2023-02-21 08:00

Nationell kampanj ska motverka bedrägerier

Idag startar ”Svårlurad!”, en rikstäckande kampanj för att höja medvetenheten om bedrägerier. Kampanjen ger nyttig information om bedragarens olika tillvägagångssätt och har ett tydligt fokus på telefonbedrägerier riktade mot äldre.
Bakom ”Svårlurad!” står Sveriges banker och Svenska Bankföreningen

Bakom ”Svårlurad!” står Sveriges banker och Svenska Bankföreningen. ”Svårlurad!” är en bred informations- och påverkanskampanj som når hela Sverige och som syftar till att öka allmänhetens kännedom, sprida kunskap och information samt ge konkreta råd om hur man kan skydda sig mot bedrägerier. Kampanjen kommer att gå som reklam i TV, i sociala medier och genom annonser i dagspress.

”Jag tror att det är väldigt viktigt att vi inom banksektorn blir bättre på att informera om hur du bäst skyddar dig mot bedragare. Med svårlurad hoppas vi på att höja riskmedvetenheten och förmå fler att lägga på luren direkt om bedragaren ringer, säger Amalia Krantz, Nordeas bedrägeriexpert.

Från Nordeas håll kompletteras kampanjen av ett direktutskick till äldre kunder via fysiskt brev och information i nätbanken. Utöver det kommer även flera webinarium hållas och information delas i sociala medier och på bildskärmar i Nordeas lokaler. 

Telefonbedrägerier mot äldre ökar

Telefonbedrägerier eller så kallad vishing mot äldre har de senaste åren ökat markant. Bedragarna är många gånger välinformerade om personen de ringer vilket bidrar till deras trovärdighet. Det är därför det är så viktigt att inte låta sig dras med i samtal där grundpremissen vid en närmare eftertanke är tveksam, enligt Amalia Krantz. Har man gett ut sina koder eller signerat med sitt mobila BankID är risken stor för att utsättas för ett bedrägeri.  

”Hur bra säkerhetssystem banker än bygger upp så är det svårt att skydda sig mot intrång om man lämnat ut personliga koder till utomstående. Lämnar man ut personliga koder så lämnar man ut nyckeln till sin bank. Så jag upprepar igen, våga lägg på luren om du känner dig minsta tveksam”.

Läs mer om Svårlurad!

Säkerhet och bedrägeri