2019-03-07 12:01

Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet?

Vår studie visar att företagen kan höja sin avkastning med en större mångfald i styrelsen vad gäller köns- och åldersfördelning.

Vi har studerat mångfalden i styrelser i fråga om köns- och åldersfördelning i 180 nordiska företag. Vår studie visar att företagen kan höja sin avkastning med en större mångfald i styrelsen vad gäller köns- och åldersfördelning. Styrelser som bestod av både män och kvinnor i olika åldrar hade en positiv effekt på resultatet.

Mångfald i styrelsen allt viktigare

Näringslivet blir allt mer komplext och företagens interna styrning granskas allt mer ingående. Vi tror att mångfald i bolagens styrelser kommer att bli en allt viktigare fråga. Därför har vi undersökt hur styrelsens sammansättning påverkade företagets avkastning (stabilitet i lönsamheten och börsutveckling).

God köns- och åldersfördelning kan höja resultatet med upp till 5 procent

Vår studie ger en komplex bild: varje faktor har särskilda egenskaper och det finns ingen eller endast en begränsad samvariation mellan dem. Studien visar att en bra köns- och åldersfördelning ger bästa utfall: resultatet ökade med upp till 5 procent mellan 2013 och 2018 samtidigt som börskursen och lönsamheten stabiliserades.

Ingen enhetlig ”mångfaldsfaktor”

Vår studie visade att ålder hade mest positiv inverkan på aktiekursen. Volatiliteten blev emellertid något större och den operativa avkastningen var blandad. Företagen som hamnade i topp i termer av könsfördelning fick stabilare aktiekurs och stabilare långsiktig lönsamhetsutveckling, men aktiekurserna steg mycket lite eller inget alls.
 

Läs hela rapporten ”Ger en mer balanserad köns- och åldersfördelning högre lönsamhet”.

Hållbara banktjänster