Marknadssyn: Fokus på fundamenta

Johan Larsson

2022-02-28 10:11

Utvecklingen under februari har präglats av ett fortsatt negativt marknadssentiment. Det som oroat marknaden är dels hur Federal Reserve ska lyckas bekämpa den ihållande inflationen men också den eskalerande konflikten i Ukraina, där Ryssland tagit beslut att angripa grannlandet militärt. Företagens vinster har fortsatt att stiga och vi har precis lagt ännu en stark rapportsäsong bakom oss. Tillväxtutsikterna och de ekonomiska prognoserna pekar alltjämt i rätt riktning och vi behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan, men osäkerheten har ökat.

Marknadssentimentet fortsatt skakigt

Marknadsoron fokuserade initialt på inflationsutvecklingen men på sistone har oron allt mer handlat om den eskalerande konflikten i Ukraina. Trots stora diplomatiska insatser har krisen inte gått att avvärja. Först valde president Putin att erkänna utbrytarregionerna, Donetsk och Lugansk, som självständiga, och kort därefter tog Putin beslutet att angripa Ukraina militärt. Samtidigt, ett krig i Ukraina kommer sannolikt få begränsad påverkan på den europeiska ekonomin, eller på den globala för den delen. Rysslands andel av den globala ekonomin är liten, några få procent, och den totala europeiska exponeringen mot Ryssland får anses vara hanterbar. Men läget är spänt, risken för en ytterligare eskalering är fortsatt stor, och osäkerheten har ökat.

En första räntehöjning rycker allt närmare

Ännu en gång steg den amerikanska inflationen mer än väntat, och det var både inflationen och den så kallade kärninflationen som nådde nya toppnoteringar. Senaste vi hade motsvarande prisutveckling var under 1980-talet. Även om utvecklingen på rubriknivå ännu en gång var alarmerande så var uppgången nästan helt och hållet ett resultat av stigande energi- och matpriser. Den höga inflationen och den starka återhämtningen, med kraftigt stigande löner, sätter press på Fed att agera och detta har också bidragit till den ökade volatiliteten. Marknaden förväntar sig att Fed kommer höja räntan vid samtliga återstående sju möten under 2022.

Förutom att Fed förväntas höja styrräntan i mars har marknaden sett en risk för en initial höjning på 0,5 %. Hittills har det dock varit få ledamöter som kommit ut till försvar för en sådan åtgärd, varför det känns mindre troligt. Med och bidrar till osäkerheten är också det faktum att Fed kommer låta marknaden återta kontrollen över prissättningen i obligationsmarknaden, detta genom att man successivt kommer börja krympa storleken på den omfattande balansräkningen. I takt med att Fed blivit allt mer hökaktig har de finansiella villkoren stramats åt och under februari månad nådde räntan på den amerikanska 10-åriga stats-obligationen 2 %, detta för första gången på två år. Framöver tror vi att räntan kommer fortsätta att stiga men i en mer måttlig takt.

Fortsatt positiva tillväxtutsikter

Trots oron i marknaden pekar underliggande fundamenta fortsatt i rätt riktning. Det är lätt att misstolka en korrigering i marknaden som en förutsägelse om en kommande recession, men trots vissa nedrevideringar fortsätter tillväxtprognoserna att ligga kvar på historiskt höga nivåer. USA har börjat dra tillbaka på sitt penningpolitiska stöd, men tidigare stimulanser har fortsatt positiv effekt. Kina försöker manövrera sig ur en inbromsning och har ökat sina stimulanser på sistone.

Europa är förmodligen på väg i riktning mot en viss monetär åtstramning, men inte i samma utsträckning som USA, och man befinner sig fortfarande i ett läge som får beskrivas som penningpolitiskt duvaktigt. Hushållens finanser tillsammans med ökade investeringar ger goda utsikter för en fortsatt stark efterfrågan, både för varor och tjänster.

Ännu en stark rapportsäsong

På den positiva sidan kan nämnas att företagens vinster har fortsatt att stiga och vi kan lägga ännu en stark rapportsäsong bakom oss. Även om vinsttillväxten fortsatte att dämpas, och analytikerna närmade sig det faktiska utfallet, så kan vi summera resultatet från Q4 2021 som fortsatt starkt.

Nästan alla sektorer kom ut bättre än väntat, med stark tillväxt i de större regionerna. Inflation är fortsatt ett hett ämne, och antalet företag som citerade ordet nådde sin högsta nivå någonsin. Att det är oroligt i marknaden påverkade sannolikt bolagens utsikter som kom in lite svagare än väntat. Marknaden förväntar sig att såväl resultat som intäkter kommer backa under det första kvartalet, men givet att ekonomin förväntas växa ser vi inte ett sådant scenario som troligt. Men detta under förutsättning att tillväxten håller i sig. Värderingen i aktiemarknaden har fortsatt att närma sig sitt långsiktiga snitt och en nivå där värderingen blir mer av ett stöd.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter