2023-07-19 16:45

Nordea Open: Så påverkas inköp och hållbara värdekedjor i en orolig omvärld

Företrädare för näringslivet diskuterade i en panel på Nordea Open den 14 juli hur värdekedjor påverkas av geopolitiska spänningar samt hur banker kan påverka bolag med hållbarhetsfrågor.
folk som sitter i morgonsoffa på Nordea open

Nordea Open handlar inte bara om tennis. I samband med tennisturneringen samlar Nordea profiler inom näringslivet för intressanta panelsamtal om förändring och vägen framåt.

Fredagens gäster i soffan var Peter Nilsson, vd Trelleborg, Henrik Hallin, CFO Stena Adactum, Nordeas chefekonom Annika Winsth samt Martin Persson, chef för affärsområdet stora företag och institutioner och del av Nordeas koncernledning.

På hotell Skansen i ett Båstad som växlande bjöd på sol och moln, diskuterade paneldeltagarna vad som kommer hända med företagens inköpstrategier i en oroligare omvärld och om de globala värdekedjorna fortsätter att vara just globala. Ett annat diskussionsämne var om de geopolitiska spänningarna påverkar prioriteringen av hållbarhet.

Om inköpsstrategier påverkar hållbarhetsfrågan eller inte

Dagens moderator Johan Trocmé, chef för tematisk analys på Nordea, berättade om en undersökning bland stora nordiska företag som hans team gjorde i höstas och som avhandlade den geopolitiska spänningen och företags inköp. Där kunde de bland annat se att företagen förväntar sig en tillbakagång av globaliseringen. Undersökningen visade också  att hållbarhet och hållbara värdekedjor var de största anledningarna till att ändra sina inköp och upphandlingar. Historiskt har drivkraften varit lägsta kostnad.

Industrikoncernen Trelleborg har en långsiktig strategi att satsa på marknader med goda tillväxtmöjligheter. Bolagets vd Peter Nilsson utvecklar sina tankar kring global handel.

”Vi har under lång tid försökt att inte vara beroende av transporter över regionerna. Det är inget nytt tema för oss egentligen, även om det nu kommer upp allt mer i media. Rent strategiskt har vi jobbat med detta under flera år. När det kommer till kostnadsdimensionen är inte Kina ett lågkostnadsland längre”, sa Peter Nilsson.

Henrik Hallin delade sina tankar om hur investmentbolaget Stena Adactum ser holistiskt på sin portfölj vad gäller just inköp och upphandlingar.

”Varje bolag har sina utmaningar, men rent generellt ser vi ingen motsättning mellan var vi sourcar och hållbarhetsfrågan. Leveransförmågan och säkerheten är nummer ett. Ökade transportkostnader och ökat fokus på energikostnaden gör att frågan har fått större betydelse. I många fall finns inte lokala aktörer”, sa Henrik Hallin.  

Chefekonomens tankar om globala inköp och hur det påverkar inflationen

Panelen fortsatte att diskutera om vi ska räkna med att inköp och upphandlingar blir dyrare när produktion flyttar hem och är faktorer som driver inflation.

”Det går inte att utesluta, men är inget som direkt oroar mig. Ibland hör man att globaliseringen är död. Det tror jag inte på och det skulle vara förödande för en liten öppen ekonomi som den svenska. Jag är däremot bekymrad över att länder använder en hållbar omställning som argument för att locka till sig företag och produktion med subventioner och handelshinder. Det kan driva inflation. USA går i bräschen här och det finns dessvärre en risk att Europa svarar med samma politik. Det vore mycket olyckligt”, sa Annika Winsth.

Idag lever vi i en mer osäker omvärld. Panelen diskuterade om det leder till att hållbarhet väljs bort. Martin Persson delade sina tankar om varför hållbarhet är så viktigt.

”För en bank som allokerar kapital, är det otroligt viktigt att vi inte hamnar i en långsiktigt dålig finansieringslösning. Här och nu handlar det för oss som är ansvariga för företagskunder i banken mycket om att balansera den regulatoriska taktpinnen samtidigt som vi måste hjälpa våra kunder att investera i ny teknik för att bli hållbara. Det här tar lång tid och det finns också risker”, sa Martin Persson.

Peter Nilsson, vd hos industrikoncernen Trelleborg, tror inte att hållbarhetsfrågorna får stryka på foten trots ett pressat läge runtom i världen:

– Företagen har redan ställt om mot hållbar utveckling gällande både produkter och processer. Den utvecklingen kommer inte att stoppas på grund av geopolitiska spänningar, pandemier eller lågkonjunkturer, sa han

Hur oroliga företagare kan tänka kring handel med Kina

Frågan dök upp kring vilka andra alternativ det finns till att handla med Kina om man som företagare är bekymrad för riskerna där. Enligt Annika Winsth finns det få alternativ på kort sikt.

”Problemet är att det inte bara är Kina utan ganska många länder som vi är skeptiska till vad gäller till exempel mänskliga rättigheter. Jag tror att man måste vara ödmjuk. Det är lätt att sitta här hemma och säga att vi inte ska vara på vissa platser, men desto svårare att ställa om snabbt. Ska man ställa om hållbart måste man inkludera s:et i ESG, människor som blir arbetslösa eller inte har mat på bordet orkar inte tänka hållbart. Europa bör vara drivande, skeptiska och ställa frågor. Ju fler vi är som ställer krav tillsammans desto större möjligheter att göra skillnad. För svensk del gör vi det bäst tillsammans med övriga Europa.” 

Events
Hållbarhet