2021-10-18 09:20

Så ska miljarder göra industrin i norra Sverige mer hållbar

Norra Sverige står inför en historisk tillväxtfas och ett växande kompetensbehov. Nordea sammanförde näringsliv, investerare och experter under evenemanget Nordea Summit North för att belysa och starta dialog. ”Det vi kommer lyckas med i norra Sverige kommer också visa vägen för andra delar av världen”, sa VD och koncernchef Frank Vang-Jensen som var på plats.
Frank Vang-Jensen at Nordea Nordic Summit 2021
VD och koncernchef Frank Vang-Jensen i panelsamtal under Nordea Summit North, moderator var Nordeas chef för företagsaffären i Norrbotten, Anna Edin.
 

Från och med nu står norra regionen i Sverige, och flera andra delar av de nordiska länderna, inför stora miljardinvesteringar med hållbar profil. Det här var fokus under Nordea Summit North och något Nordea som bank är en central kraft i:  

- Vi har tidigt varit ute med en mycket tydlig profil inom hållbarhet i Nordea då vi har en viktig roll att spela i den gröna omställningen. Vi ska vägleda och hjälpa våra kunder genom det här och det gör mig glad när det börjar hända, sa VD och koncernchef Frank Vang-Jensen i ett panelsamtal i Luleå med ledande näringslivsprofiler från norra Sverige. 

Utvecklingen av bland annat gruvdrift, stålindustri och batteritillverkning ska göras på ett hållbart sätt med grön el för framtiden - men också för att vara konkurrenskraftiga:  

 - Det kanske inte räcker att vara produktiv, utan du måste också se till att din produkt kan säljas till rätt pris. Och det är en stor del i det strategiska arbetet som vi genomför nu, sa Niklas Johansson (på bild), direktör för klimat & kommunikation hos gruvdriftskoncernen LKAB, i panelsamtalet.  

LKAB räknar med att investera 10-20 miljarder per år i 20 år framåt. Den första delen, som är demonstrationsanläggningen för Hybrit i Gällivare - ett samarbete mellan LKAB, elbolaget Vattenfall och stålföretaget SSAB där slutprodukten ska bli just grönt stål - beräknas landa på en bit över 10 miljarder.  

- Vi ser att det fungerar att tillverka stålet utan gigantiska mängder koldioxidutsläpp och får en produkt som är långsiktigt produktiv, tillade Niklas Johansson. 

Växande behov av arbetskraft 

Arbetet med omställningen från traditionell tillverkning och drift till hållbara metoder kräver inte bara en rent teknisk förändring, utan också komptensförändring. Något som alla andra satsningar i regionen står inför, bland annat batterifabriken Northvolt i Skellefteå, som redan anställt från hela världen för att täcka behovet. 

- Det första alla företag nämner som största behovet är kompetens, och det kommer inte att räcka med att vi försöker attrahera kompetens från södra Sverige. Vi måste titta på globala talanger. Hur kan vi få hit människor som vill bo och verka här? Northvolt har gjort ett fantastiskt jobb med anställda från 95 nationer, sa Linda Nilsson (på bild), VD på Norrbottens Handelskammare som också deltog i onsdagens panelsamtal.  

Frank Vang-Jensen delade sina tankar om hur banken kan ha en bidragande roll i växande samhällen:  

 - Här har vi som bank en viktig roll att spela i omställningen – att hjälpa våra kunder med grön finansiering, nätverk och expertis.  

Frank Vang-Jensen reflekterade också över vilka positiva effekter satsningen kommer att ha i ett vidare perspektiv: 

 - Det är väldigt inspirerande att se vad som sker. I den här delen av Sverige finns det vilja, kapital och visdom. De här stora investeringarna kommer också att driva mer, det kommer bli ringar på vattnet som kräver både beslut och kapital.  

Nordea Summit North

Nordea Summit North genomfördes för första gången mellan 4 oktober – 8 oktober 2021 och var ett evenemang med fokus på Nordeas partnerskap i Norrbotten. 

  • Måndagen var makroekonomidag, då Nordeas chefekonom Annika Winsth och chefsanalytiker Susanne Spector delade insikter i samhällsekonomi till studenter på Luleå universitet.  
  • Dagen efter diskuterades hur partnerskap kan få det hållbara arbetat att bli mer långsiktigt. I de samtalen deltog bland andra Nordeas chef för Personal Banking Sverige, Per Långsved, Ninni Franceschi, chef för Private Banking Sverige, och Peter Dalmalm, chef för Business Banking Sverige.  
  • Nina Arkilahti, chef för Business Banking, besökte tillsammans med Maria Skoglund, regionchef Business Banking Norr & Mellansverige, en vindkraftpark i Markbygden söder om Piteå. Där framställs fossilfri el som är en avgörande faktor för att kunna genomföra de regionala planerna för hållbarhet. 
  • På onsdagen besökte också Frank Vang-Jensen nya satsningen Hybrit, som är en gemensam satsning av stålproducenten SSAB, LKAB och energiföretaget Vattenfall med målet att framställa fossilfritt stål. 
Events
Tillväxt i företag