2021-11-09 08:34

Piteåföretaget Wibax skapar 64 ton historia, Nordea stöttar med grön leasing

Kemikalieleverantören Wibax har som målsättning att vara ledande i omställningen till fossilfria transporter. Nu växlar företaget upp. Tillsammans med Scania lanserar de en världsnyhet, en eldriven ADR-godkänd lastbil som kan dra 64 ton. Nordea stöttar initiativet genom en grön leasing.
Peter Dalman och Jonas Wiklund
Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea och Jonas Wiklund, koncernchef på Wibax.

Det är inte bara i storstäder som elfordon börjar ta plats. Piteå-baserade Wibax som transporterar bulkgods ute på landsbygden har som ambition är att vara en hållbar kemikalieleverantör som tar hänsyn till både människor och miljön. Genom den nya innovationen – eldrivna lastbilar som klarar uppåt 64 ton – tar bolaget ytterligare ett steg.

"Vi har identifierat transporter som den största klimatpåverkan i vår verksamhet så därför måste vi jobba med det. När bilarna väger så mycket som våra börjar det dock bli komplicerat med eldrift," säger Jonas Wiklund, koncernchef på Wibax.

Wibax har tillsammans med Scania arbetat länge för att hitta en lösning och lastbilen som snart tas i drift, tillsammans med kommande fordon, är viktiga för att nå klimatmålen.

"Med bara det här fordonet minskar vi klimatpåverkan med upp till 1370 ton CO2 och vi gör det med ett fordon med full dragvikt. Med andra ord, det här är en riktig game changer," konstaterar Jonas Wiklund.

Wibax

Wibax producerar, anpassar och levererar kemikalier och biooljor med kontroll på hela kedjan från producent till slutkund.

 

Grön leasing

Hela kedjan är grön. Vår råvara är grön, det vill säga vi använder grön marknadsupplåning där likviden öronmärks för utlåning till elbilar.

Läs mer om grön leasing
 

Nordea har stöttat satsningen genom att erbjuda en grön leasing. På så sätt är hela kedjan hållbar, såväl upplåningen på kapitalmarknaden där likviden öronmärks för utlåning till eldrivna fordon som utlåningen. Utöver grön leasing har vi dessutom kunnat säkra en klimatpremie från Energimyndigheten kopplat till fordonet.

”Vi är otroligt stolta och glada över att ha fått möjligheten att stötta Wibax i deras resa mot en fossilfri verksamhet. Investeringen i en elektrisk lastbil är ytterligare ett exempel på att Wibax högst konkret bidrar till en fossilfri svensk logistik”, säger Peter Dalmalm, chef för företagsaffären på Nordea.

Ta del av pressmeddelande från Wibax.

Tillväxt i företag
Hållbarhet
Hållbara banktjänster