Nolato: Möjlighet till stora framtida leveranser

Martin Björsell

2024-01-26 14:14

Nolato är en ledande global leverantör och kontraktstillverkare som både utvecklar och tillverkar polymerprodukter i plast och silikon. Verksamheten består av tre affärsområden; Integrated Solutions, Medical Solutions och Industrial Solutions. Medical är störst med drygt 55 procent av omsättningen och med kunder som Novo Nordisk och Roche. Inom affärsområdet Industrial återfinns kunder från välkända namn som Volvo och Atlas Copco. 

När jag tittar i backspegeln, ser jag att Nolato har haft vissa utmaningar de senaste två åren och att den organiska tillväxten har varit negativ efter ett starkt 2021. Drivet av den utbredda komponentbristen har marginalerna pressats av vad jag bedömer som tillfälliga faktorer som råvaruinflation och volatil produktion.

Det här är motvindar som jag tror kommer att lätta framöver. Jag ser därför goda möjligheter till att rörelseresultatet kommer att förbättras i framtiden då de kostnadsbesparingar som bolaget genomfört får genomslag.

Som extra grädde på moset ser jag även möjligheter till stora framtida leveranser av höljen till injektionspennor till läkemedelsbolag som erbjuder den nya generationens läkemedel mot fetma. Ett exempel är Nolatos upparbetade relation med Novo Nordisk som sätter bolaget i en bra position när Novo Nordisk ökar produktionen ytterligare då den starka efterfrågan på fetmaläkemedel väntas fortsätta framöver. 

Jag tror att vi närmar oss en vändpunkt i den operationella utvecklingen, den nedåtgående trenden är på väg att vända upp. Det är möjligt att det fjärde kvartalet 2023 kommer att vara det första med resultattillväxt sedan det fjärde kvartalet 2021, vilket talar för att bolaget har det värsta bakom sig och att den negativa resultatutvecklingen är bruten. Om det inte sker under det fjärde kvartalet tror jag att det kommer att ske inom de närmsta kvartalen.

Jag tar även till mig att direktavkastningen kommit upp till runt fem procent samtidigt som den starka balansräkningen möjliggör tillväxtdrivande förvärv primärt inom affärsområdet Medical.

De senaste årens motvindar har satt press på aktien och likaså värderingen vilket gör att jag bedömer aktien som intressant framöver.

Nolato aktien

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter