New Wave – mer än en liten tillväxtvåg

Martin Björsell

2023-02-15 13:30

En aktie som jag tycker är intressant är detaljhandelskoncernen New Wave med Torsten Jansson bakom spakarna. New Wave med kända varumärken som bland annat Kosta Boda, Craft och Orrefors, lämnade nyligen ett starkt år bakom sig. 2022 blev det bästa året någonsin gällande såväl omsättning som resultat, trots osäkerheten i vår omvärld. Utöver en god försäljningstillväxt drevs den imponerande resultatutvecklingen av en stark bruttomarginal, en positiv försäljningsmix och inte minst en god kostnadskontroll och rörelsemarginalen uppgick till 17 procent för helåret. Den fina utvecklingen har också belönats med en bra kursutveckling för aktien. Trots denna ser jag fortsatt potential i aktien som fortfarande inte är dyr på värderingsmått. 

För det fjärde kvartalet, som presenterades den 10 februari, fortsatte New Wave sin positiva trend och uppvisade en rörelseresultattillväxt om 36 procent, trots tuffa jämförelser. Rörelsemarginalen uppgick till 19,4 procent vilket återigen var ett nytt all time high. Efter en tid av uppbyggnad av lager för att möta den starka efterfrågan meddelade Torsten Jansson att varulagret nu nått ungefär den nivå de vill ha vilket jag menar talar för att kassaflödet kommer att förbättras framöver. Jag ser att bolagets starka balansräkning inte bara ger trygghet utan möjliggör även fortsatt organisk tillväxt och förvärv.

Trots en bra rapport för det fjärde kvartalet backade aktien i spåren av rapporten. Främsta skälet till det negativa mottagandet tror jag var bolagets uttalande om att man för att säkerställa framtida tillväxt kommer att öka investeringar i marknadsföring vilket skapat en osäkerhet kring den framtida marginalnivån. Jag ser denna oro som överdriven. Jag räknar förvisso med att rörelsemarginalen kommer ned från 2022-års nivåer (17 procent) men ser ändå en marginal över 16 procent för 2023. Samtidigt räknar jag med att den totala försäljningen ökar med 14 procent till strax över 10 miljarder kronor i år. New Wave är en tillväxtkoncern och jag tycker inte att dagens värdering återspeglar den spännande resa bolaget har framför sig och som kapten Jansson många gånger visat att han kan hantera oavsett hur vågigt det är på detta stormiga hav.  

New Wave aktiekurs

New Wave aktiens utveckling

 

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter