Sobi – tillväxtresan tar fart

Martin Björsell

2023-08-25 10:20

Jag ser ett bra köpläge i specialistläkemedelbolaget Sobi som har haft en svag aktiekursutveckling i sentid drivet av företrädesemissionen i samband med förvärvet av CTI Biopharma. Den svaga kursutvecklingen har skett samtidigt som den underliggande verksamheten utvecklats starkt vilket också ledde till att bolaget nyligen höjde sin helårsguidance.  

Givet att villkoren för företrädesemissionen nu är presenterade, räknar jag med att den våta filten som legat över aktien gradvis kommer att försvinna och fokus återgå till fundamenta. 

Under de senaste åren har Sobi genomgått en tydlig förvandling. Genom flertalet förvärv har de gått från att ha varit ett hemofilibaserat bolag till en mer diversifierad grund med ökat fokus på sällsynta sjukdomar. Förvärven har också gett en intressant pipeline av produkter som kommer att lanseras under de närmsta åren. Några av dessa är Nirsevimab som är ett vaccinliknande preparat mot RSV, efanesoctocog alfa som har potential att bli en ny vårdstandard för patienter med hemofili A och Vonjo för behandling av blodcancer.  

Jag räknar med att produktlanseringarna väntas leda till att försäljningstillväxten återigen tar fart och kommer att vara hög kommande år samtidigt som marginalen gradvis förbättras. Det borde leda till en högintressant tillväxtprofil.  

Kursnedgången i kombination med höjda prognoser har inneburit att värderingen har kommit ned till attraktiva nivåer i såväl absoluta termer som jämfört med sektorkollegor som inte väntas kunna uppvisa lika hög tillväxt.  

Det här tycker jag ger en attraktiv risk/reward i aktien. Man ska samtidigt inte underskatta möjligheten till att Sobi återigen kan komma att bli föremål för uppköp något som både innebär en stor kurspotential och ger ett bra skydd på nedsidan.   

Sobis aktie 

Köp aktier

Martin Björsell

Martin Björsell arbetar som aktiemarknadsstrateg på Private Banking och är vår talesperson när det gäller svenska aktier.

Här finner du en ansvarsfriskrivning med länkar till analyser från Nordea Research och Martins egna innehav.

 

Börs och investeringar
Insikter