2023-11-09 11:04

Optimera din affär med AI och lägg grunden för framtida finansiering

Utbredningen av artificiell intelligens går snabbt och är redan en given del i många techbolags verksamheter. Samtidigt famlar många. Hur kan man ta sig an denna typ av resurs och var skapas mest värde? I ett webbinarium tillsammans med Breakit delade Patrik Liu Tran, rådgivare inom AI och vd och grundare av AI-bolaget Validio, Carl Svantesson, partner på EQT Ventures och Sebastian Detthow, Growth banker på Nordea Startup & Growth, sina tankar och tips.
Carl Svantesson, EQT Ventures, Patrik Liu Tran, Validio, och Sebastian Detthow, Nordea.
Carl Svantesson, EQT Ventures, Patrik Liu Tran, Validio, och Sebastian Detthow, Nordea.

Frågorna är många kring vilka möjligheter som finns och hur man på ett framgångsrikt sätt implementerar AI i organisationen. 

 - Potentialen med AI är spännande och pengar strömmar åt satsningar som är helt eller delvis baserade på AI. Men vi behöver också se bortom tekniken och balansera fördelar med nackdelar, säger Sebastian Detthow, Growth banker på Nordea Startup & Growth.

Carl Svantesson, partner på EQT Ventures, berättar att de själva använder sig en hel del av AI internt. Inte minst genom EQTs Motherbrain team som arbetat fram en AI-driven investeringsplattform som hjälper dem att hitta lovande startups i ett tidigt skede. Han konstaterar också att generativ AI verkligen öppnat upp möjligheterna i fråga om vad som faktiskt går att göra.

 - Tidigare var väldigt mycket mer tekniskt tungrott. Nu finns helt nya vägar att ta.

Finansiärernas syn på AI

Även om stort fokus idag ligger på AI så innebär en stark AI-satsning inte per automatik att man får in kapital. Carl Svantesson menar att deras huvudfokus – när de överväger att investera i ett bolag – fortsatt ligger på om det kommer in en riktigt vass entreprenör som har en lösning som kan bli världsledande.

 - Den bilden har inte ändrats med AI:ns intåg. Med detta sagt har bolaget inte bättre chanser hos oss för att de har AI med i sin plan. Men kan de visa på en lösning där AI kan göra tjänsten eller produkten bättre och gynna bolaget, är det fördelaktigt.

Har bolaget inkluderat AI i sin lösning ser vi det som en positiv komponent.

Sebastian Detthow, growth banker Startup & Growth, Nordea.

Hos Nordea Startup and Growth prioriteras i regel techbolag med en god tillväxtstrategi.

 - Har bolaget inkluderat AI i sin lösning ser vi det som en positiv komponent, men vi kommer inte att basera vårt beslut på om AI finns med i pitchen eller inte. Vi vill först och främst se att det finns en underliggande lönsamhet i affären. Vi kan dock se att de företag som har en stark affärsmodell samtidigt som de har AI-komponenter, tenderar att ha väldigt bra marginaler, säger Sebastian Detthow.

Tillväxtområden där AI är nyckeln

Vissa branscher och områden har fått en extra skjuts i och med AI:ns utveckling och utbredning. Ett av dessa områden är legaltech. Patrik Liu Tran, rådgivare inom AI samt vd och grundare av svenska AI-bolaget Validio, förklarar:

 - Många bolag som verkar inom områden där det tidigare varit svårt eller omöjligt att automatisera på grund av att de dominerats av ostrukturerad data, som exempelvis inom legal, har stor potential nu. Med hjälp av generativ AI har man kunnat skapa automatiseringar som effektiviserar processerna avsevärt. Det gör också att investerare nu har ett extra öga på dessa branscher.

Traditionella värdekedjor förändras allt snabbare.

Carl Svantesson, partner EQT Ventures.

Carl Svantesson konstaterar också att många tekniktunga branscher och traditionella industrier börjat implementera AI för att utvecklingen kommit så pass långt nu.

 - Det är spännande att se hur traditionella värdekedjor förändras allt snabbare.

AI-problem fit

Hos startups är uttrycket product-market fit populärt. Inom AI borde man inspireras av det begreppet och prata om AI-problem fit, som hjälper dig att avgöra i vilka sammanhang du bör implementera AI i din verksamhet, enligt Patrik Liu Tran.

 - Det finns inget egenvärde i att implementera AI bara för att. Sammanställ de problem och utmaningar ni har i verksamheten och prioritera dem. Se därefter över lösningarna. AI är den bästa lösningen i vissa fall, men inte i alla. Där AI är det bästa alternativet, där har man AI-problem fit, och där bör man använda AI, annars inte.

Det finns inget egenvärde i att implementera AI bara för att. Sammanställ de problem och utmaningar ni har i verksamheten och prioritera dem.

Patrik Liu Tran, rådgivare inom AI samt vd och grundare av svenska AI-bolaget Validio.

Patrik Liu Tran berättar vidare att en bra utgångspunkt är att utvärdera AI-användande på tre olika områden:

 - Det vanligaste området nu är att använda AI som en assistent. Nästa område att se över är om ni kan kapa kostnader eller öka intäkter med hjälp av AI, det vill säga att man ser över bolagets värdekedja. Det tredje är att titta på strategiska implikationer av AI – hur påverkar det bolaget och dess affärsmodell på längre sikt?

Trender och AI:ns funktion framåt

Om generativ AI idag primärt fyller en funktion som produktivitetsverktyg för människor kommer nästa steg framöver att handla om att AI:n arbetar mer självständigt och ersätter människor i större utsträckning, enligt Patrik Liu Tran.

 - Det finns olika tidsperspektiv som är värda att betänka här. Många yrken som finns idag hade man inte en tanke på för bara några årtionden sedan. En hel del yrken som finns idag kommer att försvinna, men det kommer också att komma många nya som vi inte ens kan fantisera om idag.

Tills vi har regleringar på plats måste AI-användande ske tillsammans med ett ansvar.

Carl Svantesson, Partner på EQT Ventures.

Under en tid av utveckling kopplad till AI konstaterar Carl Svantesson att det behövs tydligare regleringar och lagstiftning kring AI-användande för att öka möjligheterna och minimera riskerna.

 - Tills vi har regleringar på plats måste AI-användande ske tillsammans med ett ansvar – en stor portion sunt förnuft, etik och moral.

Patrik Liu Tran spår att vi kommer behöva leva med en del missbruk av AI även framöver. Men han ser samtidigt stora möjligheter i bolag vars syfte är att motverka missbruk av AI.

 - Jag skulle själv gärna investera i ett bolag som satsar på att motverka missbruk av AI, avslutar han.

5 saker att beakta rörande AI-användande

1. AI-kompatibilitet i sig är inte en grund för finansiering.

2. Prioritera utmaningar och möjligheter i företaget. AI kan vara den bästa lösningen på vissa, men inte alla.

3. AI är just nu särskilt användbar inom tre områden: som assistent, för att kapa kostnader eller öka intäkter, samt som strategisk implikation i syfte att påverka bolaget och dess affärsmodell på sikt.

4. Bolag inom områden som tidigare varit svåra att automatisera, som inom legal, har nu möjlighet att få extra fart med hjälp av AI.

5. Tills vi har regleringar på plats måste AI-användande ske tillsammans med ett ansvar.

Nordea Startup & Growth - får idéer att växa

  • En idé måste tas om hand, finansieras och få chans att växa.
  • Nordea Startup & Growth stöttar snabbväxande techbolag att förverkliga nästa generations idéer.
  • Vi har team i alla nordiska länder. 
Nordea Startup & Growth

News