2023-07-03 15:22

Nordeas hållbarhetslunch med Skistar: Så blir du en vinnare i omställningen

Under Almedalsveckan arrangerade Nordea tillsammans med Skistar en hållbarhetslunch för inbjudna kunder. Det blev ett samtal om hur vi kan påskynda den gröna omställningen och flera konkreta tips på hur Nordea och SkiStar implementerar sitt hållbarhetsarbete och tar besluten som krävs.
Picture of three persons: Lotta Bourgoin, Fanny Sjödin and Niklas Rydberg.
Lotta Bourgoin, vice Sverigechef för företagsmarknaden Nordea, Fanny Sjödin, hållbarhetschef SkiStar, och Niklas Rydberg, hållbarhetsansvarig för den svenska företagsmarknaden Nordea. Foto: Göran Nilsson, Bildvision.

Lotta Bourgoin, vice Sverigechef för företagsmarknaden på Nordea, modererade samtalet och inledde med att berätta om Nordeas roll i omställningen; vi vill ta vårt samhällsansvar och både driva och ta del av den gröna omställningen.

Hon lyfte också att vi nu ser att alla våra företagskunder vill prata om hållbarhet och att över hälften vill ha hjälp med hur de ska driva den gröna omställningen.

”Hållbarhet är inte längre något för aktivister, utan börjar leta sig in i företagsmodellen. Men vi måste bli modigare. Vi har tekniken, tydliga mål och vet vad problemen är, men gör det för långsamt. Alla behöver skala upp”, sa Niklas Rydberg, hållbarhetsansvarig för den svenska företagsmarknaden på Nordea.

Vad kan då vi som bank göra för att få fler företag att ställa om?

Niklas Rydberg lyfte bankens arbete med gröna utlånings- och investeringsportföljer som det enskilt viktigaste, då det driver omställning i flera led. Nordea har dialoger med företag och samarbetsparter så att vi kan vara med och finansiera den gröna omställningen.

Vi granskar företagens hållbarhetsarbete för att se den totala riskbilden hos dem vi lånar ut till. Vi utbildar i hur man kan göra granskningen av ESG så att investerare inte riskerar att gå in i ett bolag där kunderna inte förstår vad det går ut på.

Vi jobbar mycket med Exportkreditnämnden, EU invest och Almi kring just detta. Vi söker samarbetspartners för vi kan inte göra allt själva, utan behöver driva det även mellan banker och tillsammans. Vi måste hitta lösningar tillsammans för att snabba på omställningen.

Men vi är också skyldiga att leva som vi lär. Exempel på initiativ är att fler digitala möten har ersatt många resor, vi har flyttat serverhallar från länder med dålig energimix och ställer krav i våra inköpsprocesser.

Fanny Sjödin, SkiStar, och Niklas Rydberg, Nordea. Foto: Göran Nilsson, Bildvision.

Varför är det så viktigt för företag att jobba med hållbarhet?

Niklas: Man behöver säkerställa att man möter kundernas framtida krav, samt framtida krav från lagstiftare, banker och investerare.

Fanny Sjödin, hållbarhetschef på Skistar: Vi arbetar med hållbarhet för att det är affärskritiskt för oss och för att det är en konkurrenskraft. Vår hållbarhetsstrategi är utarbetade från de megatrender vi ser som påverkar oss och som vi kan påverka. Däribland att;

 • Få människor i rörelse: Vi bidrar till människors hälsa och välbefinnande.  Genom att skapa året runt-verksamhet når vi ut till flera, men där alpin skidåkning fortfarande är vår kärnverksamhet.
 • Ekosystem och påverkan: Vi gör aktiva val för att bevara de vita vintrarna. Våra mål är högt uppsatta där har vi till och med inkluderat våra gästers resor till våra destinationer i vår målsättning.
 • Vi bidrar till att bygga samhällen på de orter där vi verkar. Vi kallas ofta ”Bruket på orten” - vi hjälper till att utveckla våra destinationer.

Hur jobbar Skistar med hållbarhet i sin organisation?

Vi arbetar med våra tre dimensioner och några exempel är:

 • Solceller, vindkraft, förnybar energi
 • Digitalisering
 • Batterilösningar och lagring
 • ”SkiStar för alla” – social inkludering som skapar tillväxt
 • ”Håll fjället rent”
 • Hållbarhetsforum – med vd som ordförande
 • Avrapportering till styrelsen
 • Krav gentemot våra leverantörer i våra inköpsprocesser
 • Mänskliga rättigheter i leverantörsledet
 • Vi har idag påbörjat ett aktiv arbete kring biologisk mångfald – där vi ett av få företag i Norden som har påbörjat tillämpa SBTN (Science Based Targets Network)

Nu är vi här i Almedalen under politikerveckan. Vad vill ni se för att omställningen sker ännu snabbare än idag?

Niklas: Jag vill nämna två områden där jag tror att vi kan få snabb effekt:

Som bank ser vi många innovativa lösningar som driver på omställningen där vi har svårt att finansiera dem på grund reglerna kring hur stor risk vi får ta i kreditportföljen. Idag samarbetar vi bland annat med EU Invest och Exportkreditnämnden, som ställer ut garantier som delvis täcker av vår risk. Med en större volym av dessa garantier kan vi stödja fler företag i deras omställning.

Som företag måste vi samarbeta ännu mer med varandra och dela vad vi gör som fungerar eller kring expertis. Det finns också exempel på modigt ledarskap där man vågar satsa på något nytt utan att veta exakt utkomst, det skulle jag vilja se oftare.

Fanny: Samarbete företag emellan, men även med forskare och regeringen. Jag efterfrågar ett systemtänk och saknar fortfarande forum och färdplaner där dessa systemlösningar diskuteras och presenteras. Exempelvis har vi på SkiStar satt en energikarta fram till 2030, där vi redan nu ser behovet av mer energi, men vad det är för energi är svårt att säga och därmed investera i. Är det, sol/vind/vätgas/lagring/pumpkraft?

Vi behöver prata mer om energieffektivisering och hitta lösningar här och nu.

Vi har bråttom och har inte tid att ta små steg. Så var är vi om fem år?

Niclas: Vi kommer att ha nya regelverk som gör att i stort sett alla företag har gjort någon form av klimatbedömning för sitt företag. Gentemot konsumenterna kommer det att vara en varumärksrisk om man inte har koll, för kritik- och mediestormen kommer att bli starkare än för några år sen. Det finns också en social aspekt: för att attrahera rätt personal måste man ha koll på hållbarhetsfrågorna.

Fanny: Vi har sju år på oss. Vi måste samarbeta, vara transparenta och dela med oss. Sättet som vi arbetar på kommer att se annorlunda ut. Pandemin har bidragit till det och vi ser att unga vill ha mer balans i livet.

Hållbarhetsguide: Vad är hållbart företagande?

I den här guiden benar vi ut vad hållbart företagande betyder och varför det borde stå på din agenda. Vi visar dig också hur du kan komma igång med hållbarhetsarbetet i några enkla steg.

Läs mer om Skistars hållbarhetsarbete.

Hållbarhet
Entreprenörskap