Ha koll på din ekonomi: ”Som att få 200 000 kronor mer i årslön”

Anders Stenkrona

2023-12-01 08:00

Hur skulle du känna om du fick 200 000 kronor mer i årslön? Skulle du bli mer optimistisk för din ekonomiska framtid? 

Den, och många fler frågor ställde vi till 4 000 personer i Sverige, Norge, Finland och Danmark. 

En av slutsatserna är att om du vill känna mer optimism för din ekonomiska framtid har det lika stor effekt, statistiskt sett, att få koll på dina inkomster och utgifter som att få över 200 000 kronor mer i årslön.  

Det tycker jag är en fascinerande slutsats.  

Att ha koll på pengarna har alltså lika stor effekt på din optimism som att få mer pengar. Att känna att du är i förarsätet gällande dina pengar är enormt tillfredsställande. Då kan du råka ut för oväntade utgifter utan att behöva ta ofördelaktiga lån. Du kan hantera inkomstbortfall. Du kan känna att pensionen är på spåret och du ser hur du bygger en förmögenhet med tiden.  

Det som jag även tycker är intressant är att din lönenivå inte är avgörande för din optimism. Din förmåga att hantera inkomster och utgifter spelar en minst lika viktig roll.   

Undersökningen visar även att vi oroar oss för olika saker beroende på var vi befinner oss i livet. Till exempel, de som är yngre oroar sig för bostadspriser medan de som är äldre oroar sig mer för el- och bränslepriser. Låginkomsttagare oroar sig för sina jobb medan höginkomsttagare oroar sig för räntenivåer och utvecklingen på aktiemarknaden.  

Gällande oro för olika saker blir slutsatsen även här att den som har kontroll på sina inkomster och utgifter känner mindre oro och är mer optimistiska. 

Under året har jag åkt land och rike runt och träffat tusentals kunder på temat: Få koll och ta kontroll. Vi har identifierat fem tydliga steg för att bygga en hälsosam ekonomi

Om du känner att du vill bli mer optimistisk för din ekonomiska framtid och minska din oro så är det tydligt vad som gäller. 

Få koll och ta kontroll över din ekonomi redan idag! 

Anders Stenkrona, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg