2023-01-13 11:37

Nordea Economic Outlook: Ett förlorat år

Nordea Economic Outlook publiceras den 25 januari. Välkommen att anmäla dig till webbinariet och sändlistorna för rapporten.

Centralbankernas åtstramningar får full effekt och den globala konjunkturen försvagas. Ekonomiernas sårbarheter blottas av centralbankernas räntehöjningar och flera länder är på väg in i lågkonjunktur. I synnerhet försvagas den svenska ekonomin. År 2023 blir ett tufft år för många hushåll och företag, men en ljusglimt är att såväl inflationen som räntan väntas toppa under året.

Läs mer i Nordea Economic Outlook som publiceras den 25 januari. Rapporten innehåller analyser och prognoser för de nordiska och globala ekonomierna samt finansmarknaderna.

Anmäl dig till vårt webbinarium där chefekonom Annika Winsth, chefsanalytikerna Torbjörn Isaksson och Susanne Spector samt analytiker Gustav Helgesson belyser de ekonomiska frågeställningar som är i fokus för Sverige och omvärlden.

Datum: 25 januari 2023

Tid: 14.00

Längd: 30 minuter plus frågestund

Språk: svenska

Chefekonom Annika Winsth
Chefsanalytiker Torbjörn Isaksson
Chefsanalytiker Susanne Spector
Analytiker Gustav Helgesson
Economic Outlook
Ekonomi