Munters – munter inledning på året

Martin Björsell

2023-05-12 08:25

Munters är en global ledare inom energieffektiva och hållbara klimatlösningar. Bolaget erbjuder lösningar till kunder inom många olika kundsegment som kontroll av luftfuktighet, temperatur och energieffektivitet inomhus. Verksamhet bedrivs inom tre affärsområden: luftbehandling (AirTech), klimatlösningar för datacenter (DCT) samt klimatsystem för växthus och djuruppfödning (FoodTech).

Jag ser att Munters har genomgått en intressant resa de senaste åren med fokus på intern effektivitet och ett effektivt utnyttjande av resurser genom skalfördelar, vilket har minskat projektrisken markant.

Tillsammans med ny produktionskapacitet räknar jag med att lönsamheten fortsätter att förbättras kommande år.

Bolaget är samtidigt exponerat mot en väldigt stark efterfrågemiljö på temat energieffektivitet genom strukturellt växande marknader som datacenter och produktion av litiumbatterier. Det här i kombination med en ökad serviceandel gör bolaget sannolikt mindre cykliskt och mer motståndskraftigt i en svagare ekonomisk miljö. Exponeringen mot strukturellt växande marknader och en rekordstor orderbok talar för en god organisk tillväxt de kommande åren.

Rapporten för det första kvartalet var överlag bra. Munters uppvisade en försäljningstillväxt på 50 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år och rörelseresultatet växte med hela 94 procent jämfört med året innan, drivet av affärsområdena AirTech (luftbehandling) och DCT (datacenter). AirTech och DCT uppvisade en organisk tillväxt om 32 procent respektive 173 procent där den senare drevs av Munters ökade produktion i sin nya anläggning i Virginia samtidigt som de ökat leveranstakten på en stororder.

Sammantaget ser jag den goda tillväxten och marginalförbättringen under kvartalet som positiv och att utvecklingen i det första kvartalet bådar gott för framtiden.

I mitt tycke värderas Munters till en omotiverad rabatt till jämförelsebolag och jag menar att en god tillväxt framöver bör leda till en fortsatt omvärdering av aktien under det kommande året.

Munters aktie

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter