Mina bästa tips för att säkra din ekonomi i höst

Anders Stenkrona

2023-08-28 08:25

Hur kan du få en starkare ekonomi idag än du hade när krisen började? Mitt svar är tämligen givet: Spendera mindre än du tjänar.

Vi har ett läge i vår ekonomi nu med ökade kostnader inom många områden, till exempel för bolån, mat, bränsle och andra nödvändiga utgifter. Under en relativt kort tid har den allmänna prisbilden ökat mer än den gjort de senaste 40 åren och räntan är tillbaka på samma nivåer som för ca 15 år sen.

Det tycks finnas en förhoppning att den ekonomiska krisen snart är över och att priserna och räntan kommer tillbaka till de låga nivåer vi vant oss vid från tidigare år.

Min uppmaning är att snarare vänja sig vid de prisnivåer vi är på nu. Även om räntan troligtvis snart slutar höjas och kanske sjunker en aning till våren så är den fortfarande högre än för två år sen. Om inflationen kommer ner till långsiktigt acceptabla nivåer så innebär det inte att priserna minskar. Bara att de ökar i en långsammare takt.

Nyckeln till att säkra din ekonomi är genom att spendera mindre än du tjänar redan idag, så att du kan bygga en förmögenhet på lång sikt.

Så hur kan du anpassa din hushållsekonomi för att få ett överskott varje månad och bygga upp en buffert och ett långsiktiga sparande?

Ta tag i det som är dyrast och använd hinkmodellen

Förvisso kan många bäckar små göra en viss skillnad men för min egen del letar jag hellre rätt på de dyraste utgifterna och de största kostnaderna för att se vilket sparutrymme som finns där.

I tabellen nedan kan du se att när konsumentprisindex beräknas bedöms hushållens största utgifter vara för boendet, mat, transport och rekreation och kultur. Det är också i de kategorierna som inflationen har varit som högst.

När du letat rätt på dina dyraste utgifter är det en bra ledtråd till var du kan fokusera dina insatser för att dra ner dina hushållskostnader. Fortsätt utvärdera dina utgifter tills du lyckas spendera mindre än du tjänar så du kan spara en ordentlig summa varje månad.

När det kommer till sparande rekommenderar jag principen med fem hinkar (länk nedan): De första tre hinkarna handlar om att få kontroll på sin kortsiktiga ekonomi: en akutkassa, inga dyra lån och en buffert ifall man förlorar jobbet. De sista två hinkarna handlar om din framtida ekonomi; pensionssparande och sen spara till det som inspirerar dig.

Hinkarna fylls på genom att lägga undan tio procent av lönen varje månad på sparande. På bara tio månader kommer det bli en rätt bra nivå. Om du lär dig att göra så över tid kommer du alltid ha pengar över.

Never waste a good crisis brukar det heta. När allt är bra kan det vara svårt att få motivationen som behövs för att ta tag din ekonomi. Men med den ekonomiska kris vi nu genomlever har du chansen att verkligen ta tag i din ekonomi, få ordentlig koll och göra de förbättringar som behövs. Gör du det så kommer du sannolikt vara ekonomiskt starkare när den här krisen är över än vad du var innan krisen började.  

Hinkmodellen, fem steg till en sund privatekonomi

Utgifter Andel av utgifter (genomsnitt) Inflation
Boende 24% 14%
Livsmedel och alkoholfria drycker 13% 11%
Rekreation och kultur 13% 14%
Transport 13% 3%
Diverse varor och tjänster 9% 8%
Inventarier och hushåll 6% 9%
Kläder och skor 4% 7%
Alkoholfria drycker och tobak 4% 6%
Hälso- och sjukvård 3% 5%
Post och telekommunikation 3% 1%
Utbildning 0,3% 4%

Källa: scb.se

Anders Stenkrona, privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Mina inlägg fokuserar främst på hur du kan få en hälsosam ekonomi du kan vara stolt över samt hur du bygger en långsiktig förmögenhet.

Jag är ofta ute och föreläser på universitet, högskolor, gymnasieskolor och högskolor. Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

Privatekonomi
Blogg