2023-03-29 15:33

Nätverksträff hos Nordea med Prins Daniels Fellowships adepter

Nordea vill hjälpa till att förverkliga bra företagsidéer och entreprenörsdrömmar. Som stolt partner till Prins Daniel Fellowship, bjöd vi därför in adepter i mentorskapsprogrammet för inspiration och nätverkande på Nordeas Campus Kungsträdgården.
Charlotte Laike, Head of Branding, Communication & Marketing i Nordea Sverige
Charlotte Laike, Head of Branding, Communication & Marketing i Nordea Sverige

Torsdagen den 9 mars hade vi äran att välkomna ett tiotal adepter från Prins Daniel Fellowships mentorprogram. Nordea är partner i programmet som syftar till att stötta unga entreprenörer och inspirera till entreprenörskap. Under träffen visade vi upp Nordeas roll i samhället samt som finansiell partner.

Charlotte Laike, Head of Branding, Communication & Marketing i Nordea Sverige, berättade engagerande om att bygga kultur i ett stort företag och gav en tillbakablick på Nordeas kulturresa och historia - från sammanslagningar, flytt av huvudkontoret till Finland, till finanskriser.

Adepterna delade också med sig av sina egna kulturresor och reflekterade över kultur, värdegrunder och hur man implementerar och kommunicerar dem. Frågor som lyftes, var bland andra:

Hur ser man till att behålla kulturen när man växer och vid sammanslagningar? Hur implementerar och kommunicerar man en företagskultur? Är det via värdeorden på väggen? Eller hur gör man?

Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, gav en makrolägespresentation om inflation, BNP, arbetsmarknader och indikatorer.

Jennie Hellestig, regionchef för Business Banking i Stockholm, berättade mer ingående om Nordea, vår roll som finansiell partner och som central funktion i samhället, samt hur Nordea stöttar företags tillväxtresor.

Mentorprogram som hjälper entreprenörer att växa

Mentorprogrammet har en unik urvals- och matchningsprocess, som innebär att adepterna väljs utifrån en ansökningsprocess. Därefter matchas de med en mentor från programmets nätverk för att få en så optimal matchning som möjligt.

Frida Olander, verksamhetsansvarig vid Prins Daniel Fellowship

”Vi har många bra exempel, där mentorerna har varit avgörande för entreprenörerna i att ta sitt bolag från färsk start-up, till att utvecklas till världsledande."

"Vi hoppas och tror att det ger stora ringar på vattnet och att adepterna verkligen får ut något av det. Tillsammans är vi med och bygger Sveriges framtid samt skapar stor förändring i världen.”, sa Frida Olander, verksamhetsansvarig vid Prins Daniel Fellowship, som var på plats tillsammans med adepterna.

Katja Lindvall är en av adepterna och är medgrundare till Moving Floor, som har en patenterad rengöringslösning som säljs till lantbruk globalt. Teknologin bidrar till att minska både koldioxidavtrycket samt antibiotikaanvändningen, vilket möjliggör ett mer hållbart, cirkulärt och lönsamt system. Hon berättar entusiastiskt om vad hon får ut av mentorprogrammet:

Katja Lindvall är en av adepterna och är medgrundare till Moving Floor.

”För mig och min medgrundare, som också går mentorprogrammet, så har det betytt väldigt mycket. Dels har vi grundbulten, det värdefulla mentorskapet, dels har vi fått tillgång till ett stort nätverk med alla fantastiska alumner och mentorer, nätverksträffar samt studiebesök på bland annat Northvolt och i Silicon Valley.”

Hon beskriver hur viktig inspirationen från dessa träffar är - både de föreläsningar de får ta del av och diskussionerna med de andra adepterna i rummet, som alla är på någon form av tillväxtresa.

Hon fortsätter:

”Dagens program på Nordea var verkligen jätteintressant rakt igenom. Det var så spännande att höra resan som Nordea har gjort och hur man jobbat med företagskulturen. Det gav oss inspiration till hur vi kan göra, även om vi bara är ett litet företag. Det kokar ner till att det är människor man jobbar med, oavsett om det är 28 000 eller 12 medarbetare.”

Prins Daniels Fellowship

  • Prins Daniels Fellowship är ett initiativ som drivs av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i samarbete med Prins Daniel samt framstående entreprenörer och företagsledare.
  • Projektet lanserades 2013 med visionen att bidra till en mer gynnsam kultur för entreprenörskap och en tillåtande attityd till risktagande och misslyckande.
  • Målsättningen är att fler unga ska våga ta steget att starta eget och att främja utveckling och tillväxt hos unga entreprenörer.

Om mentorprogrammet

  • För att ansöka till mentorprogrammet måste man vara ett startupföretag med en tydlig tillväxtambition och förutsättningar för lönsamhet, eller ett etablerat företag med årsomsättning på fem miljoner kronor eller mer.
  • Tio till 15 företag som representeras av lika många drivna entreprenörer antas per år.
  • Tillsammans med handplockade mentorer från näringslivet får entreprenörerna en unik möjlighet att utveckla sina företag.
  • Utöver individuella träffar med mentorerna arrangeras företagsbesök, föreläsningar och andra aktiviteter som kan stimulera entreprenörerna till nästa steg i företagsutvecklingen.
  • Totalt har 63 entreprenörer antagits i Prins Daniels Fellowships mentorprogram sedan starten 2013.
Entreprenörskap
Om oss