2021-09-15 08:18

Nordea lanserar gröna företagslån till lägre ränta tillsammans med Europeiska investeringsfonden

Inom kort öppnas en ny möjlighet för små och medelstora företag att investera i sin klimatomställning genom rabatterade gröna lån som Nordea kan erbjuda genom ett samarbete med Europeiska Investeringsfonden.
Young engineer working for alternative energy with wind turbine and solar panel

Totalt kommer Nordea att ha möjlighet att låna ut 400 miljoner euro, motsvarande omkring fyra miljarder kronor, inom ramen för samarbetet.

De gröna lånen ska leva upp till de standarder som gäller för EU:s taxonomi, och ska gå till projekt som främjar omställningen till koldioxidsnål och klimatvänlig tillväxt. Det kan bland annat handla om investeringar i förnybar energi, energieffektivisering, miljövänliga transporter eller i syfte att förhindra föroreningar. 

Nordea erbjuder från 25 punkter lägre ränta på de gröna lånen.

"Vi är stolta att vara del i implementeringen av detta europeiska initiativ. Genom gröna lån och rådgivning kan vi hjälpa små och medelstora företag i deras hållbarhetsomställning – och i slutändan bidra till bestående minskningar av koldioxidutsläpp," säger Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden i Sverige.

Genom gröna lån och rådgivning kan vi hjälpa små och medelstora företag i deras hållbarhetsomställning – och i slutändan bidra till bestående minskningar av koldioxidutsläpp, 

Peter Dalmalm, chef för företagsmarknaden i Sverige.

 

Utlåningen faller inom ramen för EU:s investeringsplan, vilken främjar hållbar, långsiktig tillväxt i Europa.

" Avtalet hjälper oss att uppnå våra egna hållbarhetsmål. Samtidigt kan vi lansera detta hållbara erbjudande som är skräddarsytt till små och medelstora företag, vilka har ett ökande intresse för hållbar finansiering," säger Peter Dalmalm.

Nordeas klimatmål är att bli en bank med nollutsläpp senast år 2050. För att nå dit har Nordea satt upp ett delmål att minska koldioxidutsläppen från utlåningen och investeringsportföljerna med 40–50 procent till år 2030.

"Projektet är ett bra exempel på hur europeisk finansiering kan ha en verklig och direkt effekt på ekonomin, och samtidigt ge incitament för gröna investeringar," säger Thomas Östros, viceordförande i Europeiska investeringsbanken, EIB.

Inom ramen för samarbetet Nordea kommer ha möjligheten till att låna ut 400 miljoner euro i rabatterade gröna lån till små och medelstora företag. När 25 procent av åtagandet är uppfyllt kommer Nordea köpa kreditgarantier för 1,8 miljarder euro till ett rabatterat pris. Avtalet gäller i tre år eller 400 miljoner euro i nyutlåning, beroende på vilket som först uppfylls. 

Det här är det andra avtalet mellan Nordea och EIF under 2021. I mars slöt Nordea avtal med EIF i syfte att stötta små och medelstora företag genom attraktiva lånevillkor. Detta för att hjälpa företag att hantera motgångar relaterade till covid-19 samt för att stötta sunda företag i sin tillväxt.

Tillväxt i företag
Hållbara banktjänster