chief-strategist-nordea-johan-h-larsson
Johan H Larsson

Marknadssyn: Rapporteringen ger energi

2021-11-01 09:44

Även om vi bara är halvvägs in i rapportperioden så har resultatet för det tredje kvartalet hittills överträffat förväntningarna. Vi ser att den höga efterfrågan kommer hålla i sig och att tillväxten kommer ligga över snittet för det senaste decenniet.

Även om vi bara är halvvägs in i rapportperioden så har resultatet för det tredje kvartalet hittills överträffat förväntningarna. Vi ser att den höga efterfrågan kommer hålla i sig och att tillväxten kommer ligga över snittet för det senaste decenniet. Marknaden har börjat prisa in att penningpolitiken kommer stramas åt och det tidigare än väntat. Det penningpolitiska stödet kommer avta men vi tror att marknaden har mer att ge och behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan. 

Bolagsrapporteringen i fokus

Vi är drygt halvvägs in i rapportperioden men hittills har rapporterat resultat överträffat analytikernas och marknadens förväntningar, och ännu en gång med tämligen bred marginal. Att resultatet är bättre än väntat dämpar oron för att Delta-vågen och snabbt ökade kostnader skulle slå krokben för den hittills så positiva vinstutvecklingen, och inledningen på Q4 har börjat med god riskaptit. Trots ökade kostnader så verkar förutsättningarna för bolagen att upprätthålla och försvara sina marginaler vara fortsatt goda, detta tack vare den starka efterfrågan. Vi tror att marknaden har mer att ge och behåller vår rekommenderade övervikt på aktiesidan.

Estimaten fortsatt för låga

Rapportsäsongen indikerar att vinstestimaten i marknaden fortfarande är för låga och att de sannolikt kommer behöva revideras upp ytterligare, men kostnadsökningen kommer slå olika och bördan kommer inte fördelas jämnt. Marginal- och resultatpåverkan från högre råvaru- och energipriser kan dock lätt överdrivas och det är inte säkert att nettoutfallet blir negativt sett över marknaden som helhet.

Fortsatt god tillväxt ger stöd

Vi ser att den höga efterfrågan kommer hålla i sig under kommande kvartal och nästa år och ser att tillväxten kommer ligga över snittet för det senaste decenniet. De amerikanska investeringspaketen och den amerikanska budgeten kommer bli mindre än vad som tidigare förväntats men även om nivån blir lägre så ger de stöd. Inbromsningen i Kina under inledningen på året var större än väntat och bidrog till att dämpa tillväxten.

Det verkar inte troligt att vi kommer få se omfattande kinesiska stimulanser under det fjärde kvartalet, men om inbromsningen tilltar eller blir allt för uttalad finns det utrymme för ökade stimulanser och ökat penningpolitiskt stöd. Den största förklaringen till inbromsningen under Q3 tros vara Delta-vågen som påverkade den ekonomiska aktiviteten i Kina klart negativt, och om det är något vi lärt oss sedan våren 2020 så är det att det är väldigt svårt att förutspå vad pandemin kommer ta vägen härnäst. Vi närmar oss den del av året då virus trivs som bäst och smittspridningen i Europa har visat tecken på att återigen ta fart, och i Kina rapporteras det om lokala utbrott.

Den höga inflationen håller i sig

För bara några månader sedan avfärdades inflationsoron med att den var ett resultat av tillfälliga effekter och på så vis övergående. Inflationen är fortsatt förhöjd och i USA visar ny data att den möjligen blivit mindre tillfällig och på marginalen mer permanent. Högre inflation har också lett till stigande räntor i den kortare delen av räntemarknaden, detta i takt med att marknaden börjat prisa in en kommande penningpolitisk åtstramning och räntehöjningar som kommer snabbare än väntat.

Mindre penningpolitiskt stöd framöver

Den amerikanska centralbanken har sagt att det är dags att börja dra tillbaka de krisstämpelbetonade stödköpen i obligationsmarknaden och Fed kommer gå från att agera verbal till att börja minska på de omfattande tillgångsköpen. Tapering-processen förväntas vara avklarad någon gång i mitten på nästa år. Om allt går som det ska kommer Fed även att successivt börja höja räntan, eventuellt så tidigt som under nästa år. Det penningpolitiska stödet kommer avta och därmed kommer stödet för riskfyllda tillgångar också att minska. Så länge processen har transparent och det inte går för fort så tror vi inte att det kommer leda till turbulens i marknaden. 

Inte första gången vi möter en energikris

Obalansen mellan utbud och efterfrågan, flaskhalsar, komponentbrist och brister i försörjningsleden kommer finnas kvar ett tag till. Under Q3 tillkom ett nytt problem i form av kraftigt stigande energipriser. Ambitionen att dra ned på användandet av kol har lett till ökad efterfrågan på gas, både i Europa och i Kina. Stark ekonomisk aktivitet och därmed hög efterfrågan på energi har lett till ännu en obalans mellan utbud och efterfrågan, och som ett resultat har priset på energi stigit kraftigt.

Kina har sagt att man kommer se till att det kommer finnas tillräckligt med kol, och att det kommer finnas tillgång på energi framöver, men situationen som helhet spås ändå resultera i ökade kostnader och att det addera till redan höga inflationstal. Det är inte första gången som världen möter en energikris och med tiden kommer balansen mellan utbud och efterfrågan att successivt återställas.

Johan H Larsson

Välkommen till Investeringsbloggen! Här bloggar Nordeas investeringsstrateger om allt som påverkar de finansiella marknaderna och om hur de ser på olika typer av investeringar. 

Du som är kund kan läsa fler investeringstips här

Börs och investeringar
Insikter