Marknadssyn: Kommer uppgången hålla i sig?

Johan Larsson

2023-11-30 10:09

Inflationen fortsätter att falla tillbaka, centralbankerna signalerar att styrräntan höjts för sista gången, och tillväxten ser att hålla i sig. Ovanpå den utvecklingen är vinsttillväxten tillbaka, i alla fall med fokus på USA. Summerat tecknas bilden av en miljö som borde vara positiv för aktier. Även om tillväxten kommer bli något lägre framöver kommer den vara tillräcklig för att företagen ska kunna öka sina vinster, detta efter att vinsterna stått stilla under 2023. Vi fortsätter att rekommendera investerare att övervikta aktier på bekostnad av obligationer. 

Aktiemarknaden studsar tillbaka

Som vanligt har det varit skakigt på börsen under höstmånaderna. Kraftigt stigande obligationsräntor har vägt på utvecklingen i aktiemarknaden, och ovanpå det fick vi även geopolitisk oro med fokus på konflikten mellan Israel och Hamas. Konflikten ser dock ut att bli begränsad, det ser inte ut som den riskerar att sprida sig, och i USA har den politiska turbulensen avtagit något i och med att den amerikanska kongressen fick en ny talman. 

Under november har marknaden studsat tillbaka, och det med besked. Mycket av avkastning som gick förlorad under nedgången har kommit tillbaka. Inflationen fortsätter att falla tillbaka och centralbankerna signalerar allt tydligare att sista räntehöjningen sannolikt ligger bakom oss. Stärkt av utvecklingen har marknaden börjat prisa in kommande räntesänkningar, och det så tidigt som nästa vår. Utvecklingen har lett till fallande obligationsräntor och när räntorna faller har aktiemarknaden studsat tillbaka.

Är en amerikansk mjuklandning inom räckhåll?

Den senaste makrostatistiken tecknar bilden av ett avtagande pris- och lönetryck i USA. Samtidigt ser tillväxten ut att hålla i sig och en amerikansk mjuklandning är inom räckhåll. Många av de faktorer som påverkar inflationsutvecklingen negativt ser ut att bromsa in framöver. En stor del av det amerikanska konsumentprisindexet utgörs av hyran man betala för att bo, och här syns allt tydligare tecken på en kommande avmattning.

För att inflationen ska återvända till målet om 2 procent krävs dock lägre löneökningar. Dagens lönetillväxt kring 4 procent är för hög och en mer uthållig nivå skulle vara löneökningar på 3 pro-cent. Successivt har arbetsmarknaden börjat röra sig mot nivåerna som gällde före pandemin, och den utvecklingen pekar i riktningen mot lägre lönetillväxt framöver. Trots en fortsatt god tillväxt, och trots fortsatt god efterfrågan, har antalet personer som står till arbetsmarknadens förfogande ökat, och den utvecklingen förväntas också bidra till en mer dämpad löneutveckling.

Högre räntenivåer har dämpa tillväxten men sett till de negativa effekterna är förhoppningen att det mesta nu ligger bakom oss. En fortsatt stabil arbetsmarknad, med hälsosamma löneökningar, pekar i riktningen mot att konsumtionen håller i sig. Även om den sannolikt kommer bli något lägre framöver kommer den vara tillräcklig.

Kommer Fed sänka styrräntan våren 2024?

I linje med att inflationen fortsätter att falla tillbaka, balansen i arbetsmarknaden förbättras, och signaler från centralbankshåll om att den sista höjningen av styrräntan nu ligger bakom oss, har räntemarknaden återigen börjat fokusera på kommande räntesänkningar, och det så tidigt som före nästa sommar. Marknaden har kontinuerligt försök ge sig på att spekulera om en kommande omsvängning i den förda penningpolitiken. Hittills utan att ha fått rätt och processen att rätta in sig har bitvis varit smärtsam. Jämfört med tidigare ser förutsättningarna i alla fall bättre ut denna gång.

Resan tillbaka mot inflationsmålet på 2 kommer kantas av framgångar och motgångar, och sista biten har en historik av att vara lite av en utmaning. Även om förutsättningarna ser goda ut upp-repas budskapet om ett behov av högre räntor under en längre tid för att med säkerhet kunna pressa tillbaka inflationen, och detta budskap står givetvis i konflikt med förhoppningar om ränte-sänkningar redan i vår. Om långräntorna skulle falla tillbaka allt för mycket är det heller inte otänkbart att Fed återigen börjar prata om ytterligare räntehöjningar. Detta för att dämpa medvinden från de finansiella villkoren i marknaden och för att inte elda på aktiviteten så den i sin tur riskerar att lyfta inflationen. 

Vinsttillväxten tillbaka

Med mindre fokus på inflation och styrräntor tror vi att bolagens vinsttillväxt återigen kommer hamna i fokus. För globala aktier ser årets vinsttillväxt ut att landa nära nollstrecket men under nästa år förväntas vinsttillväxten återvända till mer normala förhållanden, och i dagsläget prisar marknaden in en vinsttillväxt kring drygt 10 procent. 

Om tillväxten håller i sig är det också rimligt att förvänta sig att det finns goda förutsättningar för ytterligare vinsttillväxt. Estimaten brukar visserligen vara lite väl optimistiska inför starten av ett nytt år men inte alla är lika övertygade om att vi lagt recessionshotet bakom oss, och det är också något som riskerar att ha smugit sig in i nästa års vinstestimat. Positivt är även att värderingen inte sticker ut utan ligger kring sitt historiska snitt. 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar