Sju saker att tänka på när en anhörig går bort

Ingela Gabrielsson

2020-06-02 15:54

När vi minst anar det kan en anhörig plötsligt gå bort. För dig som drabbas är du mitt i sorg och förvirring samtidigt som en hel del praktiska frågor också måste lösas. Men det finns hjälp att få och rutiner att ta till när det gäller den avlidnes ekonomiska förhållanden. 

Sju tips som kan underlätta tillvaron rent praktiskt:

  1. Beställ ett dödsfallsintyg med släktutredning från Skatteverket. Det visar datum för dödsfallet och vilka som är efterlevande. Intyget behöver dödsbodelägarna ha i kontakten med olika myndigheter och banker för att kunna företräda den avlidne.
  2. Kontakta banken och begär kontoutdrag från samtliga den avlidnes olika konton inklusive försäkringar för att kunna göra bouppteckning. Tänk på att det kan finnas flera banker och försäkringsbolag att kontakta.
  3. Den avlidnes konton är från och med dödsfallet inte tillgängliga annat än för att betala löpande räkningar och ränta och amorteringar som belastar dödsboet. I princip kan man inte lyfta den avlidnes pengar förrän en bouppteckning har upprättats. Det är för att skydda tillgångarna. En bouppteckning är en sammanställning över den avlidens alla olika tillgångar och skulder och är grunden till arvskiftet.
  4. Räkningar, abonnemang och liknande som betalas vi autogiro, tidigare registrerade betalningar och automatiska överföringar fortsätter så länge de inte stoppas av att dödsbodelägarna kontaktar banken eller betalningsmottagaren.
  5. Säg upp prenumerationer och liknande.
  6. Ta hand om post och dokument som skickas till den avlidnes adress och spara dessa till bouppteckningen.
  7. Stressa inte fram en begravning. Bättre då att hinna tänka igenom hur man vill göra och med hänsyn till om den avlidne hade några särskilda önskemål.

Läs mer här om vad som händer rent praktiskt vid dödsfall och hur du kan sköta ärenden digitalt vid behov.

Ingela Gabrielsson

Privatekonom

Välkommen till min blogg om privatekonomi och allt som hör därtill! Här ger jag min syn på hur din privatekonomi påverkas av det som händer i samhället och ger tips om hur du får en bättre privatekonomi genom livet. 

Tycker du också att våra unga behöver lära sig mer om privatekonomi för att stå bättre rustade när de lämnar skolan? Nordea engagerar sig genom sitt program Ekonomipejl där vi kommer ut i skolorna och delar med oss av vår kunskap i vardagsekonomi.

Du kan läsa mer om det och anmäla ditt intresse på www.nordea.se/ekonomipejl.

News Topic

Insikter
Blogg
Privatekonomi