2023-10-06 15:07

Med framtidstro och bostäder – nu ska regionerna i norr växa ordentligt

Med det skriande behovet av kompetens står nu regionerna Norrbotten och Västerbotten inför att bygga ut och bygga om hela samhällen. Hur kan det göras på ett hållbart sätt? Det var frågan under Nordea Summit Norths stora panelsamtal med Carina Sammeli, kommunalråd i Luleå, Daphne Djurberg från Tengbom Arkitekter, Eva Pijnenburg från Talga samt Lotta Bourgoin, vice chef för Nordeas företagsaffär.
Paneldeltagare på nordea summit north 2023
Daphne Djurberg, Carina Sammeli, Eva Pijnenburg samt Lotta Bourgoin satt i panelen i Luleå.

Panelsamtalet i Luleå med experter från regionen och Nordea inleddes med frågan: Samhällen är så mycket mer än boende och hus. Hur ska den utvecklingen växa i takt med all annan expansion? 

 - Det som är utmaningen är att allt ska göras samtidigt, att vi behöver gasa överallt. Bara de jätteinvesteringar i hamnen som görs äter upp låneutrymme just nu. Samtidigt behöver vi investera i gympasalar och skolor, sa Carina Sammeli från Luleå kommun.

På samma gång som det här behovet är så stort i norr, är vi totalt sett inne i en period där tillväxten i Sverige backar.

 - Att vi inte växer mer beror på stopp i bostadsbyggandet. Kalkylerna går i dagsläget inte ihop och det blir i slutändan för dyrt. Samtidigt som det behövs bostäder nu, sa Lotta Bourgoin, vice chef för Nordeas företagsaffär i Sverige. 

Arkitekten Daphne Djurberg ville också trycka på hur viktigt det är i det här skedet att man då istället jobbar förberedande.

 - Resan till färdigt bygge är väldigt lång och det vi gör nu är viktigt, för när det släpper, då är vi redo. Fördel här uppe är att vi har kommunen så nära, ledtider blir mycket kortare.

Jobb är en förutsättning

I regionen går det idag två arbetstillfällen på varje arbetslös, och kompetensbehovet är enormt. Panelen var överens om att ha ett jobb är grundläggande för samhällsbyggen.

 - Något som är otroligt viktigt för mångfalden i samhället är att stödja företagsamhet. Att våga starta företag, bli en förebild för unga. Det gäller att hitta vägar att stötta det och där kan vi som bank spela en stor roll, sa Lotta Bourgoin, medan Carina byggde på med vikten av optimism i ett samhälle: 

 - När man skapar samhällen där folk har ett jobb, så skapas en framtidstro. Det gör att man är mindre utsatt. Jobb är en nyckel. Har man inte det så har man ett ickefungerande samhälle. 

Alla i panelen såg också att de som kommer att söka jobben i norra Sverige inte alltid ursprungligen kommer vara från Sverige, kanske pratar de inte ens svenska. Carina Sammeli la till att behovet av kompetens för att bygga stålverk till exempel finns inte i Sverige idag, utan måste hämtas från Europa. 

 - Det finns flera saker som just Luleå har: det ena är närheten till ett internationellt universitet, och det andra är att ju mer vi samarbetar, desto fler karriärvägar kan vi erbjuda. Det är en förutsättning för att få folk att stanna, och inte bara flytta in för att flytta ut, sa Eva Pijnenburg från Talga

Panelen var också överens om att det unika för samhällena i norr är känslan av trygghet, möjligheten att ha nära till allt, kunna lägga tid på rätt saker. Men också något annat, som är specifikt för den här platsen globalt sett just nu.

 - Nu är det här som den gröna omställningen sker. Pusselbitarna som vi pratade om för två-tre år sedan börjar läggas nu och man måste komma hit för att se vad som händer, sa Lotta Bourgoin.

Hon menade att den känslan av ”det är här det händer”, är något som både lockar kompetens och kan vara ett sätt att behålla den. Eva Pijnenburg fortsatte: 

 - Det är en superspännande karriärväg att få vara med om den här gröna omställningen. 

Daphe Djurberg belyste också att en kris, det kan man vända till något bra. När man måste tänka nytt är det ofta nya idéer kommer fram. 

 - Vad skapar liv i samhället? Kan vi bara samarbeta nu på alla sätt här i regionen, kan vi få Sverige att växa. 

Events
Tillväxt i företag