2023-07-07 11:03

Friska vindar när Nordea bjöd in till segling och samtal om klimatomställning

Under seglingsevenemanget GKSS Match Cup Sweden var Nordea på plats för kundträffar, seminarier och nätverksträffar. Vi sammanförde näringsliv, investerare och unga entreprenörer för samtal kring hur vi tillsammans skapar ett inkluderande och hållbart samhälle, samt hur vi kan bidra till att främja entreprenörskap i Västsverige.
Picture of Rebecka Carlsson, with audience, who held a seminar at Marstrand.
Rebecka Carlsson höll ett uppskattat föredrag. Foto: Magnus Länje.

Medan seglingstävlingarna pågick utanför och med hårda vindar vinande, hade ett par hundra kunder och samarbetspartners samlats för att nätverka och ta del av det senaste inom hållbarhet och makroekonomi.

”Hållbarhet har bara börjat och de kommande 100 åren kommer motsvara 20 000 år av teknologisk utveckling. Det här behöver vi ha affärsstrategier för.”

Exponentiella teknologier för klimatomställning och vad det kommer att innebära och krävas av företagen och samhället, var temat för Rebecka Carlssons föreläsning under Nordeadagen på Marstrand. Som hållbarhetsentreprenör, författare och tidigare politiskt sakkunnig, vet hon vad hon talar om.

Exponentiell klimatomställning - ett sätt att rädda mänskligheten

Teknikutvecklingen och klimatomställningen är megatrender som kommer att påverka näringslivet mer än någonting annat de kommande decennierna. Men för att fatta mer välgrundade beslut idag behöver vi förstå vart olika teknologier är på väg. Samtidigt som den teknologiska utvecklingen vänder upp och ner på de flesta affärsmodeller, blir hållbarhet en disruptiv kraft.

På bara tre decennier ska världsekonomin bli helt klimatneutral, men vilka är affärsmöjligheterna?

Vad menas då med exponentiell?

Rebecka tar ett exempel med datorers prestanda som idag fördubblas på 18-24 månader. Tänk om vi på samma sätt kan applicera det på annan teknik, såsom solceller, bilar med mera. Då får vi en exponentiell, och inte linjär, utveckling som verkligen kan ge skjuts åt klimatomställningen.

Spännande affärsmöjligheter när klimatomställning och exponentiella teknologier möts

Rebecka menade att företagens roll ritas om väldigt snabbt och att företagsledare behöver ta ett modigt ledarskap i omställningen. Det kommer inte längre att vara samhället och politikerna som ska driva omställningen, utan företagen. Här finns en enorm potential att ta ett ledarskap.

Och för att nå målet att hela världsekonomin ska bli klimatneutral 2050 är det väldigt bråttom.

Rebecka tryckte på att det inte räcker med att vi är innovativa – vi behöver bli disruptiva – och gav som exempel två nya bilmodeller som drivs med solpaneler. Något som hela bilbranschen har missat och inte trott varit möjligt, men som kan transformera hela elektrifieringen av bilindustrin.

”Vi behöver utveckla utifrån var efterfrågan kommer att vara om tio år, inte var den är nu. Genom att tänka på det nya sättet så har vi goda förutsättningar att nå våra hållbarhetsmål”, avslutade Rebecka Carlsson.

Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys på Nordea, höll en konjunkturdragning. Foto: Magnus Länje.

Otroligt starkt utgångsläge för svensk ekonomi och större motståndskraft än väntat

Susanne Spector, chef för makroekonomisk analys på Nordea och doktor i nationalekonomi, gav en sammanfattning av den senaste konjunkturrapporten från Nordea.

 • Vi har en motståndskraft som gör att vi ännu inte börjat se effekterna fullt ut, men i höst börjar vi nog se att hushållen drabbas.
   
 • Svensk export back in business och det finns skäl att tro att den svenska ekonomin ska fortsätta att gå ganska bra. Men tittar vi på industrisignalerna så är de dystra, liksom inköpschefsindex.
   
 • Många industriföretag lever på gamla orderböcker och inte de nya som kommer in.
   
 • Centralbankerna är inte klara och inflationsoron har fått fäste igen.
   
 • Vi ser en spretig bild på valutamarknaden – små valutor kämpar i motvind.
   
 • Utgångsläget för svensk ekonomi är otroligt starkt – vi har haft den starkaste tillväxten sen före pandemin, till och med starkare än USA (jämfört med Euroområdet, USA och Norge).
   
 • Hushållen fortsätter att konsumera – trots stigande räntor och priser.
   
 • Inkomsterna ökar, liksom förmögenheterna.
   
 • Tre av fyra bolån löper ut inom ett år – allt fler väljer rörlig ränta.
   
 • Bostadsbyggandet tvärnitar – något mindre nedgång i Västsverige
   
 • Rekordhög sysselsättningsgrad och en stram arbetsmarknad
   
 • Det finns hopp om lägre inflation – prisplaner faller och är delvis tillbaka.
   
 • Men kärninflationen är bekymmersamt hög och Riksbanken väntas höja räntan minst en gång till.
Marstrandsarenan bubblade av nätverkande entreprenörer som hade samlats för samtal kring hur vi skapar ett hållbart samhälle. Foto: Magnus Länje.
Mattias Rahm, projektledare GKSS Match Cup och Patrik Svensson, Nordea. Foto: Magnus Länje

GKSS Match Cup Sweden

 • GKSS Match Cup Sweden är Sveriges största seglingsevent som äger rum den 4-9 juli på Marstrand.
   
 • Match cupen är en deltävling inom WMRT, World Match Racing Tour, där vinnarna koras till världsmästare i matchracing.
   
 • Nordea är titelsponsor till damklassen ”Nordea Women´s Trophy”.
   
 • Den publika seglingsfesten lockar tiotusentals entusiaster för att se segling i världsklass och är en naturlig mötesplats för näringslivet. 
Seglingsevenemanget GKSS Match Cup Sweden på Marstrand. Foto: Magnus Länje.
Entreprenörskap
Hållbarhet