2021-09-22 10:38

Nu lanseras Swish Utbetalning för företag

Efter en lyckad pilotfas, där bland annat försäkringsbolaget Moderna Försäkringar deltog, erbjuder nu Nordea sina företagskunder en ny tjänst: Swish Utbetalning. Med tjänsten kan företag göra utbetalningar till sina privatkunder, i realtid, via Swish.
Smiling businesswoman using phone in office

En ny tjänst, Swish Utbetalning, gör det möjligt för företag att betala ut pengar i realtid till sina privatkunder som är anslutna till Swish. Företag kan göra utbetalningar via Swish på upp till 150 000 kronor per betalning.

Smidigare kundupplevelser

Den nya tjänsten kan framför allt bidra till att öka kundnöjdheten hos slutkund genom snabba utbetalningar i realtid. Det kan exempelvis röra sig om försäkringsersättningar där kunderna förväntar sig en snabb utbetalning när ärendet har avgjorts. Nordea har fram till lanseringen genomfört en pilotfas med flera företagskunder. Återkopplingen från företagskunderna har varit mycket positiv och hos bl a Moderna Försäkringar visade pilotfasen vilka fördelar det finns för både företaget och deras slutkunder.

Torbjörn Ekroth, produktchef för Swish på Nordea, förklarar:

”Det här är en fantastisk tjänst från Swish, och vi är övertygade om att många företag kommer att ha nytta av den. Det finns många situationer där en utbetalning via Swish är intressant, eftersom slutkunden nu kan få sina pengar direkt istället för att som brukligt behöva vänta tre till fem bankdagar på betalningen. Swish Utbetalning gör hela processen betydligt effektivare genom att företag kan göra betalningar med hjälp av kundens telefonnummer och personnummer, och inte behöver känna till mottagarens kontonummer.”

Sparar pengar och papper

Moderna Försäkringar valde Swish-lösningen eftersom de som första försäkringsbolag ville erbjuda snabba utbetalningar vid skadereglering och tycker att lösningen passar dem och deras kunder perfekt. Modernas kunder behöver inte göra någonting för att kunna ta emot en utbetalning via Swish, mer än att vara ansluten till Swish Privat. Den här tjänsten ska också ersätta utbetalningskort hos Moderna. Med Swish Utbetalning får Moderna en mer effektiv tjänst med en mycket bättre upplevelse för slutkunden.  

Digitala banktjänster
Finansiell innovation