SLP – de har logistiken för tillväxt

Martin Björsell

2024-03-19 09:02

Efter en längre tids utförslöpa vaknade fastighetsaktierna återigen till liv i slutet av förra året. Inledningen på det här året har varit mer trevande men jag ser goda möjligheter för att sektorn kan fortsätta sin återhämtningsresa i en miljö där finansieringssituationen förbättrats av att obligationsmarknaden öppnats upp och förväntningar om sänkta räntor. Samtidigt tycks nedskrivningarna av fastighetsvärdena kommit ganska långt vilket jag tror kommer att ge stöd till värderingarna framöver.   

I denna något bespottade sektor är min uppfattning att SLP (Swedish Logistic Property) är en intressant aktie. Som hörs av namnet är SLP inriktat mot logistikfastigheter, ett fastighetssegment som jag ser som extra attraktivt. Bolagets fastigheter är belägna på strategiska logistiklägen intill de stora motorvägarna med huvudfokus på de södra delarna av vårt avlånga land. SLP kom till börsen 2022 med en tydlig ambition att växa och jag ser förvärv av fastigheter och byggrätter som den främsta källan till tillväxt även framöver.

En av marknadens stora huvudbry för sektorn har varit skuldsättning och finansiering. I det perspektivet sticker SLP ut med en väldigt stark balansräkning vilket är grunden för att bolaget kan fortsätta sin intressanta tillväxtstrategi. Bolaget har som mål att hålla en långsiktig belåningsgrad om högst 55 procent. Givet dagens belåningsgrad på runt 42 procent menar jag att det finns gott om utrymme för förvärv. Uppskattningsvis skulle SLP kunna förvärva fastigheter till ett värde om 2,3 miljarder kronor vilket skulle kunna addera nästan 20 procent till vinsten per aktie och ledningen har varit tydliga med att de ser flera intressanta förvärvsmöjligheter i närtid.

SLP har en väldigt stark meritlista och bolaget har levererat på vad som offentliggjordes i samband med börsnoteringen, exempelvis att de skulle växa förvaltningsresultatet med minst 15 procent per aktie årligen genom förvärv. Förra året växte bolaget vinsten med över 20 procent och bolaget har slagit våra förväntningar varje kvartal sedan börsintroduktionen för två år sedan.

I förhållande till fastighetssektorn som helhet kan aktien se dyr ut. Det ska dock ställas i relation till den förväntade tillväxten som är betydligt högre för SLP. Jag tycker då att det är mer intressant att titta på hur aktien värderas relativt andra fastighetsbolag med logistikinriktning. 

Jag noterar att SLP handlas till rabatt jämfört med bolag som Sagax och Catena både när jag tittar på P/E-tal och substanspremie.  

SLP aktien

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter