2020-01-30 14:20

Nordea Klimatfond vinner pris som Årets uppstickare

Tidningen Privata Affärer delar varje år ut priser till årets bästa fonder. Nordea Klimatfond tar i år hem priset i kategorin ”Årets uppstickare” med motiveringen; "Fonden som gör gott, både för klimatet och sparportföljen”. Under 2019 gav fonden en avkastning på hela 41 procent.

Året 2019 har onekligen präglats av ett stort fokus på klimatfrågor. Det märks också vad gäller investeringar där intresset för hållbara produkter ökar allt mer. Nordea har varit pionjärer inom området för klimatinvesteringar då Nordeas Klimatfond lanserades redan 2008. Än idag förvaltas fonden av samma förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg, som är baserade i Köpenhamn.

Nyligen lyftes Nordea Klimatfond också upp av Dagens Industri som den största och mest framgångsrika miljöfonden under den senaste femårsperioden. Medan förvaltarnas strategi betraktades som en nisch för tio år sedan ser man idag ett stort intresse från stora institutionella investerare från hela världen.

Hur har intresset från kunderna sett ut sedan ni startade?

- Klimat- och miljöriskerna har varit kända i över 10–20 år men idag erkänns problemen av de flesta och det finns en växande samstämmighet i samhället om att vi måste agera. Före finanskrisen gjordes insatser på klimat- och miljöområdet främst genom politiska beslut, till exempel genom subventioner och reglering. Idag handlar det allt mer om ekonomi. Ofta är resurseffektivisering drivet framför allt av ekonomiska incitament. Att investera i klimatlösningar är ett rationellt beslut för både konsumenter och företag, säger Thomas Sørensen.

Under de senaste tio åren (27 jan 2010 – 27 jan 2020) har fonden gett en avkastning på nära 189 procent. Det har under denna tid också skett ett betydande skifte där klimat, miljö och hållbarhet idag i mycket högre grad är avgörande faktorer i företagens affärsstrategier och produktutveckling. Befintliga företag skiftar fokus mot mer hållbara lösningar inom sina områden, samtidigt som nya företag tillkommer genom börsintroduktioner, fusioner och förvärv. Det ställer också höga krav på förvaltningen.

Hur ser er placeringsstrategi ut?

- Fondens strategi är att investera i bolag som tillverkar produkter som bättre utnyttjar världens resurser. En vanlig uppfattning är att en klimatfond investerar i framför allt alternativ energi som vind- och solenergi och så är det till viss del. De största investeringarna för Nordea Klimatfond finns dock inom andra områden som till exempel smart jordbruk, smarta byggnader och grön konsumtion, säger Henning Padberg.

Mer info om Nordea Klimatfond