2023-09-13 11:03

Frigör värdet i Impactinvesteringar: 5 tips till dig som affärsängel

Impactinvesteringar, investeringar som förutom ekonomisk vinning också syftar till att göra världen bättre, har ökat i betydelse. Att investera i Impactföretag i tidigt skede kan vara väldigt givande för affärsänglar som vill göra en positiv skillnad i världen. Men det innebär också att man står inför utmaningar och ibland tuffa överväganden. Magali Roy Bentley, Investment & operations associate på Norrsken, delar här med sig av sina viktigaste tips till dig som affärsängel som vill investera i Impactbolag.
Magali Roy Bentley, Investment & Operations associate Norrsken.
Magali Roy Bentley, Investment & Operations associate Norrsken.

Under de senaste åren har Impactinvesteringar, investeringar som förutom ekonomisk vinning också syftar till att göra världen bättre, fått fart. Parallellt med detta har också betydelsen av affärsänglar för nystartade bolag som vill göra skillnad ökat i betydelse

 - Affärsänglar spelar en avgörande roll för entreprenörernas resa i tidigt skede. Förutom kapital erbjuder de ovärderlig vägledning och mentorskap, vilket hjälper dessa satsningar att blomstra och i slutändan göra en bestående inverkan på vår värld, säger Kim Larsson Nyheim, chef för Startup &; Growth Nordea.

Nordea och Norrsken arrangerar kontinuerligt matchmaking-event tillsammans där Nordeas kunder kopplas samman med Impact-entreprenörer på Norrsken. Det senaste matchmakingeventet ägde rum under Impact Week på Norrsken House i Stockholm där sex vassa bolag pitchade inför en engagerad publik.

 - Att investera i Impact-företag handlar inte bara om ekonomisk avkastning. Det handlar om att investera i en bättre framtid. Här har våra kunder en stor möjlighet att anpassa sina investeringar med sina värderingar, säger Ninni Franceschi, chef för Private Banking på Nordea.

Att investera i Impact-företag handlar inte bara om ekonomisk avkastning. Det handlar om att investera i en bättre framtid.

Ninni Franceschi, chef för Private Banking Nordea.

Att investera i Impact-företag i tidigt skede kan vara givande för ängelinvesterare som vill göra en positiv skillnad i världen. Men det innebär också att man står inför unika utmaningar och ibland tuffa överväganden.

 - Få klart för dig vad du vill uppnå som ängelinvesterare – vilka är dina mål? Är de ekonomiskt drivna eller fokuserade på att skapa positiv påverkan på världen? Majoriteten av de investeringar som sker  i tidiga skeden misslyckas inom de första tre åren, och även framgångsrika investeringar kanske inte ger någon avkastning på ett decennium eller mer, säger Magali Roy, Norrsken.

Majoriteten av de investeringar som sker  i tidiga skeden misslyckas inom de första tre åren.

Magali Roy Bentley, Investment & Operations associate Norrsken.

Magali Roy, Norrsken, delar här med sig av sina bästa tips för dig som planerar att investera i Impact-bolag i tidiga skeden. Genom att förstå vad bolaget strävar efter att påverka, bedöma grundarteamet, fokusera på mätbara effektmått, bedöma negativ inverkan och vara stödjande kan du maximera dina chanser till både ekonomisk framgång och meningsfull social eller miljömässig förändring.

Investera i Impactbolag som ängelinvesterare – 5 tips

 1. Förstå vad bolaget strävar efter att påverka - innan du investerar: Det är viktigt att förstå den specifika sociala eller miljömässiga frågan som företaget tar itu med. Impactbolag bör ha en tydlig påverkans-/Impactanalys som beskriver det problem de vill lösa och det resultat de kommer att uppnå.  Som ängelinvesterare, ta dig tid att sätta dig in i företagets uppdrag och värderingar och se till att du verkligen tror på deras sak.  

 1. Utvärdera grundarteamet: Grundarteamet för ett företag i ett tidigt skede är utan tvekan den mest kritiska faktorn för dess framgång. Leta efter grundare med en stark meritlista eller domänexpertis och en djup passion för problemet de försöker lösa. Impact-företag står ofta inför ett flertal unika utmaningar, så ett dedikerat och motståndskraftigt team som kommer att hålla ihop över tid är viktigt.
 1. Fokusera på mätbara påverkans-/impactmått: Till skillnad från traditionella investeringar där finansiella mätvärden är det primära fokuset, kräver påverkansinvesteringar en annan uppsättning mätvärden för att utvärdera framgång. Företaget bör ha tydliga och mätbara effektindikatorer som är kopplade till deras ambition. Ställ frågor om hur företaget planerar att mäta sin påverkan och framsteg över tid.
 1. Se över möjlig negativ påverkan: Även om det primära fokuset för påverkansinvesteringar är att skapa positiva sociala eller miljömässiga resultat, är det lika viktigt att bedöma och mildra effekten av potentiellt negativa effekter. Impactföretag bör också ha en strategi för att identifiera, övervaka och mildra eventuella negativa konsekvenser som kan uppstå från deras verksamhet eller lösningar. Ställ frågor om företagets engagemang för etiska och ansvarsfulla metoder.
 1. Fundera på hur just du kan bidra: Som ängelinvesterare i ett företag kan din roll sträcka sig bortom att bara tillhandahålla kapital. Ditt aktiva engagemang och unika kunskap kan också bidra till företagets framgång.  Här är några sätt du kan vara en stödjande partner:  
  • Mentorskap: Dela din branschkunskap, affärsexpertis och kontakter med grundarteamet. Erbjud vägledning om strategi, produktutveckling, marknadsföring och skalning, vilket hjälper dem att navigera i utmaningarna på startresan. 
  • Nätverk: Introducera uppstarten för potentiella partners, kunder och andra investerare som kan hjälpa till att påskynda tillväxten. Att bygga ett robust nätverk inom impact investing och socialt entreprenörskap kan vara ovärderligt för dina portföljbolag.
  • Resurser: Ge tillgång till resurser som kan hjälpa i företagets påverkans-/Impactarbete. Detta kan inkludera tillgång till forskning, verktyg eller organisationer som kan hjälpa till att mäta och optimera sociala eller miljömässiga resultat.  
  • Effektmätning: Om du kan, hjälp till med att förfina mätnings- och rapporteringsprocesser. Dela bästa praxis och uppmuntra transparens när det gäller att spåra och kommunicera påverkan/Impact till intressenter. 
  • Rådgivande roll: Om det är lämpligt, överväg att ta en rådgivande roll eller styrelseplats, för att ge mer strukturerad vägledning och tillsyn.

Norrsken & Nordea

Norrsken är ett ekosystem som stöttar entreprenörer som löser våra största utmaningar, såsom fattigdom, svält, miljöfrågor, mental hälsa och integration. Norrsken stöttar genom att driva Norrsken House  (en samlingsplats och ett ekosystem i Stockholm med 450 impact-techentreprenörer) och en miljardstor VC-fond. Norrsken driver prisbelönta Norrsken House-hubbar i Stockholm, Sverige, Kigali, Rwanda och Barcelona med 2000+ medlemmar. Norrskens fem fonder har samlat in >500 miljoner USD för att stödja exceptionella entreprenörer som kombinerar vinst med positiv global påverkan: Norrsken VC, Norrsken22, Norrsken Accelerator, Norrsken Launcher och Norrsken Africa Seed Fund.

Sedan 2018 har Nordea varit huvudpartner till Norrsken House och vi stöttar dagligen medlemmarna med vår rådgivning, expertis och vårt nätverk av storkunder och investerare. 

Nordea och Norrsken