2023-04-21 11:34

Riksbanken bör lyssna på företagen

Annika Winsth står på scenen Åre Business Forums andra dag, där hon ger sin syn på det ekonomiska läget: om räntor, penningpolitik och omvärlden. 
Annika Winsth, chefekonom Nordea.
Annika Winsth, chefekonom Nordea.

Annika Winsth, chefekonom på Nordea, inledde med att lyfta fram att vi har fått ett par varningar för att det finns stress i de finansiella systemen.  

- Det är klokt av den amerikanska centralbanken, Fed, som har tagit varningarna på allvar och tagit ett halvt steg tillbaka. Det gör att jag är mer optimistisk idag än för ett halvår sen, och det är bara att hoppas att även andra centralbanker följer efter, sa Annika Winsth. 

Räntetoppen nära men priset på pengar förblir högt 

Den Europeiska centralbanken har större behov av att höja räntan ytterligare, men även för den förväntas räntetoppen bli lägre än före bankturbulensen. Riksbanken sitter i en rävsax - om ECB höjer räntan, utan att Riksbanken följer efter, riskerar kronan att försvagas och vi importerar mer inflation. Å andra sidan är svensk ekonomi mer räntekänslig än många andra ekonomier och tål inte lika snabba och stora höjningar. Annika Winsth manar till försiktighet:   

 - Min bedömning är att svensk ekonomi redan har bromsat in och inte minst hushållen är mer försiktiga. Helst skulle jag se att Riksbanken inte höjer mer, men 25 räntepunkter kan vara en kompromiss för att inte kronan ska försvagas ytterligare. Jag tror däremot att Riksbanken höjer med hela 50 räntepunkter.

Helst skulle jag se att Riksbanken inte höjer mer, men 25 räntepunkter kan vara en kompromiss för att inte kronan ska försvagas ytterligare

Annika Winsth, chefekonom Nordea.

Företagsledarna snabbare än statistiken  

När verkligheten förändras snabbt så bör man vara lyhörd och lyssna på företagsledarna. De skickar helt andra signaler idag än under förra våren, då många kunde höja priserna mer än vad de behövde då efterfrågan var mycket god. Nu signalerar företagsledarna att det blir allt svårare att ta vidare kostnaderna. Företagens prisplaner faller påtagligt, vilket talar för att konjunkturen viker.  

 - Misstaget jag och alla andra gjorde under inflationsuppgången var att vi inte lyssnade på företagen. De sitter vid ratten och står på tå för att vara konkurrenskraftiga och är mycket snabbare än statistiken många tittar på, fortsatte Annika Winsth och menar att Riksbanken bör vara lyhörda för dessa signaler, då de tillsammans med fallande råvarupriser och en sämre orderingång indikerar att inflationen bör falla tillbaka framöver.  

Misstaget jag och alla andra gjorde under inflationsuppgången var att vi inte lyssnade på företagen.

Annika Winsth, chefekonom Nordea.

Men Annika Winsth lyfte också att man kan se ljuspunkter och att det finns möjligheter för företagen. 

 - Råvarupriserna är nästan tillbaka på prisnivåerna före pandemin och vi har byggt upp ett energilager, samtidigt som Kina har öppnat upp och går bättre. De företag som är lyhörda och har byggt balansräkningar har stora möjligheter i dessa tider. Så när det väl vänder gäller det att vara redo. 

Som man bäddar får man ligga  

Med en inflation som är besvärande hög, är det fortsatt ett svårbedömt läge. Gratis pengar utgör alltid en risk i längden och det är inte konstigt att man får hög inflation när man badar i billiga pengar. Nu behöver vi backa ur i en takt som gör att hushåll och företag hinner med och så att vi undviker en kris. 

 - Historien visar att billiga pengar under en längre tid leder till högre risktagande och bubblor – chockhöjs räntorna ökar sannolikheten för att de spricker, avslutade Annika Winsth.  

Nordea stolt partner till Åre Business Forum

  • Åre Business Forum är affärsevenemanget som samlar personer och bolag från olika branscher och positioner, där mångfalden skapar en intressant dynamik och nytänkande.
  • Visionen är att vara Nordens Davos, en mötesplats för nyckelpersoner från näringsliv och politik, alla med ett gemensamt intresse för affärer, nya kontakter och att skapa tillväxt i Sverige och Norden.
  • 2023 års event pågår under 19-21 april och Nordea är huvudpartner.