Skanska – kombination av låg värdering och vinstförbättringar

Martin Björsell

2023-09-27 08:47

Skanska är ett av världens ledande bygg- och projektutvecklingsföretag med verksamhet på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Under de senaste fem åren har i genomsnitt nästan hälften av rörelseresultatet kommit från verksamhetsgrenen byggverksamhet, 15 procent från bostadsutveckling, 35 procent från kommersiell fastighetsutveckling och en obetydlig del från förvaltningsfastigheter, vilket är ett nytt segment lanserat i slutet av 2021. 

Skanska har resultatmässigt haft ett utmanande år där grenen byggverksamheten hållit uppe väl medan resultatbidraget från bostadsutveckling och kommersiell fastighetsutveckling varit svagare i spåren av en låg marknadsaktivitet. Efter flertalet kvartal med fallande rörelseresultat (år/år) ser jag möjlighet till att vinsten är på väg att bottna och att bolaget under 2024 och 2025 står inför en period av god vinsttillväxt. Tillväxten väntas få stöd av stabila byggmarginaler, avyttringar inom kommersiell fastighetsutveckling och förbättrade försäljningsvolymer inom bostadsutvecklingsdelen, om än från låga nivåer. 

Den starka balansräkningen är en annan anledning till varför jag gillar aktien. Skanska har en nettokassa på 11,5 miljarder kronor, motsvarande 16 procent av börsvärdet, och kassan väntas stärkas ytterligare i takt med att tillgångar färdigställs och säljs. Detta möjliggör en god direktavkastning om runt 5 procent. Historiskt har Skanska, utöver den ordinarie utdelningen, lämnat extrautdelningar när balansräkningen tillåter och jag ser det inte som osannolikt att man kommer att fortsätta göra det, vilket möjliggör en ännu högre direktavkastning. Jag menar samtidigt att balansräkningen gör att Skanska kan hantera tuffare tider men också dra fördel av uppkommande investeringsmöjligheter. 

Kombinationen av att aktien handlas till historiskt låga värderingsmultiplar och en vinst som bottnar i år tycker jag ger ett attraktivt ingångsläge även om aktien redan utvecklats starkt sedan mitten på juni.  

Skanskas aktie 

Köp aktier  

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter