2023-06-29 14:46

Nordea blir valbara inom ITP

Från 1 oktober 2023 blir Nordea Liv & Pension återigen valbara inom tjänstepensionsområdet ITP. Det innebär att Nordea kan stärka pensionserbjudandet och erbjuda våra kunder helhetsrådgivning för hela sin ekonomi.
Johan Nystedt VD Nordea Liv & Pension
Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension Sverige.

I slutet av mars 2023 offentliggjorde Collectum upphandlingen av försäkringsgivare för tjänstepensionen ITP de kommande fem åren. Syftet med upphandlingen är att ge pensionssparare inom ITP så hög pension som möjligt. Stor vikt ligger på låga avgifter, finansiell stabilitet hos försäkringsgivaren samt möjlighet till hög avkastning.

Som en av få aktörer kommer Nordea vara valbara inom både fondförsäkring och traditionell försäkring.

”Beskedet från Collectum är goda nyheter, både för våra kunder och för oss. Upphandlingen har varit mycket viktig och vi är glada över att Nordea nu återigen blir valbara, vilket innebär att vi kan erbjuda en helhetsrådgivning för alla våra kunder”, säger Johan Nystedt, vd Nordea Liv & Pension Sverige.

Vad behöver jag som pensionssparare inom ITP göra?

  • För dig som redan har Nordea inom ITP: Du som är befintlig kund med fondförsäkring kommer också få ta del av det nya fondutbudet och villkoren, utan att du själv behöva göra något. För befintliga kunder med traditionell försäkring kommer det inte ske någon förändring.
     
  • För dig som vill förändra ditt pensionsval inom ITP: Efter den 1 oktober kan du välja Nordea för både traditionell försäkring som fondförsäkring. Det innebär att du då kan byta nuvarande sparande hos annan aktör till Nordea, samt att du kan byta förvaltningsform i ditt befintliga ITP-sparande som redan finns hos Nordea.
     
  • För dig som sparar i ett alternativ som inte längre blir valbart: Om du har pågående pensionsinsättningar till ett försäkringsbolag som från och med 1 oktober inte längre kommer vara valbart kommer du att få information direkt från Collectum. Du behöver då göra ett omval för din tjänstepension under perioden juli till september och här kommer Nordea vara valbart. Omvalet gör du under ”Mina sidor” på Collectums hemsida. Gör du inget aktivt val kommer dina framtida pensionsinsättningar att placeras i icke-valalternativet hos Alecta (en traditionell försäkring). För redan intjänat pensionskapital kan du göra val efter 1 oktober 2023. Om du inte gör något val kommer kapitalet att ligga kvar på tidigare val tills du väljer att ta ut din pension.

Här kan du läsa mer om avtalspension ITP.

Om ITP-upphandlingen

ITP står för industrins och handelns tilläggspension och är för privatanställda tjänstemän i Sverige. Avtalsparterna är Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK, och valcentral är Collectum. Syftet med upphandlingen är att ge de pensionssparare som har tjänstepension ITP så hög pension som möjligt. Sedan den första upphandlingen genomfördes 2007 har den genomsnittliga avgiften minskat med 78 procent bland de fonder som de privatanställda tjänstemännen kan välja mellan inom fondförsäkring.

Collectum valde ut fem försäkringsgivare inom traditionell pensionsförsäkring och fem inom fondförsäkring.

Det nya avtalet avser perioden 1 oktober 2023 till 30 september 2028.

ITP är det avtalsområde med störst premievolym, 60 miljarder kronor i förmedlad premieinbetalning 2022. Avtalsområdet omfattar drygt 2,2 miljoner svenskar och över 37 000 företag. 2021 uppgick det flyttbara kapitalet till 450 miljarder kronor (gäller för ITP1 och ITPK).

Här kan du läsa mer om upphandlingen.

Sparande och pension