2022-03-28 09:29

Nordeas första investering i en hållbarhetslänkad obligation

Nordea Liv & Pension har tillsammans med Nordea Asset management gjort sin första investering i en hållbarhetslänkad obligation.
Smiling couple leaving building with bicycles

Helsingborgs stads vision är att Helsingborg ska vara en livskraftig, energineutral och attraktiv stad som existerar i harmoni med människan och i balans med naturen år 2035. Nettonollutsläpp av växthusgaser till samma år är ett centralt mål och nu kopplar Helsingborgs stad ihop sitt ambitiösa miljö- och hållbarhetsarbete med stadens finansiering genom att etablera ett ramverk för hållbarhetskopplade obligationer.

Det är i Helsingborgs hållbarhetslänkade obligation som Nordea nu investerar i. Obligationen är knuten till utsläpp av växthusgaser inom kommungränsen med ambitionen att sänka utsläppen av koldioxidekvivalenter (CO2e) med 85 procent till år 2035. Lyckas inte Helsingborg med det måste de betala en premie till investerarna i obligationen. Genom att knyta finansiering mot ett tydligt utsläppsmål, som också är mer ambitiöst än de nationella överenskommelserna, hjälper vi till en snabbare klimatomställning.

Helsingborg hoppas inspirera andra kommuner att följa efter med liknande KPIer och ambitiösa mål för att bidra till en snabbare klimatomställning.

Här är Helsingborgs stads pressmeddelande om investeringen.

Hållbarhetslänkade obligationer är en av de senaste trenderna på finansmarknaden

Genombrottet för hållbarhetslänkade obligationer kom hösten 2020 när EU-parlamentet beslöt att den Europeiska Centralbanken ska godkänna obligationer med varierande ränta i den del av låneportföljen som gäller lån för att driva på en hållbar omställning av EU-ländernas ekonomier. Det öppnar upp för fler bolag att emittera obligationer som är knutna till bolagets hållbarhetsarbete, men det är som alltid viktigt att granska bolagen och dess verksamhet i sin helhet när den här typen av investeringar görs.

Alla Nordeas kunder som pensionssparar i Ålderspension Garanti får innehav i Helsingborgs hållbarhetslänkade obligation.

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
Sparande och pension