Marknadssyn: Lyfter blicken

Johan Larsson

2024-04-30 10:18

Aktiemarknaden föll tillbaka under april när såväl ökad geopolitisk oro som högre inflation vägde på sentimentet. Den ekonomiska tillväxten har visat sig vara mer uthållig än väntat, men trots hög ekonomisk aktivitet förväntades vinsttillväxten falla tillbaka under Q1. Vi är bara halvvägs genom rapportsäsongen men hittills är resultatet bättre än väntat. Det finns fortfarande risker men utsikterna ser samtidigt ut att vara väl balanserade. Vi förväntar oss att den positiva trenden i aktiemarknaden håller i sig och behåller vår rekommendation att ligga överviktad aktier.

Ökad volatilitet

Efter att ha noterat nya rekordnivåer föll börsen tillbaka under april månad. Geopolitik, med rädsla för att konflikten i Mellanöstern ska sprida sig, tillsammans med inflation som varit hetare än väntat dämpade sentimentet i marknaden. I takt med att spekulationen kring ett slut på räntehöjningarna ökat, och att fokus därefter flyttat till kommande räntesänkningar, har börsoptimismen stigit från november 2023 till mars 2024. Att inflationen för tredje månaden i rad nu kommit in högre än väntat ökar oron i marknaden. Utvecklingen riskerar försena kommande räntesänkningar och har pressat upp de amerikanska obligationsräntorna.

Vägen tillbaka till inflationsmålet riskerar att bli allt annat än spikrak, men utsikter för en mjuklandning, där inflationen så småningom återvänder utan att det påverkar arbetslösheten i nämnvärd omfattning, ses fortfarande som möjlig. Den globala tillväxten är fortsatt positivt, om än lite ojämnt fördelad, och med goda utsikter för fortsatt stigande vinster behåller vi rekommendationen att övervikta aktier på bekostnad av obligationsdelen av portföljen.

Inflationstrenden vänder upp

Inflationen har visat sig vara mer uthållig än väntat och för tredje gången på lika många månader kom amerikanska konsumentprisindex in högre än väntat. Att inflationstrenden börjat peka uppåt igen komplicerar möjligheterna för Fed att sänka styrräntan framöver. Marknaden har reviderat sin prissättning för kommande sänkningar där den första sänkningen skjutits på framtiden, från juni till september. Marknaden sänkte också antalet förväntade räntesänkningar, till två från tidigare tre. 

Ordförande Powell kommenterade den högre inflationen med att centralbanken behöver se tydliga tecken innan man går vidare och sänker styrräntan, och att de senaste uppdateringarna inte stärkt förutsättningarna för sänkningar i närtid. Dessutom sade Powell att det sannolikt kommer ta längre tid än väntat att pressa tillbaka inflationen.

ECB ser däremot ut att hålla fast vid sin första planerade sänkning i juni, och i Europa är arbetslösheten rekordlåg, inflationen klart lägre, och här är tillväxtutsikterna också mer dämpade. Enligt Christine Lagarde kommer beslutet från ECB också vara beroende av inkommande data.

Fortsatt goda tillväxtutsikter

Under den gångna månaden höjde IMF sin globala tillväxtprognos marginellt, och tillväxten har också den visat sig mer uthållig än väntat. Detta trots utmaningar, inte minst i form av ett stort antal räntehöjningar som syftat till att dämpa den höga prisökningstakten.

Det mesta pekar fortfarande i riktning mot en mjuklandning men det finns så klart risker, och amerikansk BNP för Q1 kom in svagare än väntat. Överlag ser tillväxtutsikterna ut att vara balanserade även om de riskerar att bli lite ojämnt fördelade.

Tillverkningssektorn har utvecklats svagt under det gångna året men i takt med att recessionsoron avtagit, förväntningar på lägre styrräntor, sentimentet stigit bland företagen, och förväntningarna på investeringar ökat, har analytikerna prisat in en kommande återhämtning för sektorn. Den senaste vändan med uppdaterade inköpschefsindex indikerar dock att den återhämtningen riskerar att ta längre tid än väntat, där den kortsiktiga utvecklingen ännu en gång gick i fel riktning.

Halvvägs men ännu så länge bättre än väntat

Vi är nu halvvägs in i rapportperioden och trots hög aktivitet under det första kvartalet förväntades en inbromsning i vinsttillväxten. Inledningen på ett år är normal sett en svagare period, och i linje med tidigare kvartal har vinstestimaten sett konservativa ut. Hittills har rapporterat resultat överträffat analytikernas estimat och trenden med ökad vinsttillväxt förväntas hålla i sig framöver, framförallt under andra halvåret. Det är fortsatt stora variationer mellan olika sektorer men längre fram förväntas vinsttillväxten bli mer jämnt fördelad, och det förväntas ge stöd åt aktiemarknaden. Positivt även med fokus på M&A och aktieåterköp. Bolagens utsikter är fortsatt en aning nedtonade, men i takt att osäkerheten minskar och vinsttillväxten stiger borde bolagens kommunikation bli mer positiv.

Få pessimister och en hel del optimism

När recessionsrisken avtagit har allokeringen till aktier ökat markant. När det funnits allt mindre att oroa sig för har inflödena till aktiefonder accelererat, och i årstakt är inflödena till amerikanska aktiefonder de största sedan 2021.

Undantaget USA är värderingen i aktiemarknaden i linje med sitt historiska snitt. Den amerikanska värderingen är förhöjd men det kan samtidigt förklaras med högre lönsamhet och högre tillväxt, och efter magra år med liten eller negativ vinsttillväxt är det inte ovanligt med positiva överraskningar. Relativt obligationer tror vi fortsatt att aktier kommer prestera bättre under 2024.

Inför starten på april såg såväl sentiment som positionering tämligen ansträngt ut och det var mer eller mindre bara en tidsfråga innan vi skulle få se ökad volatilitet. Bakslag och korrigeringar är tämligen vanliga, men när börsen pekar uppåt brukar marknaden återhämta sig relativt snabbt. Efter nedgången i april ser marknaden inte längre lika ansträngd och överköpt ut och sentimentet har anpassat sig. 

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar.

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar