2021-02-26 11:49

Marknadssyn: Normalisering inom räckhåll

Med stöd av stark makroutveckling och en positiv rapportperiod har globala aktier utvecklats starkt under februari, trots turbulens mot slutet på månaden.
Johan Larsson, Chief strategist
Johan H Larsson, chefsstrateg,

I takt med att de ekonomiska utsikterna förbättras stiger även inflationsförväntningarna och marknadsräntorna. Detta är inte ovanligt och så länge som bolagens vinstutsikter också förbättras ser vi goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Rädsla för högre räntor kommer att vara ett återkommande tema under 2021, men utmanar framförallt värderingarna inom vissa segment av marknaden. Sammantaget behåller vi vår övervikt i aktier.

Uppgången håller i sig

Marknaden brukar inte röra sig framåt i form av en rak linje, men uppgången från bottennivåerna i mars har varit tämligen fri från problem och större bakslag. Efter en lite trevande inledning tog börsen fart rejält, inte minst efter de positiva vaccinnyheterna och efter beskedet om att demokraterna tagit kontroll över den amerikanska Kongressen. 

Även om utvecklingen har varit tämligen bekymmersfri har den positiva trenden utmanats till och från, och det är något vi tror vi kommer se mer av framöver. Men även om vi får perioder med mindre motvind så ser vi samtidigt att den långsiktiga trenden i aktiemarknaden är intakt och behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan.

Konjunkturutsikterna fortsätter att förbättras

Något som sticker ut med den nuvarande återhämtningen är att mycket av inkommande data återkommande har lycktas överträffa analytikernas förväntningar. Det är vanligt att estimaten faller kraftigt på väg in i en lågkonjunktur och det är också vanligt att analytikerna på väg ut ur en lågkonjunktur har svårt att hålla jämna steg med den faktiska utvecklingen. 

Det som sticker ut den här gången är att återhämtningen nu pågått i åtta månader och att analytikerna fortsatt verkar ligga för lågt i sina estimat och prognoser. Ovanpå denna utveckling kan vi lägga ett kommande rekordstort finanspolitiskt stimulanspaket som med största sannolikhet kommer elda på utvecklingen ytterligare. Tillverkningsindustrin har i princip återhämtat hela nedgången men tjänstesektorn har inte sett samma positiva utveckling, och där förväntas ett motsvarande lyft när tillräckligt många blivit vaccinerade. 

Resultaten från länder som ligger lång fram i vaccinationsprocessen, t.ex. Storbritannien och Israel, bådar gott för resten av världen. I andra änden har det däremot gått att utläsa en lägre vaccineffektivitet vad gäller virusmutationerna i till exempel Sydafrika och Brasilien.

Överdriven oro för ökad inflation

I takt med att de ekonomiska utsikterna förbättrats har inflationsförväntningarna stigit kraftigt och marknadsräntorna har också börjat röra på sig. Från centralbankshåll har man en kommunicerat avslappnad inställning eftersom man ser den högre inflationen som övergående och tillfällig.

I teorin kommer högre inflation endast påverka aktiemarknaden i begränsad omfattning, där stigande räntenivåer uppvägs av att konjunkturen samtidigt stärks. Ökad inflation som ett resultat av finanspolitiska stimulanser förväntas dessutom lyfta företagens intäkter samtidigt som det inte påverkar kostnaderna i samma utsträckning, detta tack vare den relativt sett högre arbetslösheten. Vi tror den positiva påverkan från högre tillväxt kommer överskugga risken för högre räntenivåer, åtminstone när det kommer till marknaden som helhet. 

Givet den allmänna utvecklingen så finns det givetvis en risk att fortsatt stigande räntor kommer dämpa entusiasmen i aktiemarknaden. Uppgången har varit tämligen rak och många skulle säkert anse att en korrigering till och med skulle kunna anses vara hälsosam. Men givet att Fed inte ändrar sin nuvarande inställning eller kommunikation så ser vi inte kraftigt stigande räntor från dagens nivåer. Givet de positiva utsikterna för ekonomin som helhet ser vi eventuella bakslag som köptillfällen, men med lite mindre entusiasm än tidigare givet den starka inledningen på året.

Positiva vinstutsikter

Kraftigt förbättrade ekonomiska utsikter i kombination med omfattande kostnadsbesparingar kommer med stor sannolikhet leda till högre bolagsvinster, och sakta men säkert har estimaten för innevarande och nästa år börjat röra sig uppåt. 

Den lätta delen av resan är sannolikt avklarad och förr eller senare kommer analytikerna komma ikapp men vi tror det finns mer att hämta, inte minst om den positiva utvecklingen håller i sig. Om tillväxten överraskar positivt framöver kommer det också påverka den underliggande vinstutvecklingen i positiv riktning.

Börs och investeringar