Caroline Törnquist

2021-11-30 13:59

Ge smart – undvik fallgroparna vid gåva

Kanske funderar du på att ge en gåva, antingen till en familjemedlem eller välgörenhetsorganisation? Det gäller att skaffa sig koll så att en fin gest inte i slutändan blir en tråkig historia, tipsar Nordeas familjerättsjurist Caroline Törnquist.
nordea-familjerättsjurist-caroline-tornquist

– Min återkommande rekommendation är att försöka ”tänka efter före”. Det minskar risken för att en i grunden fin gest kan bli en tråkig historia. Ta kontakt med en familjerättsjurist om du har funderingar och behöver hjälp, säger Caroline Törnquist.  

Fallgroparna är flera, särskilt om man inte skaffar sig koll på vad som gäller både skattemässigt och civilrättsligt. Kanske missar du att få en skattereduktion du har rätt till, eller att gåvan till ett av dina barn är förskott på arv och att du förväntas kompensera dina övriga barn, om inte förr så vid ditt dödsfall, vilket kanske inte var din tanke. I värsta fall kan det leda till konflikter i familjen. 

Vad krävs för att det ska anses vara en gåva? 

  • den ska vara överlämnad, eller traderad som det heter på juristspråk.
  • det ska finnas en gåvoavsikt, alltså att man ger utan att kräva något tillbaka. 
  • det ska vara en förmögenhetsöverföring från givaren, det vill säga gåvotagaren ska bli berikad. 
Sedan drygt femton år tillbaka har vi inte arvs- eller gåvoskatt i Sverige. Det är ändå viktigt att vara uppmärksam när det kommer till gåvor.  

Caroline Törnquist, Nordeas familjerättsjurist.

Vad gäller skattemässigt?  

Sedan drygt femton år tillbaka har vi inte arvs- eller gåvoskatt i Sverige. Det är ändå viktigt att vara uppmärksam när det kommer till gåvor.  

För dig som privatperson som vill skänka pengar till en välgörenhetsorganisation kan du återigen sedan några år tillbaka, få skattereduktion för gåvor du har gett under året. Förutsättningarna för att skattereduktionen ska beviljas är att du måste ge minst 200 kr per gång och mottagare, och att summan måste uppgå till minst 2 000 kr per år. Gåvan ska ges till organisationer som arbetar med social hjälpverksamhet eller vetenskaplig forskning. Du kan ge till flera organisationer – det måste inte vara en och samma. Idag kan du totalt ge upp till 6 000 kronor och få en skattereduktion på 25 procent, alltså 1 500 kronor. I den budget som riksdagen beslutade om den 24 november (2021) finns förslag om att det ska bli möjligt att ge dubbelt så mycket, det vill säga 12 000 kronor, vilket innebär att du kan få en skattereduktion på upp till 3 000 kronor.

Vad gäller då jag vill ge en penninggåva till en familjemedlem? 

Om det inte framgår något annat när gåvan ges, anses en gåva till barn som förskott på arv enligt lag. Det innebär att om du exempelvis vill ge en gåva på 100 000 kr till ett av dina barn, då har dina andra barn rätt till kompensation för denna gåva i samband med att du avlider. Det är endast gåvor till bröstarvingar, alltså barn eller barnbarn (om ditt barn är avlidet), som kan utgöra förskott på arv. Ger du en gåva till någon annan anses det inte vara förskott på arv och avräknas alltså inte ett kommande arv.  

Det du kan göra för att gåvan inte ska utgöra förskott på arv är att tydligt ange det i ett gåvobrev:

I gåvobrevet kan du också ange till exempel om du vill att en gåva till någon annan än din bröstarvinge ska utgöra förskott på arv. Du kan också förena gåvan med villkor, till exempel att det ska bli enskild egendom för mottagaren, så den inte ingår i en eventuell skilsmässa och ska hälftendelas.  

Vid en penninggåva finns det inga lagkrav på att gåvobrev ska upprättas, men min rekommendation är att göra det för tydlighetens skull. Det är lätt hänt att de inblandade glömmer vilket belopp eller värde som gavs, och det finns en risk att det leder till konflikter i framtiden, säger Caroline Törnquist.  

Hur gör jag om det är ett lån och inte en gåva?  

Om du har tänkt få tillbaka beloppet bör du skriva ett skuldebrev med tydliga villkor för eventuell ränta, amortering och återbetalnings- eller förfallodag. Då är båda parter klara med vad som gäller.  

 

Privatekonomi