Lindab – motvind blir medvind

Martin Björsell

2023-06-07 16:22

Jag ser ett bra köpläge i Lindab. Under de senaste kvartalen har varierande råvarupriser satt tillfällig press på bruttomarginalen – en effekt som förväntas klinga av under slutet av andra kvartalet. Jag räknar med att råmaterialmotvinden, som primärt handlar om stålpriser, borde lätta och bli en marginalmedvind redan under det andra halvåret i år. Från det fjärde kvartalet väntas återigen positiv EBIT-utveckling jämfört år/år.  

2023 borde kunna bli ett år som visar att Lindab blivit ett starkare bolag, med en betydligt högre marginalbotten än historiskt. Under de senaste åren har man stängt ned olönsamma enheter samtidigt som decentraliseringen av organisationen och investeringsprogrammet gjort bolaget mer effektivt och snabbfotat. Samtidigt genomför Lindab prisjusteringar och kostnadsbesparingar och jag ser god möjlighet till att marginalen för helåret borde kunna överstiga 9 procent, vilket är betydligt högre än tidigare bottennivåer runt 3-4 procent. Det skulle visa att Lindab är mer motståndskraftigt idag något marknaden inte tycks prissätta givet dagens värdering.

Aktien värderas till 11x EV/EBIT 2023pr, vilket kan jämföras med sektorgenomsnittet på runt 18x. Om ledningens mål på 10 procent EBIT-marginal nås under ett svagare år som i år, finns det gott om uppsida i marknadens prognoser och en enorm omvärderingspotential.

På längre sikt räknar jag med att tillväxten kommer att få stöd av bolagets strukturellt drivna slutmarknader vilket i kombination med förvärvad tillväxt talar för en intressant tillväxtresa många år framöver.

Lindabs aktie

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter