albedj.
Jimmy Eriksson, vd & medgrundare på Safe Life, Alexander Albedj, medgrundare & ansvarig M&A.
Jimmy Eriksson, grundare och vd Safe Life, Alexander Albedj, grundare och ansvarig M&A Safe Life.

Plötsligt hjärtstopp är den vanligaste dödsorsaken såväl i Sverige som globalt. I Sverige drabbas cirka 6 000 människor årligen utanför sjukhusen, och bara tio procent överlever. Det är här Safe Life ska göra skillnad. En hjärtstartare är nämligen det som kan rädda liv.

"Får du hjälp inom tre minuter har du ca 70 procent chans att överleva. Den siffran försämras sedan med tio procentenheter per minut – och i Sverige tar det i genomsnitt 11–12 minuter för räddningstjänsten att anlända. Det behövs därmed många fler hjärtstartare på plats runt om i samhället och även utanför sjukhusen", säger Jimmy Eriksson, vd och medgrundare på Safe Life.

Får du hjälp inom tre minuter har du ca 70 procent chans att överleva. Den siffran försämras sedan med tio procentenheter per minut.

Jimmy Eriksson, vd och medgrundare på Safe Life.

Affärsidén är därför enkel. Safe Life säljer och hyr ut hjärtstartare till alla som vill ha dem. Och det är många. Privatpersoner, små och stora företag, kommuner, bostadsrättsföreningar finns bland kunderna. Men det finns också ett lager till i affärsidén, och den stavas förvärv. Många förvärv.

24 förvärv – och fler på gång

"Det här är en nisch där bolagen ofta grundats av passionerade brandmän eller människor inom sjukvården som sett vilket viktigt område det här är. Men många har haft svårt att växa efter en viss nivå. Verksamheterna är dock likartade och det finns därför stora skalfördelar med att vara en del av en större koncern", säger Alexander Albedj som är Head of M&A och Safe Lifes andra medgrundare.

Bland de skalfördelarna finns bland annat centrala inköp och logistiklösningar, men också möjligheten att bygga upp en säljorganisation och digitala utbildningslösningar. För även om det är en produkt som till viss del säljer sig själv, ser Safe Life både ett behov och en möjlighet att få ut fler hjärtstartare i samhället. 

Safe Life: 5 förvärvstips

 1. Lita på magkkänslan: När den säger nej, leta inte efter ljusglimtar utan säg hellre nej
 2. Värdesätt företag med bra ledning: Det är bättre att betala mer för bolag med bra ledning än mindre för bolag med svag ledning 
 3. Överskatta inte synergieffekter: Identifiera synergieffekter och bedöm sen sannolikheten att de realiseras. Den är ofta lägre än vad man tror, och kan också innebära risker
 4. Ha bra relation till finansiärerna: Se till att du håller bank och investerare nära och uppdaterade om utvecklingen, både i bra och dåliga tider.
 5. Ha blicken på slutmålet: Fundera tidigt på vilken struktur du vill ha längre fram.
Hjärtstartare Safe Life.

 

"Det har just med tidsfaktorn att göra och hur viktigt det är att få hjälp på några få minuter. Då räcker det inte att ett stort företag har en enda hjärtstartare, precis som det inte räcker med att ha en brandsläckare. I stället kanske det ska finnas en hjärtstartare på varje våningsplan och en bred kunskap om hur de används", förklarar Jimmy Eriksson. 

Safe Lifes plan var redan från början att bli den ledande nordiska aktören. Fyra år senare har dock ambitionsnivån höjts rejält. Tack vare 24 förvärv har bolaget redan vuxit till en koncern med 1,6 miljarder kronor i omsättning och närvaro i såväl Europa som Nordamerika. 

Med banken i ryggen från dag ett

Tillväxt kräver som bekant kapital. Och den snabba förvärvsresan har skett med såväl eget och externt kapital och banklån. Safe Life har Nordea som affärsbank, och banken har varit med från dag ett.

"Vi gick in med allt vårt eget kapital för att göra det första förvärvet. Nordea matchade vårt kapital och lät oss låna hälften. Det gjorde affären möjlig och lade grunden för hela vår resa. Sedan dess har vi fått jobba med samma engagerade team, och det har varit oerhört värdefullt för oss", säger Alexander Albedj.

 

Nordea matchade vårt kapital och lät oss låna hälften. Det gjorde affären möjlig och lade grunden för hela vår resa.

Alexander Albedj, medgrundare och head of M&A, Safe Life.

För många snabbväxare är så klart tillgången till kapital en central fråga när de ska välja bank. För Safe Life har Nordea mött de behoven såväl i början som nu när de osäkra tiderna gjort det svårare för många att få finansiering. Och enligt Jimmy Eriksson är det långt ifrån bara kapital som Nordea bidragit med.

"Nordea har verkligen hjälpt oss och trott på oss – från det att vi egentligen kanske var för små, till idag när vi är större och därmed har helt andra kapitalbehov. Men de har också hjälpt oss med värdefull rådgivning och genom att vi fått tillgång till Nordeas stora nätverk".

Ett exempel på det sistnämnda är att Safe Life har fått presentera sitt erbjudande för Nordeas många BRF-kunder. Det är en kundgrupp som verkligen kan ha behov av hjärtstartare i fastigheten, inte minst eftersom 70 procent av alla plötsliga hjärtstopp sker i hemmet.

Nästa steg: Världen

"Ska vi sammanfatta vårt samarbete med Nordea så är det verkligen ett partnerskap. De har sett långsiktigt på vår affär snarare än att bevilja ett enskilt lån och det stödet har betytt mycket. Dessutom är Nordea en internationell bank vilket gör att våra nya dotterbolag kan ansluta sig till en gemensam och attraktiv bankinfrastruktur. Det minskar vår administration och gör förvärven mindre komplicerade", fortsätter Jimmy Eriksson. 

Hjärtstartare Safe Life

Hur ser då framtiden ut för Safe Life efter att ha placerat ut mer än en halv miljon hjärtstartare på det norra halvklotet? Ja, ambitionsnivån har gått från nordisk marknadsledare till global dito. För att nå dit har bolaget stärkt kassan med 350 miljoner i externt kapital – och siktar på fler förvärv.

Vi letar efter lönsamma och välskötta bolag som är bland de största på sina respektive marknader. 

Alexander Albedj, medgrundare och head of M&A, Safe Life.

"Vi letar efter lönsamma och välskötta bolag som är bland de största på sina respektive marknader. Och vi letar efter drivna entreprenörer som ser fördelarna i att vara en del av en större bolagsfamilj. Med organisk tillväxt från dessa bolag, samt fler förvärv på nya och befintliga marknader, har vi siktet inställt på en omsättning på 3 miljarder kronor 2025", avslutar Alexander Albedj.

Vänd dig till oss - Din Finansiella partner

.

 • Nordeas roll som finansiell partner har en central roll i samhället. Genom att stötta förverkligandet av hållbara företagsidéer och entreprenörsdrömmar tar vi ansvar för att utveckla samhället.
 • Vi stöttar er verksamhet till en sund tillväxt med expertis och unika lösningar. Vi erbjuder också helhetslösningar för företaget, ledningen och dess medarbetare. 
 • Är er verksamhet redo att ta nästa steg. Välkommen till oss! Låt dig inspireras av fler spännande kundcase på nedan länk. 
 • Ta del av fler kundcase
  Finansiering
  Entreprenörskap